Nyheter

2024-06-08 - Forbedringer på Oppslag i nettleser

Det er nå tydeligere beskrivelser og flere detaljer på 'Oppslag i Folkeregisteret' for relaterte personer slik at det vises de samme detaljene som for API-oppslaget. Videre er det lagt på lenker på de relaterte personene for å enklere navigering. Dette gjelder for rettighetspakkene 'Offentlig og privat med hjemmel' og 'Finans'

2024-06-06 - Teknisk dokuementasjon flyttes - 20240606

Den tekniske dokumentasjonen av rettighetspakkene er flyttet til et nytt område på swaggerhub. Det nye området er her: https://app.swaggerhub.com/organizations/skatteetaten

Bakgrunnen for endringene er at vi ønsker å samle Folkeregisterets tekniske dokumentasjonen sammen med de andre delingstjenestene skatteetaten benytter. Lenkene fra denne siden til ny dokumentasjon er oppdatert.

Gammel dokumentasjon er tilgjengelig frem til 14.juni.

2024-05-29 - Flere testpersoner med personstatus IKKE_BOSATT

Det er, etter ønske fra konsument, opprettet flere testpersoner som har personstatus IKKE_BOSATT i konsumenttest. Personene er tilgjengelig via søk i tenor-testdatasøk.

2024-05-02 - Endringer i bruksvilkår på grunn av ny statusside

Endringer i bruksvilkår på grunn av ny statusside

Bruksvilkår for Skatteetatens delingstjenester for Folkeregisteret (Freg) vil endres som følge av overgangen til Skatteetatens statusside. Endringene består i at Skatteetatens varslingskanal endres fra Github til Skatteetatens statusside. I tillegg vil skrivefeil mv. rettes. Revidert versjon av bruksvilkårene vil bli publisert minst én måned før ikrafttredelse.

2024-04-10 - Velkommen til brukerforum Folkeregisteret torsdag 11 april

Velkommen til brukerforum Folkeregisteret torsdag 11.april klokken 9.00 – 12.00.

Folkeregisteret inviterer til brukerforum Folkeregisteret for å gi informasjon om utviklingen i registeret. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt. Opptak vil legges ut i etterkant.
Mer informasjon i invitasjon

2024-03-21 - Utbedring av datakvalitet på postadresseIUtlandet - 20240321

Hva: Setter opphørstidspunkt på 25000 postadresseIUtlandet Hvorfor: Døde skal ikke ha en gjeldende adresse Hvem: Alle rettighetspakker

I dag 21. mars etter 12:00 startes en maskinell jobb for å avslutte postadresseIUtlandt for personer som er døde.

Det er ca 25 000 hendelser som publiseres i rettighetspakkene som følge av den maskinelle jobben.

Endringene treffer samtlige rettighetspakker.

2024-01-24 - Datakvalitet - Konsumenttest - 20240124

I løpet av dagen vil vi starte en jobb som retter på gyldighetstidspunkt på d-nummere i konsumenttest. Dette gjøres etter innspill fra konsumenter, og vil medføre at våre testdata bli riktigere og likere de dataene som ligger i folkeregisteret.

Arbeidet vil genere ca 210 000 hendelser over de neste dagene.

2024-01-16 - Regionsreform - Konsumenttest - 20240116

Regionalreformen er idag oppdatert i Konsumenttest-miljøet.

Det er generert ca 325 000 hendelser som følge av endringen, og dette distribueres til alle rettighetspakker.

2024-01-01 - Regionsreform - FerdigMedRettighetspakkene - 20240101

Vi er nå ferdig med å oppdatere alle rettighetspakkene.

Folkeregisteret er fortsatt ikke ferdig med å laste inn endringene fra matrikkelen, men dette vil ikke påvirke konsumenttjenestene.

2024-01-01 - Regionsreform - Del3-PresseOgPrivat - 20240101

Vi er ferdig med rettighetspakkene «Finans» og «Offentlig uten hjemmel».

Vi begynner nå å distribuere hendelser i rettighetspakkene: "Privat", "Privat uten hjemmel", og "Presse".

2024-01-01 - Regionsreform - Del2-FinansOgOffentligUtenHjemmel - 20240101

Vi er nå ferdig med å oppdatere registeret og rettighetspakken "Offentlig med hjemmel".

Alt har gått som forventet, og vi starter nå å distribuere hendelsene til rettighetspakkene «Finans» og «Offentlig uten hjemmel».

Vær oppmerksom på at det fortsatt vil være noen få personer som ligger igjen på gamle kommunenummer, og det vil komme hendelser på personer som flytter inn i gamle kommunenummer. Dette skyldes saker som ligger på-vent i vårt system, eller hos våre produsenter. Dette vil ryddes etterhvert som de registreres.

2023-12-31 - Regionsreform - Del1-OffentligMedhjemmel - 20240101

Vi begynner nå å endre kommunenumrene på adresser i Folkeregisteret. Dette forventes å ta ca 8 timer.

Offentlig med hjemmel vil lytte på endringene i registeret forløpende, mens de andre rettighetspakkene vil få opplysningene litt senere.

Uttrekkstjenestene «tilpasset uttrekk» og «komplett uttrekk» vil være nede frem til 2. januar.

2023-12-15 - Tidsplan Regionsreform - 20231215

Som følge av fylkes og kommunestruktur fra 1. januar endres kommunenummer for 2,1 millioner personer.

Vi begynner å flytte personer til nytt kommunenummer kort tid etter midnatt 1.januar.

Alle rettighetspakkene vil få hendelsene dette medfører i løpet av 1. januar, og alle rettighetspakker vil være tilgjengelige under arbeidet. For å spre trafikken mot folkeregisteret ut i tid, vil hendelsene fra regionsreformen publiseres på ulikt tidspunkt til forskjellige rettighetspakkene:

 • Fra kl 01:00: Rettighetspakke offentlig med hjemmel vil publisere opplysninger samtidig som opplysningene skrives til registeret.
 • Fra kl 09:00: Rettighetspakkene Finans og offentlig uten hjemmel oppdateres og publiserer nye opplysninger
 • Fra kl 14:00: Rettighetspakkene Privat, Privat uten hjemmel og Presse oppdateres og publiserer nye opplysninger

Vi vil maskinelt endre alle adressene i kommunenummer som er berørt av endringene. Vi forventer at enkelte personer har ventende endringer som vil medføre noen få vil flytte inn i gamle kommunenummer når endringene godkjennes. Disse vil fanges opp av egne kjøringer i etterkant.

Kun tidskritiske saksflyter vil være tilgjengelig mens registeret oppdateres.

2023-11-01 - Rettslighandleevne og nytt vergemålsformat i produksjon - 20231101

Rettslig handleevne og vergemål er nå satt i produksjon. Vergemål er migrert inn, og hendelser på dette er distribuert til rettighetspakkene. Rettslig handleevne har vi kun mottatt for tre personer. Vi har kommunikasjon med Statens sivilrettsforvaltning for å få oversendt resterende bestand.

2023-11-01 - Utbedring av datakvalitet på gyldighetstidspunkt på identifikasjonsnummer - 20231121

I dag 21. november etter lunsj startes en maskinell jobb for å utbedre gyldighetstidspunkt på identifikasjonsnummer. Opplysningene er hentet fra det gamle Folkeregisteret. Tildelingsdato legges inn som gyldighetstidspunkt på personer med personstatus midlertidig/aktiv.

Det er ca 27 000 hendelser som publiseres i rettighetspakkene som følge av den maskinelle jobben. I tillegg vil de fleste av disse endringene medføre at personene blir fanget opp av den nattlige jobben som endrer personstatus til Inaktiv.

Endringene treffer samtlige rettighetspakker.

2023-11-01 - Rettslighandleevne og nytt vergemålsformat settes i produksjon idag - 20231101

Rettslig handleevne og vergemål på nytt format settes i produksjon i dag 1. november. Dette medfører at dere vil kunne finne flere og oppdaterte opplysninger knyttet til vergemål og rettslig handleevne i din rettighetspakke. Se mer om hva som inngår i de ulike rettighetspakkene på Skatteetaten.no

Rettslig handleevne settes i produksjon begynner før lunsj idag.

Vergemålene på nytt format vil migreres inn etter arbeidstid, og vil være ferdig ca kl 21:00.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig under migreringen.

2023-10-27 - Rettslighandleevne og nytt vergemålsformat settes i produksjon 1. november - 20232710

Hva?

Rettslig handleevne og nytt Vergemål kommer i produksjon i løpet av onsdag 1. november. Rettslig handleevne vil registreres inn på ca 200 personer og vil publiseres som ny informasjon fra folkeregisteret. Eksisterende vergemål på gammelt format vil opphøres, og i enkelte tilfeller annulleres. Vergemål på nytt format vil migreres inn fra Statens sivilrettsforvaltning. Alle gjeldnede vergemål etter migrering vil være på nytt format. De historiske vergemålene etter migreringen vil forbli på gammelt format. Det vil være ca 100 000 hendelser knyttet til endringer på vergemål.

Hvilke rettighetspakker er berørt

Informasjon om vergemål og rettslig handleevne distribueres til alle rettighetspakker.

2023-10-20 - Presentasjoner i brukerforum Folkeregisteret fredag 13. oktober 2023

Presentasjonene som ble holdt på brukerforum fredag 13. oktober finner du her

Video av presentasjonene er også tilgjengelig

2023-10-19 - Testdata for vergemål i konsumenttest - 20231019

Testdata for vergemål på nytt format og rettslig handleevne er nå tilgjengelig i konsumenttest miljøet.

Testpersoner ligger her

Det arbeides med at opplysningene skal vises i tenor - testdatasøk

2023-10-13 - Påminnelse dialogmøte oktober 2023

Påminnelse om påmelding til dialogmøte om endringer i fylker og kommuner fra 1.1.24

Det vil bli endringer i fylkes-og kommunestrukturen fra 1.1.24. Dette vil medføre at over 2 mill adresser blir endret i Folkeregisteret, hovedsakelig er det kommunenummer som endres.

Fra den 1.januar 24 kl 00.05 til 2.januar utpå dagen vil det publiseres over 2 mill hendelser. Vi ønsker å vite om dere har noen spesifikke krav til når nytt kommunenr må være oppdatert i dine løsninger.

Det vil informeres om hvordan endringene vil utføres og hvordan dette vil innvirke på konsumentene og systemleverandørene. Vi tar gjerne imot spørsmål på forhånd.

Tidspunkt (det er likt innhold i begge møter):

 1. okt kl 13-14 og 25. okt kl 13-14

Meld deg på og still gjerne spørsmål i forkant av møtet.

Påmelding til digitalt dialogmøte for fylkes- og kommuneendring

2023-10-13 - Folkeregisterest årlige brukerundersøkelse - 20231013

Folkeregisteret gjennomfører i disse dager den årlige brukerundersøkelsen for å få tilbakemeldinger på hvor tilfredse konsumentene er med Folkeregisteret.

Folkeregisteret gjennomfører i disse dager den årlige brukerundersøkelsen for å få tilbakemeldinger på hvor tilfredse konsumentene er med Folkeregisteret.

Hvem vil vi ha svar fra?

Brukerundersøkelsen er rettet mot deg som bruker opplysninger direkte, eller du som legger til rette for å bruke folkeregisteropplysningene i en virksomhet.

Undersøkelsen er tilgjengelig digitalt mellom 12. oktober og 27. oktober

Du finner undersøkelsen på skatteetaten.no/folkeregisterundersokelse Du får mer informasjon om hva undersøkelsen skal brukes til og anonymisering på den første siden av brukerundersøkelsen. Husk at du bare kan svare på undersøkelsen mellom 12. oktober og 27. oktober.

Har du spørsmål?

Du kan ta kontakt med oss på: frstab@skatteetaten.no

2023-10-02 - Testdata for nytt vergemaal i konsumenttest 20231002

Mandag 16. oktober vil vi begynne å lage testdata for nytt vergemål og rettsligHandleevne i konsumenttest.

Endringene kommer i produksjon 1. november.

2023-09-29 - Dialogmøte oktober 2023

Påmelding til dialogmøte om endringer i fylker og kommuner fra 1.1.24

Det vil bli endringer i fylkes-og kommunestrukturen fra 1.1.24. Dette vil medføre at over 2 mill adresser blir endret i Folkeregisteret, hovedsakelig er det kommunenummer som endres.

Fra den 1.januar 24 kl 00.05 til 2.januar utpå dagen vil det publiseres over 2 mill hendelser. Vi ønsker å vite om dere har noen spesifikke krav til når nytt kommunenr må være oppdatert i dine løsninger.

Det vil informeres om hvordan endringene vil utføres og hvordan dette vil innvirke på konsumentene og systemleverandørene. Vi tar gjerne imot spørsmål på forhånd.

Tidspunkt (det er likt innhold i begge møter):

 1. okt kl 13-14 og 25. okt kl 13-14

Meld deg på og still gjerne spørsmål i forkant av møtet.

Påmelding til digitalt dialogmøte for fylkes- og kommuneendring

2023-09-27 - Utbedring av datakvalitet for personstatus 20230927

Utbedring av datakvalitet

Onsdag 27. september vil personstatus på ca 66 000 personer endres. Arbeidet gjøres for å bedre datakvaliteten. Endringene distribueres ut på hendelsesfeeden.

2023-09-22 - Ytterligere testdata for vergemål i konsument-playground - 20230922

Ytterligere testdata er laget for vergemål i konsument-playground. Nytt Vergemål, og rettslig handleevne er nå tilgjenglig for alle rettighetspakker.

Testpersoner ligger her

2023-09-21 - Testdata for vergemål og rettslig hadleevne i konsument-playground - 20230921

Testdata for nytt vergemål og begrenset rettslig handleevne er tilgjengelig i konsument playground.

Testdata tilgjengelig for de to rettighetspakkene offentlig med hjemmel og finans. Det er oppdaget en feil som rammer de øvrige rettighetspakkene. Det jobbes med å rette opp i dette nå.

Mer testdata kommer fortløpende.

Testpersoner for nytt vergemål: 23906398699 24856399504 13873249565 12824996154

Testdata for rettslig handleevne: 24886897487 24836395774 16865199450 07915497378 16879699952 03815499122

2023-09-20 - Velkommen til brukerforum Folkeregisteret Fredag 13.oktober 2023

Velkommen til brukerforum Folkeregisteret fredag 13.oktober klokken 9.00 – 12.00.

Folkeregisteret inviterer til brukerforum for å gi informasjon om utviklingen i registeret. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt. Hvis du ønsker å delta fysisk, må du melde fra til oss. Dette gjør du her

Mer informasjon i invitasjon

2023-09-19 - Vedlikehold torsdag 21. september - 20230919

Torsdag 21. september i tidsrommet 18:00 - 19:00 vil det bli utført vedlikehold på rettighetspakkene. Det er ikke forventet nedetid, men små driftsforstyrrelser kan oppleves.

2023-09-05 - Oppdatert informasjon - testdata for nytt vergemaal og rettslig handleevne 20230905

Vi arbeider med å produsere testdata til nytt vergemål og rettslighandleevne. Etter planen skulle dette vært klart i forrige uke, men vi ligger litt bak skjema.

Vi varsler når testdataene er publisert i de ulike rettighetspakkene og informerer om testpersoner med ny informasjon.

2023-09-01 - Throttling tjenester 04092023

Innføring av throttling

Som nevnt i tidligere varsling kommer man til å innføre throttling på tjenestene. Det er et tiltak for å unngå spamming av tjenester. Den blir satt til 60.000 per min fra en internettadresse. Ved nådd grense returneres httpstatus 429. Innføreres fra 04.09.2023.

2023-08-14 - Utbedring av datakvalitet for familierelasjon 20230814

Utbedring av datakvalitet

Etter innspill fra konsumenter rettes det i dag sivilstand for 70 000 personer. I løpet av de neste tre dagene vil ca 150 000 familierelasjoner og sivilstander endres. Arbeidet gjøres for å bedre datakvaliteten. Endringene distribueres ut på hendelsesfeeden såfremt rettighetspakkene inneholder informasjonen som endres.

2023-08-08 - Informasjon - RettsligHandleevne 28082023

Første november vil vi gå i produksjon med endringer på rettslig handleevne og vergemål. For å sikre at informasjonsmodellen er fremtidsrettet endres navnet på entiteten fra "begrensningIRettsligHandleevne" til "RettsligHandleevne". Samtidig legges det til et felt i entiteten som angir omfanget, "rettsligHandleevneomfang". Dokumentasjonen i informasjonsmodellen er oppdatert.

Det arbeides med å få på plass testdata for nytt vergemål og RettsligHandleevne. Det forventes være klart i løpet av denne uken.

2023-07-31 - Informasjon - Informasjonsmodell dokumentet er oppdatert

Informasjonsmodell dokumentet er oppdatert

Heading manglet i tabell i kapittel 7.1.4, det er nå korrigert. Du finner det her.

2023-06-29 - Informasjon - Vergemål - BegrensningIRettsligHandleevne

Ny informasjon om vergemål og Begrensning i rettslig handleevne

Vi går i produksjon med endringene nedenfor 1. november 2023.

I samarbeid med Statens sivilrettsforvaltning arbeider vi med å utvide registeret med mer detaljert informasjon om Vergemål, samt innføre «Begrensning i rettslig handleevne» som en ny entitet.

Vi lanserte endringer allerede tilbake i 2022-06-30. Det er en justering siden dette. Det vi tidligere kalte 'Fratatt rettslig handleevne' er nå døpt om til 'Begrensning i rettslig handleevne'. Fratatt ligger i modellen, men vil aldri inneholde data.

Hendelsesbeskrivelser og informasjonsmodell er oppdatert

Swaggerhub for personer og hendelser er oppdatert. Endringene i Swagger er bakoverkompatibel, så den kan taes i bruk allerede nå. Gammel OpenAPISpec vil fungere inntil vi deler data i de nye informasjonselementene. XSD endepunktene til de forskjellige rettighetspakkene vil fortsatt gi eksisterende modell (v.1.5), den blir oppdatert i løpet av august når sommerfrys er over.

Det vil komme data i de nye feltene 1.november. Hvilke rettighetspakker som får tilgang til hvilken informasjon er beskrevet i Informasjonsmodell dokumentet.

For vergemål er ny informasjon en detaljering av dagens vergemålsomfang ('vergemålEllerFremtidsfullmakt.verge.omfang'), denne informasjonen vil fra produksjonsdato ligge på entiteten 'vergemålEllerFremtidsfullmakt.verge.tjenesteområde'. Vi flytter også vergens navn til 'vergemålEllerFremtidsfullmakt.verge.navnFødselsdato', som også har støtte for mer identifiserende informasjon. 'omfang og 'navn' blir altså erstattet fra og med produksjonsdato og vi slutter da å levere data i de feltene.

Begrensning i rettslig handleevne er et nytt informasjonselement som kun har metadata. Dersom en Begrensning i rettslig handleevne er gjeldende har personen en begrensning.

Testdata blir tilgjenegelig i august.

2023-06-13 - Endring rettighetspakke Finans 13.06.2023

Opplysningene om personers utenlandske personidentifikator og legitimasjonsdokument fjernes fra rettighetspakken finans. Opplysningene er taushetsbelagt og det er foretatt en juridisk vurdering som har konkludert med at disse opplysningene ikke skal deles i rettighetspakken "Finans".

Endringen er påbegynt og endringen forventes å sette i produksjon i uke 26.

2023-06-01 - Endring delingsbruksvilkaar 01.06.2023

Bruksvilkårene for data som deles fra folkeregisteret er revidert og finnes på skatteetaten.no

2023-05-08 - Endringer på hendelsestypen Endring i Adressebeskyttelse 20230508

Hendelsestypen Endring i adressebeskyttelse har tidligere kun inkludert endringer på informasjonselementet adressebeskyttelse. Om kort tid vil imidlertid endringer på bostedsadresse, delt bosted, oppholdsadresse, postadresse og postadresser i utlandet også kunne endres i hendelsen "Endring i adressebeskyttelse".

Hensikten med denne endringen er å skrive alle nødvendige endringer samtidig, slik at vi kan validere at hendelsen ikke medfører inkonsistente data.

2023-04-25 - Presentasjoner i brukerforum Folkeregisteret onsdag 19.april 2023

Presentasjonene som ble holdt på brukerforum onsdag 19. april finner du her

Video av presentasjonene er også tilgjengelig

2023-03-31 - Endringer i matrikkelen - 2023-03-31

Viser til melding igår om mange endringer fra kartverket, og dermed hendelser i folkeregisteret.

På grunn av en feil ble meldingene ikke prosessert inn i registeret igår. Feilen er nå løst og meldingene leses inn nå idag.

2023-03-30 - Endringer i matrikkelen - 2023-03-30

Kartverket har igår gjennomført ca 40 000 endringer i matrikkelen.

Det er mye endringer på informasjon på vegadresse, og dette vil trolig medføre endringer i registeret. Endringene leses inn i registeret idag, og vil medføre et stort antall hendelser ut på rettighetspakkene.

2023-03-28 - Velkommen til brukerforum Folkeregisteret onsdag 19.april 2023

Velkommen til brukerforum Folkeregisteret onsdag 19.april klokken 9.00 – 12.00.

Folkeregisteret inviterer produsenter, konsumenter og leverandører til brukerforum Folkeregisteret for å gi informasjon om utviklingen i registeret. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt.

Mer informasjon i invitasjon

2023-03-27 - Forhold til sametingets valgmanntall - 2023-03-27

Forhold til sametingets valgmanntall er tilgjengelig i rettighetspakken offentlig med hjemmel.

Veldig få konsumenter har samtykke fra Sametinget til å motta disse opplysningene, og veldig få konsumenter har en berettiget interesse av disse opplysningene.

Vi vil derfor på mandag 3. april fjerne muligheten for å hente ut disse opplysningene fra rettighetspakkene. Dette gjøres ved å gjøre forholdtilsametingetsvalgmanntall om til en ugyldig part i requestene.

2023-03-27 - Valg av vask og ajourholdsleverandør

Den 31. mars vil nye avtaler med fire valgte leverandører for vask og ajourhold starte. Det vil si at eksisterende distribusjon opphører. Her må virksomheter ta stilling til valg av leverandør - se https://www.skatteetaten.no/deling/folkeregisteret/intro/fa-tilgang/

2023-03-16 - Utbedring av datakvalitet

Fredag 17. mars vil vi starte en maskinell jobb for å forbedre datakvaliteten på entiteten "Personstatus".

Jobben medfører ca 880 000 hendelser til rettighetspakkene, og er forventet å bruke omtrent 10 timer.

2023-03-16 - Nødvendig vedlikehold

I helgen foretas en nødvendig oppgradering knyttet til adresseopplysninger fra matrikkelen. Det er ikke forventet nedetid for konsumenter.

Produsenter kan oppleve perioder med ustabilitet lørdag 18. mars mellom klokken 10:00 - 12:00.

2023-03-13 - Fjerning av tilgang til rettighetspakker i uke 12

Skatteetaten har sendt ut brev til alle konsumenter som har fått tildelt ny rettighetspakke. De opprinnelige rettighetspakkene fjernes i uke 12.

 • Virksomheter med rettighetspakke «privat virksomhet» uten tilgang til fødsels- og d-nummer har fått tildelt rettighetspakke «privat virksomhet uten folkeregisteridentifikator».
 • Virksomheter med rettighetspakke «presse» uten tilgang til fødsels- og d-nummer har fått tildelt rettighetspakke «presse uten folkeregisteridentifikator».

Det virksomhetene derimot må gjøre, er å etablere en løsning for ny rettighetspakke. Dette er nærmere beskrevet i brevet. Mer informasjon på våre nettsider Data fra Folkeregisteret - Skatteetaten.

2023-03-05 - Utbedring av datakvalitet sivilstand

På mandag 6. mars vil det utføres en jobb som retter opp i datakvalitet på sivilstand. Dette vil medføre omlag 60 000 hendelser av typen "Enring på sivilstand".

2023-02-03 - Forbedring i web applikasjon for oppslag

Gjelder brukere av web applikasjon for oppslag. Vi har gjort forbedringer når det gjelder nullstilling av søkekriterier. Tidligere kunne dårlig nullstilling av kriterier føre til at man ikke fikk treff ved søk.

2023-01-24 - Vedlikehold

Torsdag 26/1-23 legger vi på rate-limit/throttling i TEST. Grensen er 1200 kall per minutt og gjelder kall fra spesifikk ip-adresse. Vi kommer til å utføre det samme i produksjon, men kommer eget varsel.

2023-01-23 - Vedlikehold 25 januar 2023

Det er utføres planlagt vedlikehold onsdag 25. januar kl 22:00 - torsdag 26. januar kl 04:00.

Vedlikeholdet skal ikke medføre nedetid, men noe ustabilitet og økt responstid kan forekomme.

2023-01-09 - Endring rettighetspakke finans

Det er utført en endring i rettighetspakke Finans, der identifikator til verge nå deles i rettighetspakke Finans. Gjelder entitet vergemaalEllerFremtidsfullmakt.verge.foedselsEllerDNummer. Det er ikke lagt ut ekstra hendelser, men ved oppslag deles ny informasjon i responsen.

2022-12-01 - Vedlikehold konsumenttest finans

Torsdag 1. desember kl 16:00 vil det utføres nødvendig vedlikehold på rettighetspakkene i Konsumenttestmiljø. Kun rettighetspakken finans vil være berørt av arbeidet.

Hensikten med dette er å få oppdaterte data i rettighetspakken slik at korrekte vergemålsopplysninger vil distribueres i konsumenttest på samme måte som i produksjon.

Arbeidet vil pågå frem til ca klokken 19:00

2022-11-19 - Vedlikehold - Datakvalitet

Grunnet nødvendig vedlikehold vil det startes en maskinell jobb som genererer ca 700 tilfeller av hendelsestypen "personErOppdatert". I noen rettighetspakker er det første gang hendelsen distribueres.

Se dokumenter "Hendelser fra Folkeregisteret" kap. 4.2.3 for mer informasjon om hendelsestypen.

2022-11-18 - Brev sendt vedrørende nye rettighetspakker

Skatteetaten har sendt ut brev til alle konsumenter som har fått tildelt ny rettighetspakke:

 • Virksomheter med rettighetspakke «privat virksomhet» uten tilgang til fødsels- og d-nummer har fått tildelt rettighetspakke «privat virksomhet uten folkeregisteridentifikator».
 • Virksomheter med rettighetspakke «presse» uten tilgang til fødsels- og d-nummer har fått tildelt rettighetspakke «presse uten folkeregisteridentifikator».

De berørte konsumentene har allerede fått tilgang til de nye rettighetspakkene og trenger derfor ikke å søke om ny tilgang. Det virksomhetene derimot må gjøre, er å etablere en løsning for ny rettighetspakke. Dette er nærmere beskrevet i brevet.

Konsumentene har fire måneder på seg til å etablere en ny løsning før Skatteetaten fjerner tilgang til de opprinnelige rettighetspakkene 17. mars 2023.

2022-11-14 - Vedlikehold konsumenttest pga vergemaal

Mandag kl 16:00 vil det utføres nødvendig vedlikehold på rettighetspakkene i Konsumenttestmiljø. Alle rettighetspakker bortsett fra Offentlig-med-hjemmel vil være berørt av arbeidet.

Hensikten med dette er å få oppdaterte data i rettighetspakkene slik at korrekte vergemålsopplysninger vil distribueres i konsumenttest på samme måte som i produksjon.

Arbeidet vil pågå frem til midnatt.

2022-11-07 - Nye rettighetspakker for privat og presse

Skatteetaten innførte to nye rettighetspakker 2. november for å sikre at konsumenter uten tilgang til folkeregisteridentifikator (fødsels- og d-nummer) har en tilpasset rettighetspakke for sin bruk:

 • Privat virksomhet uten folkeregisteridentifikator
 • Presse uten folkeregisteridentifikator

Vi planlegger å sende ut brev i andre halvdel av november til virksomheter som skal få sine nåværende rettighetspakker erstattet. Dette gjelder virksomheter som opprinnelig fikk tilgang til «privat virksomhet» og «presse» uten tilgang til fødsels- og d-nummer. Virksomhetene vil få en begrenset tidsperiode til å ta i bruk de nye rettighetspakkene før tilgang til de nåværende rettighetspakkene fjernes. Vi vil også sende ut brev til virksomhetenes systemleverandører.

Dokumentasjon for de nye rettighetspakkene er tilgjengelig her på Github:

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss via skatteetaten.no/deling/kontakt/

2022-10-26 - Invitasjon til Folkeregisterets brukerundersøkelse

Folkeregisteret sendte i forrige uke ut en invitasjon til deltagelse i vår årlige brukerundersøkelse. Alle virksomheter som har koblet seg på og hentet ut opplysninger fra Folkeregisteret skal ha mottatt invitasjonen i Altinn.

Om din virksomhet enda ikke har svart, vil vi gjerne høre fra dere. Les mer på: https://www.skatteetaten.no/folkeregisterundersokelse

Undersøkelsen avsluttes 2. november 2022.

2022-10-24 - Nye rettighetspakker

Skatteetaten innfører to nye rettighetspakker for å sikre at konsumenter uten tilgang til folkeregisteridentifikator (fødsels- og d-nummer) har en tilpasset rettighetspakke for sin bruk:

 • Privat virksomhet uten folkeregisteridentifikator
 • Presse uten folkeregisteridentifikator

Begge rettighetspakkene er nå tilgjengelig i test- og produksjonsmiljø, og dokumentasjon er tilgjengelig på Github og Swaggerhub. Skatteetaten planlegger å innføre de nye rettighetspakkene 2. november for nye virksomheter som får tilgang til modernisert folkeregister. Det vil bli et eget innføringsløp for virksomheter som allerede har tilgang til modernisert folkeregister med rettighetspakke «Privat virksomhet uten tilgang til fødsels- og d-nummer» og «Presse uten tilgang til fødsels- og d-nummer».

2022-10-21 - Presentasjoner brukerforum 19.10.2022

Brukerforum folkeregisteret ble gjennomført onsdag 19. oktober.
Sendingen ligger i opptak under Arkiv Skatteetaten WebTV aventia.no.
Presentasjoner er samlet i PDF-format her

2022-10-18 - Informasjonsmodell dokument oppdatert 181022

informasjonsmodell dokumentet er oppdatert. Du finner det her: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/informasjonsmodell/

2022-10-18 - Spørsmål til konsumenter - trenger dere ikrafttredelsesdato for grensejusteringer?

Folkeregisteret lagrer i dag grensejusteringer i Folkeregisteret, men vi lagrer ikke nøyaktig ikrafttredelsesdato.

Eksempel 1 på hva «grensejustering» er:

 • Fra nyttår 2020 ligger Bryggegata 2 i Mandal by i Lindesnes kommune og ikke i Mandal kommune.
 • Vi oppdaterte databasen får 30. desember, og har ikke lagret ikrafttredelsesdatoen 1. januar 2020.

Eksempel 2:

 • Stubbegata bytter fra å ligge i Stavanger kommune til å ligge i Sola kommune fra 1. oktober 2019.
 • Vi lagrer endringen i databasen 8. oktober, og lagrer ikke at ikrafttredelsesdatoen var 1. oktober.

Har du som konsument behov for å vite nøyaktig dato for når slike endringer trer i kraft? Hvis du vet det hadde vært fint å kunne få den informasjonen, så vennligst svar i dette skjemaet senest 26. oktober 2022: https://forms.office.com/r/pUAGUXNx90 Hvis du usikker på akkurat hva «grensejustering» og «ikrafttredelsesdato» betyr i praksis, så bruk skjemaet over så tar vi kontakt for avklaring.

2022-10-11 - Hendelsene endringIInnflytting og endringIUtflytting

 1. og 5. august ble utflytting og Innflytting tilgjengeliggjort for rettighetspakkene privat, privat uten hjemmel, presse, offentlig-uten-hjemmel og finans.

Hendelsene endringIInnflytting og endringIUtflytting forble imidlertid taushetsbelagt og har derfor ikke blitt distribuert. Dette endres i dag slik at disse hendelsene vil distribueres til de samme rettighetspakkene.

For rettighetspakkene privat og presse vil disse hendelsene overskrives til endringIPerson slik de øvrige ikke-taushetsbelagte hendelsene også blir.

2022-10-05 - Velkommen til brukerforum Folkeregisteret onsdag 19.oktober

Velkommen til brukerforum Folkeregisteret onsdag 19.oktober klokken 9.00 – 12.00.

Folkeregisteret inviterer produsenter, konsumenter og leverandører til brukerforum Folkeregisteret for å gi informasjon om utviklingen i registeret. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt.

Agendaen vil omhandle temaer fra utviklingstiltak til informasjonsmodell.

Mer informasjon i invitasjon

2022-09-20 - Informasjonsmodell dokument oppdatert

informasjonsmodell dokumentet er oppdatert. Du finner det her: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/informasjonsmodell/

2022-09-15 - Utbedring av gyldighetstidspunkt på personstatus

I dag, 15 september, vil vi starte en maskinell opprydding av gyldighetstidspunkt for personstatus. ca 19 000 personer får satt en ny gyldighetsdato på sin gjeldende personstauts. Ingen personer vil endre personstatus som følge av endringene.

Hendelser vil distribueres til konsumentene som normalt, og det vil ikke være nedetid i forbindelse med oppryddingen.

2022-08-23 - Utbedring av datakvalitet på Sivilstandsrelasjon

I dag, 23 august, vil vi starte en maskinell opprydding som legger til relasjoner mellom enker eller enkemenn og deres avdøde. Dette vil medføre at i overkant av 12 000 avdøde personer får registrert hvem de var gift med før de døde.

Hendelser vil distribueres til konsumentene som normalt, og det vil ikke være nedetid i forbindelse med oppryddingen.

2022-08-05 - Utflytting og innflytting blir Ikke-taushetsbelagte opplysninger - Oppdatering

Viser til gårsdagens melding om at inn- og utflytting blir tilgjengelig for rettighetspakkene privat, privat uten hjemmel, presse, offentlig-uten-hjemmel og finans.

På grunn av lengre kjøretid enn forventet måtte tilgjengeliggjøringen for rettighetspakke finans utsettes. Dette vil derfor gjøres i dag, fredag 5. august, mellom klokken 15:30 og 19:30.

2022-08-02 - Utflytting og innflytting blir Ikke-taushetsbelagte opplysninger

Inn- og utflytting har vært taushetsbelagt, og kun tilgjengelig for offentlig med hjemmel. Som følge av en justering av regelverket er disse opplysningene ikke lengre taushetsbelagte. Dette betyr at rettighetspakkene finans, offentlig uten hjemmel, privat, privat uten hjemmel og presse nå vil få tilgang til disse opplysningene.

For historiske inn- og utflyttinger vil datoer (ajourholdstidspunkt, gyldighetstidspunkt og utflyttingsdato) fortsatt være taushetsbelagt. For personer med adressebeskyttelse vil tilflyttingsland, tilflyttingssted, utflyttingsdato, fraflyttingsland og fraflyttingsland i utlandet være skjermet, og kun tilgjengelig for offentlige rettighetspakker. Personer med adressebeskyttelse strengt fortrolig vil ikke deles.

Endringen vil tre i kraft i folkeregisteret torsdag 4. august etter arbeidstid. Rettighetspakkene vil være tilgjengelige, men vil ikke motta nye opplysninger mens inn- og utflytting leses inn i rettighetspakkene. Rettighetspakken offentlig med hjemmel er ikke berørt av endringen.

2022-06-30 - Informasjon - Vergemål

Ny informasjon om vergemål og Fratatt rettslig handleevne

I samarbeid med Statens sivilrettsforvaltning arbeider vi med å utvide registeret med mer detaljert informasjon om Vergemål, samt innføre «Fratatt rettslig handleevne» som en ny entitet.

Hendelsesbeskrivelser og informasjonsmodell er oppdatert

XSD for personer og hendelser er også oppdatert. Endringene i XSD er bakoverkompatibel, så konsumenter som benytter XSD for validering kan allerede nå ta den nye XSD’en i bruk. Gammel XSD vil fungere inntil vi deler data på de nye feltene. Det vil tidligst komme data på de nye feltene 1. oktober. Vi forventer at data på Fratatt rettslig handleevne vil deles før endringene på Vergemål. Det er ikke avklart hvilke rettighetspakker som får tilgang til hvilken informasjon.

For vergemål er ny informasjon en detaljering av dagens vergemålsomfang. Vi vil i en periode i parallell, dele både ny og gammel overlappende informasjon. På lengre sikt, og med fire måneders varsel, vil vergemålsomfang fases ut.

Vi vil komme tilbake med funksjonell beskrivelse av den nye informasjonen som tilgjengeliggjøres.

Swaggerhub reflekterer foreløpig ikke endringene. Vi jobber med å rette andre innmeldte feil på swaggerhub som vil lanseres samtidig.

2022-06-15 - Opprydding - DUF-nummer

I FREG finnes det ca 24 000 personer som har registrert to eller flere like DUF-nummer. I dag klokken 09:00 annullerer vi duplikate DUF-numrene.

Annulleringene vil distribueres som hendelser, og dette vil medføre noe mer trafikk den timen oppryddingen foregår.

2022-05-24 - Syntetisk folkeregister - status og videre plan

Vi har nå avsluttet arbeidet med massiv patching av testpersoner i syntetisk folkeregister. Videre patching vil bli gjort i mindre skala, og er en del av det kontinuerlige arbeidet med datakvalitet.

Fram mot sommeren vil vi sette i gang livshendelsene. Dette gjøres stegvis og kontrollert, og første livshendelse ut vil være fødsel.

2022-05-16 - Datakvalitet Sivilstand

Idag 16. mai vil vi utføre en maskinell forbedring på datakvaliteten på endel historiske sivilstander. Endel personer som har vært skilt fra hverandre har kun vært registrert på den ene av ektefellene. Dette utbedres idag for ca 30 000 personer.

Utbedringen forventes å ta ca en time, og vil medføre økt trafikk. Hendelsene vil distribueres som normalt, og vil ikke påvirke responstider på tjenestene.

2022-05-16 - Digitale møter

I mai og juni arrangerer Skatteetaten digitale møter via Microsoft Teams der du kan stille dine spørsmål om å hente opplysninger fra modernisert folkeregister. Vi arrangerer fire digitale møter med ulike temaer.

Meld deg på her!

Dato Tid Tema
Torsdag 19. mai Kl 14:00-15:00 Tjenester i modernisert folkeregister og Delegering i Altinn
Tirsdag 31. mai Kl 10:00-11:00 Hente folkeregisteropplysninger gjennom API og Bruk av maskinporten
Torsdag 09. juni Kl 14:00-15:00 Bruk av direkte oppslag på Skatteetatens nettsider
Torsdag 16. juni Kl 14:00-15:00 Åpen agenda

2022-05-16 - Brukerundersøkelse

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvor din virksomhet er i prosessen for å hente opplysninger fra modernisert folkeregister. Svarene fra undersøkelsen vil gi verdifull innsikt slik at Skatteetaten kan tilrettelegge for at flest mulig tar i bruk de nye tjenestene før fristen.

Brukerundersøkelsen er frivillig og tar omtrent tre minutter å svare på. Undersøkelsen er ikke anonym, men besvarelsene behandles konfidensielt. Vi sletter besvarelsene før 01. november 2022.

Svar på undersøkelsen her.

Svarfrist er 24. mai.

2022-04-08 - Brukerforum Folkeregisteret - onsdag 27. april 2022

Skatteetaten ved Folkeregisteret har gleden av å invitere til Brukerforum våren 2022 – onsdag 27. april fra kl. 09.00 til 13.00.
Brukerforumet er en viktig møtearena for brukere av Folkeregisteret.

Tema for Brukerforum våren 2022:
Hovedtema på Brukerforum denne gangen vil være knyttet opp mot delingstjenestene våre – og erfaringer fra konsumentens bruk av det moderniserte Folkeregisteret.
Den 1. oktober 2022 opphører distribusjonsavtalen Skatteetaten har med Tietoevry og alle konsumentene må innen den tid knytte seg opp mot FREG direkte eller via dataleverandør.

Program
09.00 – 09.50

 • Innledning, status for felleskomponenten Folkeregisteret
 • Oppdatering av utviklingsplanen
 • Vergemål – informasjon om endringer som kommer

10.00 – 10.40

 • Status og nytt fra Folkeregisterets delingstjenester

11.00 - 11.50

 • Erfaringer fra konsumentenes bruk av modernisert folkeregister

12.00 – 13.00

 • Erfaringer fra konsumentenes bruk av modernisert folkeregister (forts.) Informasjon fra leverandørene:
 • Hvordan ta i bruk modernisert folkeregister
 • Hva kan tilbys til ulike målgrupper

Digital overføring: Sendingen kan følges via denne lenken: Direkte Skatteetaten WebTV (aventia.no). Brukerforum vil ligge som toppsak (øverst) denne dagen.

2022-04-07 - Korreksjon nyhetsvarsel endringer på tjenesten "Hent siste sekvensnummer"

Viser til nyhetsvarsel der man annonserte endring på tjenesten hendelser/siste/sekvensnummer. Etter innspill fra konsumenter endrer vi IKKE til json object, men beholder json value. Eneste endringen blir da at vi legger inn støtte for media-type application/xml.

Dvs at det ikke vil innebære noen endringer ved henting annet enn at muligheten for application/xml legges inn.

Swaggerdokumentasjonen oppdateres.

2022-04-06 - Endringer på tjenesten "Hent siste sekvensnummer"

 1. april prodsettes en feilretting på tjenesten hendelser/siste/sekvensnummer.

Hvis konsumentene av tjenesten angir i header at de ønsker svar i application/json returnerer idag tjenesten kun siste sekvensnummer som et tall. Dette tilfredstiller ikke json-format.

Etter endringen vil tjenesten returnere svaret i korrekt format. For eksempel:

{ "sekvensnummer": 40241 }

Teknisk dokumentasjonen er oppdatert på swaggerhub.

Hvis konsumenten oppgir at de ønsker responsen i plain text eller xml vil dette fungere som før.

2022-04-04 - Syntetisk folkeregister - status og videre plan for utbedringer

De fleste personene med personstatus bosatt og med alder under 100 år er nå utbedret.

Vi vil i april og mai jobbe videre med utbedring av testpersoner med:

 • andre personstatuser der midlertidig, død og utflyttet har høyest prioritet
 • personstatus bosatt som ikke har blitt rettet pga sammensatte tilstander
 • personstatus bosatt som er eldre enn 100 (de fleste skal rettes og meldes døde)

Det vil som følge av forbedringene på datakvaliteten vil det i perioder genereres mange hendelser i konsumenttest.

2022-03-28 - Datakvalitet DUF-nummer

Idag 28. mars vil i utføre en oppryddig i 42 000 personer som har utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer (DUF-nummer) registrert. Dette elementet skal ikke ha historikk i folkeregisteret, og skal ikke ha ugyldighetstidspunkt.

Det er planlagt flere feilrettinger på formateringen av utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer frem mot sommeren.

2022-03-09 - Oppdatering av tidligere melding om vedlikehold FREG mars 2022

Meldingen er lagt ut som driftsvarsel, men repeteres som nyhet.

Viser til meldt sak vedr vedlikehold i perioden mars (varsling av 3/3-2022). Etter flere innspill velger man å skyve vedlikeholdet 1 uke. Det medfører følgende endringer i planverket:

 • Lørdag 19.03.2022 fra kl 08 og ca 5 timer utover dagen. Her vil konsumentene kunne oppleve at delingstjenestene er utilgjengelig i en kortere periode eller er ustabile.
 • Mandag 21.03.2022 fra kl 18 og ca 2 timer. Online-oppslag for virksomheter samt innbygger-løsning vil oppleve ustabilitet.
 • Onsdag 23.03.2022 til fredag 25.03.2022 fra kl 18 og ca 4 timer hver av disse dagene. For produsenter vil det oppleves som treghet/forsinkelse av tilbakemelding. Mottak av meldinger vil være tilgjengelig som vanlig.
 • Fredag 01.04.2022 fra kl 18 og ca 2 timer etter. Her vil produsenter oppleve utilgjengelig Mottak og generell ustabilitet. Her må man sørge for å sende meldinger på nytt når tjenesten er tilgjengelig.


Ved spørsmål så skal de rettes via https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/.

2022-03-03 - Vedlikeholdsmeldinger for mars 2022

ENDRET - se nyhet fra 09.03.2022.

Meldingen er lagt ut som driftsvarsel, men repeteres som nyhet.

Det skal utføres vedlikehold av FREG der man flytter komponenter over til ny kjøretidsplattform. De fleste endringer vil ikke medføre nedetid, men det er noen unntak:

 • Lørdag 12.03.2022 fra kl 08 og utover dagen. Her vil konsumentene kunne oppleve at konsumenttjenestene er utilgjengelig i en kortere periode eller er ustabile.
 • Onsdag 16.03.2022 til fredag 18.03.2022.. For produsenter vil det oppleves som treghet/forsinkelse av tilbakemelding. Mottak av meldinger vil være tilgjengelig som vanlig.
 • Lørdag 26.03.2022 fra kl 08 og ca 2 timer etter. Her vil produsenter oppleve utilgjengelig Mottak og generell ustabilitet. Her må man sørge for å sende meldinger på nytt når tjenesten er tilgjengelig.


Ved spørsmål så skal de rettes de til freg.produksjon@skatteetaten.no.

2022-02-16 - Foreldreansvar - fjerning av duplikater

I løpet av dagen rettes 1400 foreldreansvar. Rettelsen medfører at duplikate foreldreansvar fjernes.

2022-02-01 - Vergemaal - endringer i tilgangsstyring

I løpet av 2022 vil opplysninger om vergemål bli mer individtilpasset, og opplysningene om vergens tilganger vil bli mer detaljerte. Dette kommer som følge av Digitaliseringsdirektoratets prosjekt FUFINN og Statens Sivilrettsforvaltnings bidrag i dette.

I dag deles opplysningene om vergemålets omfang/tilganger i rettighetspakkene for offentlige og private virksomheter uten hjemmel til å motta taushetsbelagte opplysninger. De mer detaljerte opplysningene om vergemålets omfang vil bli taushetsbelagte og kun deles med virksomheter med hjemmel. Vi vurderer å ikke lenger dele opplysninger om vergemålets omfang, altså økonomisk og/eller personlig med konsumenter uten hjemmel. Vi ønsker nå tilbakemeldinger på hvilke konsekvenser dette vil ha for dere dette gjelder.

Tilbakemelding kan sendes til kjersti.lombnaes@skatteetaten.no innen 25. februar.

2022-02-01 - Syntetisk folkeregister - omfattende utbedringer

Som et ledd i å heve kvaliteten på syntetisk folkeregister vil vi fra 2. februar gjøre utbedring av familierelasjoner, foreldreansvar, sivilstand, bostedsadresse og flere andre elementer. Det vil bli svært mange hendelser i denne perioden.

Arbeidet er planlagt å pågå ut mars, og vi gir beskjed når arbeidet er fullført.

2022-01-28 - Datavask på døfødte barn

Fredag 28. januar vaskes 6082 familierelasjoner til døfødte barn. Disse relasjonene har familierelasjon.relatertpersonsrolle = 'BARN', og korrigeres til familierelasjon.relatertpersonsrolle = DOEDFOEDT_BARN.

Etter denne oppdateringen vil samtlige familierelasjoner til døfødte barn være korrekt.

2022-01-25 - Ustabil Konsumenttest 270122

Konsumenttest miljø vil være Ustabil/Utilgjengelig 27.01.2022 mellom kl 1600-1800 pga vedlikehold.

2022-01-19 - Ustabil Konsumenttest 200122

Konsumenttest miljø vil være Ustabil/Utilgjengelig 20.01.2022 mellom kl 1600-1800 pga vedlikehold.

2022-01-18 - Oppdatert informasjon om inaktivering av d-numre

Viser til nyhetsmelding av 03.12.2021 vedr. inaktivering av d-numre. Inaktiveringen vil begynne 01.02.2022. Inaktiveringsjobben vil inaktivere 50 000 personer pr. dag, og alle personer med et d-nummer som ble tildelt for mer enn 5 år siden vil etter planen ha personstatus 'INAKTIV' medio februar. Deretter vil personer inaktiveres daglig når tildelingsdatoen for d-nummeret overstiger 5 år.

2022-01-11 - Endringer i Kontaktinformasjon for dødsbo – Rettighetspakkene privat virksomhet og presse

Viser til tidligere nyhetssak om kontaktinformasjon for dødsbo.

Som den observante konsument av rettighetspakkene privat eller presse har merket seg fungerte ikke denne løsningen helt etter hensikten. Vi måtte rulle tilbake, og setter i produksjon en forbedret løsning nå.

2022-01-06 - Ustabil Konsumenttest 06012022

Konsumenttest miljø vil være Ustabil/Utilgjengelig 12.01.2022 mellom kl 1600-1800 pga vedlikehold.

2022-01-03 - Endringer i Kontaktinformasjon for dødsbo – Gjelder privat virksomhet og presse

Når kontaktpersonen for et dødsbo er en privatperson, så har privat virksomhet og presse i likhet med de andre rettighetspakkene mottatt fødselsnummer/d-nummer. Siden privat virksomhet og presse ikke har adgang til å gjøre oppslag med fnr/d-nummer, har denne informasjonen ikke vært tilstrekkelig for konsumenter av disse rettighetspakkene.

Vi har derfor gjort følgende endringer:
Dersom entiteten ‘KontaktinformasjonForDoedsbo’ inneholder elementet ‘PersonSomKontakt’ vil dette elementet nå kun ha verdiene ‘foedselsdato’ og ‘personnavn’:
<xsd:element name="foedselsdato" type="Dato" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="personnavn" type="Personnavn"/>

‘foedselsEllerDNummer’ blir ikke lenger utlevert for rettighetspakkene privat virksomhet og presse.

De andre rettighetspakkene er uendret.

Endringene trer ikraft iløpet av onsdag 5 januar. Endringene medfører ingen hendelser, men ved oppslag på personer med kontaktinformasjon for dødsbo vil ny informasjon utleveres.

2021-12-16 - Ingen vedlikehold 161221 i konsumenttest

Konsumenttest miljø skulle være ustabil/utilgjengelig 16.12.2021 mellom kl 1600-1800 pga vedlikehold men vedlikehold er utsatt til neste år.

2021-12-15 - Endringer på døde personer i konsumenttest

Onsdag 15. desember fra kl. 9 vil vi rydde opp i en del elementer på døde personer i konsumenttest. Dette vil berøre omtrent 85.000 testpersoner. Endringene vil kommuniseres via ulike hendelser avhengig av hvilke elementer som rettes.

2021-12-09 - Ustabil Konsumenttest 161221

Konsumenttest miljø vil være Ustabil/Utilgjengelig 16.12.2021 mellom kl 1600-1800 pga vedlikehold.

2021-12-03 - Brukerundersøkelse om kvalitet på opplysninger i Folkeregisteret

Mange av våre konsumenter vil i dag motta et brev på Altinn om at vi gjennomfører en digital brukerundersøkelse. Denne undersøkelsen gjennomføres via tjenesten Confirmit, og spørreskjemaet er tilgjengelig på https://survey.euro.confirmit.com/wix/7/p403895410727.aspx Undersøkelsen kan besvares fra i dag fredag 03.12.2021 til og med 17.12.2021. Informasjon om undersøkelsen er tilgjengelig i lenken over. Takk for ditt svar!

2021-12-03 - Inaktivering av d-numre

Bakgrunn

I 2017 ble det innført en bestemmelse i Folkeregisterforskriften (§2-2-2, tredje ledd) som gjør at et d-nummer i Folkeregisteret automatisk settes som inaktivt fem år etter det ble til tildelt en person. I januar 2022 er det fem år siden bestemmelsen ble innført. Det betyr at den automatiske inaktiveringen av d-nummer etter planen begynner medio januar 2022 og deretter skjer løpende.

Det er ca. 640 000 d-numre som er tildelt før januar 2017 og som umiddelbart vil inaktiveres. Det er ikke besluttet om disse d-numrene vil inaktiveres samtidig eller om det vil gjøres i større batcher i løpet av et kortere tidsrom. Konsumentene av folkeregisteret må være forberedt på et større volum av hendelser den perioden ev. batcher kjøres. Det vil komme nærmere informasjon så snart gjennomføringsrutinen er besluttet.

Følgende hendelser vil publiseres:
FREG: Hendelsen 'endringIStatus'
TRANS-FIL: Årsakskode 92 - Endring av D-nummer informasjon

Hva skjer ved en inaktivering

Når en D-nummer-person inaktiveres settes personstatusen til personen til 'inaktiv'. Identifikatorstatusen forandres ikke og vil fortsatt være 'iBruk'. Gyldighetstidspunktet for inaktivering settes til tidspunktet inaktivering skjer; dvs. beslutningstidspunktet. Det er kun personens status som endres og alle andre entiteter er uforandret. Det opprinnelige d-nummeret kan reaktiveres. Det betyr at det ikke skal rekvireres nye d-nummer til personer med inaktivt d-nummer.

Reaktivering kan gjøres ved at brukeren møter opp til ID-kontroll ved et skattekontor og ber om dette. Rekvirenter av d-nummer kan også reaktivere et d-nummer.

2021-12-01 - Adressetilleggsnavn

Flere konsumenter har oppdaget avvik på sine adresser og de adressene som ligger i FREG. Avvikene går på at FREG har Adressetilleggsnavn uten at dette er distribuert i hendelseslisten. Årsaken til at dette ikke er distribuert er at Ved migrering av adresser fra DSF til FREG, så beriket vi bostedsadressene med adressetilleggsnavn. Det ble ikke laget hendelser ved migrering. Det betyr at dere (konsumentene) ikke er varslet om at bostedsadressene er oppdatert av adressetilleggsnavn. Dersom dere mottar henvendelser om at bostedsadressen mangler adressetilleggsnavn, så kan dere hente adressen på nytt.

Adressetilleggsnavnet er et tillegg til vegadressen. Dette gjelder for gårdsbruk, særlig kjente institusjoner eller bygninger, eller for grender, boligfelt, hyttefelt, osv.

2021-11-01 - Velkommen til Folkeregisterets brukerforum 9. november

HVA: Brukerforum Folkeregisteret høsten 2021 NÅR: Tirsdag 9. november kl. 09.00 til kl. 12.30 HVOR: Digitalt eller i Skatteetaten sine lokaler på Helsfyr, Oslo.

Digitale deltakere: Den 9. november vil lenke til Live-sending ligger øverst her: https://skatteetat.aventia.no/ NB. Ingen påmelding eller registrering er nødvendig.

Agendaen vil omhandle nytt fra Folkeregisteret, informasjon om ID-forvaltning med fokus på UNIK samt oppdatering om delingstjenestene.

2021-11-01 - Falsk identitet blir tilgjengelig for rettighetspakken offentlig uten hjemmel

I henhold til §10.5 i folkeregisterloven skal informasjon om falsk identitet deles med offentlige mydigheter og virksomheter, samt finansinstitusjoner.

I FREG har vi kun delt denne informasjonen i rettighetspakkene offentlig med hjemmel og finans. Torsdag 4. november vil vi starte å dele denne informasjonen også med offentlig uten hjemmel. Bakgrunnen for at vi ikke har gjort dette tidligere har vært at vi har hatt noen gjennbruk av dataene mellom offentlig uten hjemmel og privat.

Rettighetspakken offentlig uten hjemmel vil populeres med nye data torsdag 4. november kl 16:00 og vi forventer å være ferdig klokken 19:00.

Produsenttjenestene og de øvrige rettighetspakkene er ikke påvirket av endringen.

2021-10-17 - Endringer i registermodellen er utført

 1. og 17. oktober ble endringene i modellen til folkeregisteret gjennomført.

Endringene er verifisert og rettighetspakkene er oppdatert med ny informasjon.

2021-10-12 - Endringer i registermodellen

Lørdag 16. oktober kl 16:00 lanseres tre endringer i modellen til folkeregisteret.

 • Preferert kontaktadresse fases ut og vil ikke lengere benyttes. Alle personer som har satt en preferert kontaktadresse vil få denne, eller disse, annullert. Det distribueres ikke hendelser på denne endringen siden endringen gjelder bortimot samtlige i folkeregisteret.
 • OmfangetErInnenPersonligOmråde for vergemål gjøres til et frivillig felt. Tidligere har feltet vært obligatorisk. Personer som får endringer på dette feltet, vil få hendelser i hendelsesfeeden om endringen.
 • AntallTidligereOpphold i opphold på Svalbard fases ut og vil ikke lengre benyttes. Det vil distribueres hendelser på endringen. Denne hendelsestypen er kun tilgjengelig for rettighetspakken Befolkningsregisteret på svalbard.

Det er ikke forventet nedetid for verken konsumenter eller produsenter, men det vil være noe forsinkelse på rettighetspakkene i forhold til ny informasjon.

Dokumentasjonen på github blir oppdatert 13. oktober. Konsumenttest-miljøet er idag oppdatert med endringene.

Viser til opprinnelig varsel om endringen for ytterligere informasjon.

2021-10-11 - Vedlikehold på tilbakemelding

Det er planlagt vedlikehold på tilbakemelding for produsenter av data til folkeregisteret torsdag 14. oktober kl 18:00.

Vedlikeholdet vil ikke gi nedetid for konsumenttjenestene, men saksflyter og tilbakemelding på produsenttjenester vil være nede. Meldinger kan sendes inn som normalt, men det vil ikke komme tilbakemelding før tjenestene er tilbake i normal drift.

2021-10-07 - Endringsønsker til Folkeregisteret

Det er nå lagt inn en oversikt over endringsønsker vi har mottatt fra eksterne samarbeidspartnere. Oversikten vil bli fortløpende oppdatert. I tillegg finner dere der informasjon om hvordan sende inn endringsønsker til Folkeregisteret.

2021-09-23 - Kontaktopplysninger for dødsbo - Påminnelse

Vi minner om kveldens tilgjengliggjøring av kontaktopplysninger for dødsbo.

Kl 18:00 vil vi begynne å tilgjengliggjøre kontaktopplysninger for dødsbo. Konsumenttjenestene vil være tilgjengelige, men rettighetspakkene Presse, Privat, Offentlig-uten-hjemmel og Privat-uten hjemmel vil ikke få ny informasjon mens arbeidet pågår. De øvrige rettighetspakkene er ikke berørt av endringen.

Arbeidet forventes å være ferdig kl 24:00.

For ytterlige informasjon se opprinnelig nyhetssak.

2021-09-20 - Vedlikehold 20. september

Mandag 20. september kl 20:00 gjøres det et nytt forsøk på å gjennomføre vedlikeholdet som var planlagt forige torsdag. Rettighetspakkene vil være tilgjengelige, men det vil ikke tilgjengeliggjøres ny informasjon når arbeidet utføres.

Vedlikeholdet forventes å ta ca 1,5 time.

2021-09-17 - Utvidelse av D-nummerserien - Produksjonsdato

Vi viser til meldinger av 24.06.2021 og 09.08.2021 vedr. utvidelse av D-nummerserien. Vi har tidligere informert om at produksjonssettingstidspunktet blir i uke 46. Vi kan nå bekrefte datoen for produksjonssettingen, som blir tirsdag 16.11.2021.

2021-09-17 - Landkoder

 1. august korrigerte vi alle landkoder med verdien XX til YY. XX representerte feilaktig 'Ukjent', den korrekte kodeverdien for 'Ukjent' i Folkeregisteret er 'YY'.

Folkeregisteret bruker 'XUK' Alfa 3 og 'YY' Alfa 2 til representere verdien 'Ukjent'. Beklageligvis var ikke 'YY' dokumentert i informasjonsmodellen på tidspunktet for endringen, dette er nå rettet opp.

2021-09-17 - Ny tjeneste - Online oppslag

Folkeregisteret har nå lansert en ny tjeneste, for de organisasjoner og virksomheter som har tilgang til Folkeregisteret. Tjenesten gjør det mulig å gjøre oppslag og søk mot Folkeregisteret fra nettleseren. Tjenesten leverer samme data som ved bruk av våre maskin-til-maskin tjenester (API-er). Bruk av tjenesten krever delegering av rettigheter i Altinn.

Les mer om hvordan tjenesten kan benyttes her: skatteetaten.no/folkeregisteroppslag

2021-09-07 - Kontaktopplysninger for dødsbo

Den 23. september vil vi begynne å dele Kontaktopplysninger for dødsbo med alle rettighetspakker. Endringen kommer som følge av en lovendring som medfører at disse opplysningene ikke lengre er taushetsbelagt.

Vær oppmerksom på at det ikke vil bli generert hendelser for personer som hadde denne informasjonen forut for 23. september. Konsumenter må selv sørge for å innhente informasjonen for de personene hvor konsumenten har behov for dette.

Rettighetspakkene Offentlig uten hjemmel, Privat uten hjemmel, Privat og Presse vil bli berørt av endringene.

2021-08-31 - Vedlikehold 2. september

Torsdag 2. september kl 18:00 vil det utføres vedlikehold i folkeregisteret. Rettighetspakkene vil være tilgjengelige, men det vil ikke tilgjengeliggjøres ny informasjon når arbeidet utføres.

Vedlikeholdet forventes å ta ca 1,5 time.

2021-08-19 - Korrigering av Folkeregisterinformasjon

Fredag 20. august vil vi begynne en maskinel korrigering av personopplysninger på 1,7 millioner personer i folkeregisteret. Det er primært rekkefølgen på historiske elementer som vil endres. 300 personer vil få endringer på gjeldende opplysninger.

Endringene vil kommuniseres ut på hendelsesfeeden med hendelsestypen "personErOppdatert", og vi forventer ikke nedetid eller forsinkelser.

2021-08-09 - Utvidelse av D-nummerserien - Oppdatering

Vi viser til melding av 24.06.2021 vedr. utvidelse av D-nummerserien og kan informere om at produksjonssettingstrispunkt blir i uke 46; dvs. medio november.

Det er flere konsumenter som har behov for å teste den nye serien grundig og vi har av den grunn utsatt produksjonssettingen.

2021-06-24 - Vedlikehold på rettighetspakker - 20210624_2

Torsdag 24.juni klokken 18:00 vil vi utføre vedlikehold på samtlige rettighetspakker.

Dette medfører nedetid på konsumenttjenestene i ca 30 minutter.

I tillegg må det gjøres en hastejobb på rettighetspakken "Offentlig med hjemmel". Dette vil medføre at rettighetspakken vil være tilgjenglig, men ikke få nye opplysninger. Dette vil ta ca 3 timer.

2021-06-24 - Utvidelse av D-nummerserien

Skatteetaten har i forbindelse med KVU for ny personidentifikator besluttet å øke kapasiteten på individnumrene for D-nummerpopulasjonen. Årsaken er at man ikke skal gå tom for D-numre i 2029. Serien vil holde fram til ny identifikator kommer i 2032, samt at færre personer vil få avvikende fødselsdato i D-nummeret med reell fødselsdato. For å øke kapasiteten vil Skatteetaten ved tildeling av nye D-numre benytte ubenyttede nummerserier fra perioden 1859-1899 og 1900-1939.

Tabellen under viser endringen:

Første siffer i individnummer Født Individnummer Kapasitet pr. dag Kommentar
5 1858-1899 500-599 82 Svært få d-numre – serien 600-999 flyttes til 1900-tallet.
0,1 1900-1939 000-199 164 Få d-numre, serien 200-499 flyttes til 2000-tallet.
0,1,2,3,4,6,7,8,9 1940-1999 000-499, 600-999 738 Fortsatt mange tildelinger – utvider med serien 600-999 fra 1800-tallet.
2,3,4,5,6,7,8,9 2000-2039 200-999 656 Mange tildelinger – utvider med serien 200-499 fra 1900-tallet.

Konsumenter som benytter individnummeret til å utlede korrekt fødselsår for D-nummerpersoner må endre sine systemløsninger. Endringen vil produksjonssettes medio august 2021 og det vil kunne tildeles D-numre med nye nummerserier umiddelbart.

2021-06-23 - Vedlikehold på rettighetspakker - 20210624

Torsdag 24.juni klokken 18:00 vil vi utføre vedlikehold på samtlige rettighetspakker.

Dette medfører nedetid på konsumenttjenestene i ca 30 minutter.

2021-06-16 - Vedlikehold på rettighetspakker - 20210611

Torsdag 17.juni klokken 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold på rettighetspakkene til private og presse. Dette medfører ikke nedetid på konsumenttjenestene, men vil medføre at nye opplysninger ikke tilgjengliggjøres før arbeidet er ferdigstilt.

Antatt tidsbruk er 3 timer.

2021-06-10 - Endringer av konsumenttjenester 16. oktober 2021 - 20210611

Produksjonssetting

Endringene i dataene slik de er beskrevet nedenfor vil blir satt i produksjon 16. oktober 2021. Endringene som implementeres vil validere mot historiske persondokument. Vi vil gjøre tilgjengelig den nye spesifikasjonen i Swaggerhub i god tid før 16 oktober 2021, den nye spesifikasjonen er kompatibel med eksisterende data og kan derfor benyttes før vi sender dataene i henhold til endringene beskrevet nedenfor.

Endringene slik de er beskrevet nedenfor vil være tilgjengelig i konsument playground 17. juni 2021. Det vil bli varslet som en nyhet.

1. preferertKontaktadresse

Entiteten PreferertKontaktadresse vil alltid være tom. Entiteten vil angis som utgått/deprecated. Feltet vil aldri inneholde noen verdi for gjeldende persondokument. Dersom man gjør oppslag mot et historisk persondokument fra før endringen, vil dokumentet kunne ha preferertKontaktadresse

2. Vergemål - omfangetErInnenPersonligOmråde

Attributtet omfangetErInnenPersonligOmråde som ligger under Entiteten VergeRepresentantEllerFullmektig er i dag påkrevd/required (omfangetErInnenPersonligOmråde Boolsk[1]) dette feltet endres til valgfritt/optional (omfangetErInnenPersonligOmråde Boolsk[0]). Vi vil altså etter endringen levere entiteten VergeRepresentantEllerFullmektig både med og uten innhold i attributtet omfangetErInnenPersonligOmråde

3. Opphold på svalbard - antallTidligereOpphold

Attributtet antallTidligereOpphold som ligger under Entiteten OppholdPåSvalbard er i dag påkrevd/required (antallTidligereOpphold Heltall[1]) dette feltet endres til valgfritt/optional (antallTidligereOpphold Heltall [0]). AntallTidligereOpphold vil angis som utgått/deprecated og , feltet vil aldri inneholde noen verdi for gjeldende persondokument. Dersom man gjør oppslag mot et historisk persondokument fra før endringen, vil dokumentet kunne ha antallTidligereOpphold.

4. API-spesifikasjon

Frem til nå har har Folkeregisteret dokumentert konsument API både med XSD og Open API Specification (swaggerhub). Vi ønsker på sikt fjerne tjenestene som returnerer XSD, og dermed kun tilby den dokumentasjonen som ligger i swaggerhub.

Spørsmål sendes til: freg.produksjon@skatteetaten.no Emne: "Endringer konsument-API 16. oktober 2021"

2021-06-08 - Vedlikehold registeret

Torsdag 10.juni klokken 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold i registeret. Dette medfører at konsumenttjenestene vil være nede.

Tjenestene vil være midlertidig tilgjenglige, men vil ikke få nye data før arbeidet er ferdig utført.

Forventet at arbeidet tar ca 6 timer.

2021-06-04 - Versjonering av Swaggerhub

Folkeregisteret benytter swaggerhub til å publisere teknisk dokumentasjon og informasjon om kontrakter på api-ene: https://app.swaggerhub.com/organizations/Skatteetaten_FREG

Det er påbegynt et arbeid for å forbedre håndteringen av hvordan vi benytter versjonsnummer i dokumentasjonen slik at vi kan kommunisere endringer bedre. Versjonsnummerene vil derfor endres til 1.4 på alle rettighetspakkene.

2021-06-02 - Vedlikehold 030621

Torsdag 3.juni klokken 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold i registeret. Dette medfører ikke nedetid på konsumenttjenestene, men vil medføre at nye opplysninger ikke kan tilgjengliggjøres før arbeidet er ferdigstilt.

Antatt tidsbruk er 6 timer.

2021-05-04 - Korrigering av sivilstandsopplysninger

Torsdag 6.mai klokken 18:00 vil vi korrigere sivilstandsopplysninger for 3,5 millioner identifikatore. Sivilstand vil korrigeres for personer med sivilstand ugift, og som mangler gyldighetstidspunkt. Endringen utføres for å tillate en strengere validering av registeroppdateringene. Vi antar at jobben tar ca 2,5 timer.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig under korrigeringen, men nye data vil ikke publiseres i rettighetspakken før jobben er avsluttet.

2021-04-28 - Korrigering av utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer

Torsdag 29.april klokken 18:00 vil vi kjøre en jobb for å korrigere informasjon om utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer (DUF-nummer). Jobben er estimert til å ta ca 2 time.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig under korrigeringen, men nye data vil ikke publiseres i rettighetspakken før jobben er avsluttet.

2021-04-14 - Statsforvalteren

Fylkesmannen har byttet navn til Statsforvalteren. I FREG medfører dette at det nye navnet på embetet vil framkomme som myndighet for sivilstand, og som embetsnavnet for vergemål.

2021-03-20 - Preferert kontaktadresse

Vi planlegger å ta vekk Preferert kontaktadresse fra Folkeregisteret. Dette betyr at vi slutter å distribuere både den pre-formatterte adressen og opplysning om hvilken adressetype som er preferert.

Bakgrunn for endringen er at preferert kontaktadresse er ikke et lovpålagt felt i registeret, kun en ekstraservice som vi har valgt å tilby fra nytt folkeregister (FREG). FREG inneholder flere typer adresser enn det gamle registeret gjorde. For å hjelpe konsumentene med å velge hvilke adresse som egner seg best til å bruke ved utsending av brev, innførte vi preferert kontaktadresse.

Målet med å innføre denne nye egenskapen er at innbygger selv kan styre hvor denne vil motta post fra avsendere i samfunnet samtidig som at forvaltningen av ordningen skulle bli billigst mulig for Folkeregisteret. I tillegg til den brukerstyrte muligheten har Freg-systemet utledet den prefererte kontaktadressen selv hvis personen ikke har valgt den selv.

Nå har preferert kontaktadresse vært i produksjon en tid, og vår erfaring er at løsningen ikke er enkel å forvalte. Over tid så får vi flere tilfeller av innbygger sitt ønske ikke er i synk med gjeldende adresser. Da mottar konsumentene opplysning om hvilken type adresse som er preferert, mens selve adressen er blitt ugyldig. I tillegg så er det kompleksitet knyttet til adressegradering og spesielt klientadresser. Her ser vi at det blir avvik mellom hva innbygger ønsker, og hva vi har lov til å distribuere til de ulike konsumentene. Det er også utfordrende å kommunisere til innbyggerne at når de preferer en adresse, så kan vi bare oppfordre konsumenten til å bruke denne adressen, vi kan ikke pålegge konsumentene å bruke den.

Vi ønsker en tilbakemelding på om dette har noen konsekvens for dere:

 • Bruker dere aktivt, eller planlegger å bruke, den pre-formatterte adressen vi i dag eksponerer i PreferertKontaktadresse?
 • Kan dere evt. selv bestemme hvilken adresse som skal benyttes, basert på deres egne retningslinjer for dette i f.eks. kombinasjon med en evt. valgt adressetype?

Frist for tilbakemelding: 9. april 2021.

Innspill sendes til marthe.hauglin@skatteetaten.no

2021-03-12 - Tilpasning på rettighetspakken Offentlig uten hjemmel

Fredag og lørdag 12 og 13.mars fra klokken 16:00 gjennomføres det en endring på rettighetspakken offentlig uten hjemmel. Endringen utføres for å bedre funksjonaliteten i søkekriteriene.

Endringene vil påvirke rettighetspakkene privat, privat uten hjemmel og presse. Alle rettighetspakkene vil være tilgjenglig, men ny informasjon er publiseres mellom fredag 16:00 og lørdag 14:00.

2021-03-08 - Migrering av navn

Mandag 8. mars klokken 18:00 migreres det data til FREG. I denne forbindelse tas saksflytene ned og dette medfører at ny informasjon ikke vil være tilgjengelig i rettighetspakkene når dataen lastes inn.

Arbeidet forventes å ta ca 4 timer.

2021-03-01 - Vedlikehold av rettighetspakkene Finans, Offentlig uten hjemmel, privat med oppgaver og privat

Tirsdag 1. mars klokken 18:00 migreres det data til FREG. I denne forbindelse tas saksflytene ned og dette medfører at ny informasjon ikke vil være tilgjengelig i rettighetspakkene når dataen lastes inn.

Arbeidet forventes å ta ca 3 timer.

2021-02-16 - Vedlikehold av alle rettighetspakker

 1. og 17. februar fra klokka 18:00 vil vi rette en feil som medfører at komplett uttrekk kan levere ut duplikate dokumentidentifikatore. Selv om feilen kun rammer komplett uttrekk så vil feilrettingen påvirke alle rettighetspakkene.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig, men ny informasjon er ikke tilgjengelig når feilrettingen implementeres i den enkelte rettighetspakken.

2021-02-01 - Ny versjon av syntetisk folkeregister - klart for test

Til informasjon: Da er ny versjon av syntetisk folkeregister klar i konsumenttest. Den nye testbefolkningen består utelukkende av testpersoner med syntetiske personidentifikatorer (+80 på måned). Endepunkt for konsumenttestmiljøet er uendret.

Tenor testdatasøk er i ferd med å lese inn de nye testpersonene, dette vil bli klart i løpet av dagen.

2021-02-01 - Vedlikehold 020221 rettighetspakkene Finans, Offentlig uten hjemmel, privat med oppgaver og privat

Tirsdag 2. februar klokka 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold på følgende rettighetspakker:

 • Finans
 • Offentlig uten hjemmel
 • Presse
 • Privat
 • Privat virksomhet uten hjemmel

Det forventes at dette arbeidet tar ca 4 timer. Rettighetspakkene vil være tilgjengelig, men ny informasjon er ikke tilgjengelig før omtrent klokken 22:00

2021-01-27 - Ny versjon av syntetisk folkeregister

Til informasjon: Vi nærmer oss overgang til versjon av syntetisk folkeregister i konsumenttest. Som et ledd i å gjøre klart for dette vil vi ta ned testmiljøet for konsumenter fredag 29.01. fra kl. 12. Så snart vi åpner opp igjen vil den nye testbefolkningen være på plass i konsumenttestmiljøet. Vi legger ut oppdatert informasjon så snart alt er klart for videre test. Endepunkt for konsumenttestmiljøet blir uendret.

Den nye testbefolkningen består av testpersoner med syntetiske personidentifikatorer (+80 på måned). Minner om at den nye testbefolkningen vil erstatte den gamle. Dvs. de testpersonene som finnes per i dag vil bli slettet i forbindelse med innføring av syntetiske personidentifikatorer.

Se også https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/test-for-konsumenter/

2021-01-26 - Fødeland Norge

Onsdag 27. januar klokka 18:00 vil vi legge på informasjon om fødeland for endel personer som mangler Norge som fødeland.

Det forventes at dette arbeidet tar ca 4 timer. Rettighetspakkene vil være tilgjengelig, men ny informasjon er ikke tilgjengelig før omtrent klokken 22:00

2021-01-18 - Utsettelse av tilgjengeliggjøring av utflyttingsdato

Mandag 18. januar klokka 20:00 var det planlagt en tilgjengliggjøring av utflyttingsdato. Dette må dessverre endres til onsdag den 20. januar klokken 20:00. Endringen kommer som følge av at testing har avdekket en mangel i løsningen som vi ønsker å reparere.

Tilgjengliggjøringen vil ikke medføre nedetid, men ny informasjon vil ikke være tilgjengelig mellom onsdag 20:00 og til torsdags morgen.

2021-01-12 - Ny versjon av syntetisk folkeregister playground

Til informasjon: Ny versjon av syntetisk folkeregister blir lagt ut i løpet av kort tid. Dere kan teste i playground fra 19. januar 2021. Se https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/test-for-konsumenter/ for informasjon om tidsplan og hva konsumenter må gjøre i forkant av ny versjon. Merk at den nye testbefolkningen vil erstatte den gamle, dvs. de testpersonene som finnes per i dag vil bli slettet i forbindelse med innføring av syntetiske personidentifikatorer.

2021-01-11 - Oppdatering av data i Befolkningsregisteret for Svalbard

Det utføres nødvendig vedlikehold på rettighetspakken BRSV.

Dette vil ikke medføre nedetid, men ny informasjon vil ikke være tilgjengelig fra klokken 16:00 og frem til rettighetspakken blir ferdig med å laste nye inn nye opplysninger.

2021-01-03 - Tilgjengeliggjøring av utflyttingsdato

Mandag 18. januar klokka 20:00 vil vi gjøre informasjon om utflyttingsdato tilgjenglig. Denne informasjonen ligger under egenskapen "utflytting", som kun er tilgjenglig for rettighetspakken offentlig med hjemmel.

Feltet inneholder opplysninger om hvilken dato personen oppgir å ha flyttet ut av landet.

I konsumenttest har følgende syntetiske personer satt utflyttingsdato: 01010301048, 01010700813, 01010501322, 01010650220, 01010650735, 01010200748

Tilgjengliggjøringen vil ikke medføre nedetid, men ny informasjon vil ikke være tilgjengelig mellom mandag 20:00 og til tirsdags morgen.

2020-12-14 - Migrering av postadresser i utlandet

Mandag 14. desember klokka 18:00 vil vi migrere hjemlandsadresser fra DSF til FREG. I FREG legges dette inn som en postadresse i utlandet. Det vil ikke være nedetid i forbindelse med migreringen, men nye opplysninger vil ikke være tilgjengelig for konsumentene før migreringen er ferdig.

Migreringen er estimert til å ta 2 timer.

2020-12-02 - Syntetisk folkeregister med syntetisk personidentifikator

Prosjekt MF arbeider nå med å lage en ny versjon av testbefolkningen, som vil bestå av testpersoner med syntetiske personidentifikatorer.

Dette skal gjøres tilgjengelig fra konsumenttestmiljøet i slutten av januar. Dato kommuniseres ut i forkant.

Les mer om hva konsumentene bør gjøre her

2020-11-30 - Hendelser personErOppdatert

Mandag 30. november utfører vi oppdatering av i overkant av 100 personer. Det vil medføre at i rettighetspakkene vil få det ligger en hendelse av type personErOppdatert med referanse til siste persondokumentet. Henviser til nyhetssak 2. november som omtalte denne nye hendelsen.

Spørsmål om endringen kan stilles til freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-11-30 - Migrering av merknader 30112020

Tirsdag 1. desember klokka 18:00 vil vi migrere opplysnigner fra DSF inn til et tilknyttet system. Det vil ikke være nedetid i forbindelse med migreringen, men nye opplysninger vil ikke være tilgjengelig for konsumentene før migreringen er ferdig.

Migreringen er estimert til å ta 2 timer.

2020-11-25 - Korrigering av familierelasjoner

Onsdag 25. november utfører vi en korrigering på statusborgerskap på bipersoner. Med bipersoner mener vi personer som ikke har fødsels- eller D-nummer, men som ligger i folkeregisteret fordi de har relasjoner til personer som er i folkeregisteret.
Korrigeringen på familierelasjonene vil ikke medføre nedetid, men mellom 18:00 - 19:00 vil ikke nye hendelser publiseres i rettighetspakkene.

2020-11-13 - Oppdatering testpersoner 13112020

Til informasjon: Prosjekt MF vil i løpet av helgen kjøre en oppdatering av det syntetiske folkeregisteret som vil føre til at alle testpersonene blir oppdatert med preferert kontaktadresse.

2020-11-10 - Oppdatering testpersoner syntetisk 10112020

Til informasjon: Prosjekt MF kjører nå en en patch på syntetisk folkeregister som vil føre til at alle testpersonene blir oppdatert med valgkretser i løpet av det kommende døgnet.

2020-11-09 - Migrering av merknader 09112020

Tirsdag 10. november migrerer vi merknader om vigsel fra DSF inn til registeret. Migreringen vil ikke medføre nedetid, men mellom 18:00 - 20:00 vil ikke nye hendelser publiseres i rettighetspakkene.

2020-11-03 - Oppdatering - Person er oppdatert – ny hendelse

Vi har dessverre fått problemer med å gjøre den varslede endringen fra igår tilgjengelig.

Vi forsøker igjen i morgen 4. november, med ny kontrakt i konsumenttest via v1/hendelser/xsd fra klokken 12.

2020-11-02 - Robusthetstester i eksternt testmiljø for produsenter og konsumenter 14.11.2020

Lørdag 14.11.2020 fra 09:00-12:00 er det planlagt robusthetstester i Skatteetatens testmiljø. Dette vil medføre ustabilitet i de eksterne testmiljøene til folkeregisteret. Produsenter kan sende inn som normalt, men det kan ta litt lengre tid enn normalt å få tilbakemeldinger.

2020-11-02 - Person er oppdatert – ny hendelse

Det er behov for å legge til en ny hendelse, og kontrakten vil derfor måtte endres. Ny kontrakt er tilgjengelig i konsumenttest via v1/hendelser/xsd fra 3. november klokken 12.

Den nye hendelsen heter "PersonenErOppdatert" og vil benyttes for å sende informasjon om personens nå-tilstand. Hendelsen har ingen tilhørende hendelsesdata, og er en melding om at ny informasjon er tilgjengelig på personen. Hendelsetypen vil benyttes når folkeregisteret ser behov for å korrigere internfeil i registeret. Konsumenter bes hente en ny versjon av person når hendelsestypen publiseres på en identifikator.

Vi har ingen akutte behov for å generere disse hendelsene nå, men dette behovet kan oppstå på kort tid. Derfor ber vi konsumentene om å tilpasse seg til ny kontrakt så raskt som mulig, og innen fredag 20. november.

2020-10-25 - FREG er nå master for Folkeregisteropplysninger

Prosjekt MF er nå ferdig med arbeidet med å gjøre det moderniserte Folkeregisteret (FREG) til master for folkeregisteropplysninger, og saneringen av Det sentrale Folkeregisteret (DSF) har startet. Alle meldinger som ble sendt inn til FREG i perioden skal nå være behandlet og nye meldinger som kommer inn blir behandlet fortløpende.

Rettighetspakkene er nå oppdatert og FREGs tjenester kan benyttes som normalt. Borgere kan igjen benytte innloggede folkeregistertjenester.

Henvendelser om feil i produksjon og spørsmål kan sendes inn via kontaktskjema her: https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/

2020-10-15 - FREG blir Master for Folkeregisteropplysninger

Helgen 23- 25 oktober vil prosjekt MF gjøre det moderniserte Folkeregisteret (FREG) til master for folkeregisteropplysninger, og starte saneringen av Det sentrale Folkeregisteret (DSF). For å sikre en kontrollert og sikker overgang til det moderniserte Folkeregisteret, vil Folkeregistret fryse behandling av mottatte opplysninger i tidsrommet 23. oktober kl 1430 til 26. oktober klokken 08.00, eller til overgangen er ferdig. Alle meldinger som sendes inn til FREG i løpet av frysperioden vil legges i kø og behandles som normalt når frysperioden opphører. Virksomheter som bruker opplysninger fra FREG vil ikke motta nye hendelser i perioden. FREGs tjenester kan benyttes som normalt i perioden, men noe av informasjonen vil ikke være helt oppdatert. For borgere betyr endringen at innloggede folkeregistertjenester tas ned i samme periode den aktuelle helgen.

Det er en risiko for at saneringen som er planlagt helgen 23.- 25. oktober må utsettes til alternativ dato. Vi vil i så fall informere om dette.

For spørsmål rundt denne overgangen ta kontakt med Paul.myrvang@skatteetaten.no.

For generelle spørsmål om Folkeregisteret bruk kontaktskjema: https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/

For å melde feil send epost til Folkeregister Produksjon freg.produksjon@skatteetaten.no

2020-10-12 - Refresh av data i Rettighetspakke offentlig med hjemmel

Mandag 12. oktober kl 20:00 vil vi spole opp rettighetspakken offentlig med hjemmel på nytt. Dette gjøres for å korrigere på enkelte personopplysninger som ikke var kommet med i denne rettighetspakken.

Oppspolingen vil ikke føre til nedetid, men ny informasjon vil ikke være tilgjengelig mellom mandag 20:00 og til tirsdags morgen.

2020-10-12 - Refresh av data i Rettighetspakke offentlig med hjemmel

Mandag 12. oktober kl 20:00 vil vi spole opp rettighetspakken offentlig med hjemmel på nytt. Dette gjøres for å korrigere på enkelte personopplysninger som ikke var kommet med i denne rettighetspakken. Oppspolingen vil ikke føre til nedetid, men ny informasjon vil ikke være tilgjengelig mellom mandag 20:00 og til tirsdags morgen.

2020-10-10 - Eksternt testmiljø for produsenter blir utilgjengelig 14.10.2020

Som et ledd i veien mot utfasing av DSF gjør vi en test av kjøreplanen for å skru av DSF i eksternt testmiljø for produsenter onsdag 14. oktober. Dette betyr at ekstern-s vil være utilgjengelig fra kl. 08. og ut dagen.

Dere kan sende inn mot testmiljøet, og innsendingene vil køes opp. Så snart vi er ferdig med oppdatering av testmiljøet vil sakene behandles, og tilbakemeldinger sendes. Etter 14.10 vil ekstern-s kjøre uten DSF, og oppdatering vil skje rett mot registeret.

Dersom dere har spørsmål relatert til dette, kan disse sendes til test.mf@skatteetaten.no

2020-10-07 - Ny migrering av befolkningsregisteret for Svalbard 07102020

Onsdag 7. oktober kl. 20:00 vil vi migrere opplysninger fra befolkningsregisteret nok en gang. Rettighetspakkene offentlig-med-hjemmel, privat og offentlig uten hjemmel vil få enkelte nye oppholdsadresser og postadresser.

Dette gjøres på nytt for å rette opp i mangler som oppstod etter forrige ukes innlesing.

Migreringen vil ikke føre til nedetid, men under migreringen vil ikke ny informasjon i registeret være tilgjengelig.

2020-10-05 - Ny migrering av befolkningsregisteret for Svalbard 05102020

Mandag 5. oktober kl. 19:00 vil vi migrere opplysninger fra befolkningsregisteret på nytt. Rettighetspakkene offentlig-med-hjemmel, privat og offentlig uten hjemmel vil få enkelte nye oppholdsadresser og postadresser.

Dette gjøres på nytt for å rette opp i enkelte mangler som oppstod etter forrige ukes innlesing.

Migreringen vil ikke føre til nedetid, men under migreringen vil ikke ny informasjon i registeret være tilgjengelig.

2020-09-28 - Nye opplysninger i rettighetspakker 28092020

Onsdag 30. september kl. 20:00 vil rettighetspakken offentlig-med-hjemmel migrere inn enkelte nye opplysninger som følge av at befolkningsregisteret i Svalbard leses inn i FREG.

Det er primært oppholdsadresser og enkelte postadresse som vil endres.

Torsdag 31. september kl: 18:00 vil samme endring foretas i rettieghetspakken offentlig uten hjemmel, Privat og Privat med oppgaver

2020-09-24 - Flytting av Svalbardregisteret til modernisert plattform 24092020

Prosjekt MF leser inn opplysninger fra Befolkningsregisteret for Svalbard i FREG den 30. september 2020. Opplysninger fra det nye befolkningsregisteret for Svalbard vil være tilgjengelig i egen rettighetspakke fra 31. september. "SL-fil" fra DSF vil ikke være komplett på informasjon vedr. Svalbard fra 1. oktober.

Dette skal ikke medføre nedetid i FREG med mindre vi støter på problemer i overgangen. Eventuelle feil i perioden meldes som normalt til freg.produksjon@skatteetaten.no.

2020-09-11 - Endringer i rettighetspakke Finans

Prosjekt MF vil idag tilgjengeliggjøre følgende nye opplysninger i rettighetspakke finans • Kontaktinformasjon for dødsbo • Foreldreansvar • Historiske Sivilstandsopplysninger

Mens dette pågår vil ikke rettighetspakken få med seg endringer som skjer i registeret. Når tilgjengeliggjøringen er ferdig må prosjektet deploye rettighetspakken på nytt med ny konfigurasjon som da begynner å lese hendelser fra registeret der vi slapp. Konsumentene som vil benytte seg av disse opplysningene må hente ned alle personene på nytt for å få endringene inn til seg dersom de har eget register.

2020-08-12 - Tilgjengeliggjøring av Forhold til Sametingets valgmanntall

Prosjekt MF gjør tilgjengelig forhold til Sametingets valgmanntall på torsdag 13. august 2020 kl 18:00.

Informasjonen blir kun tilgjengelig for konsumenter av offentlig med hjemmel.

2020-08-08 - Håndtering av xml i content-type

Trisdag 11. august prodsetter vi noen endringer på konsumenttjenestene våre. Håndteringen av content-type har vært noe mangelfull i alle rettighetspakkene bortsett fra offentlig med hjemmel. Dette er nå utbedret slik at hvis konsumenten oppgir at de ønsker å motta responsen i xml-format så vil de få det også. I tillegg er det rettet en feil der vi oppga responsen til å være i Json, mens svaret var i xml-format. Feilen inntraff kun når requesten ble sendt inn uten accept-header. Til slutt er det også lagt til rette for at tjenesten /v1/personer/soek nå også kan levere svar i xlm-format.

For konsumenter som har spesifisert ønsket format i accept-header og mottatt svar på samme format er oppførselen uendret.

2020-06-19 - Feilretting entydig søk 19062020

Tjenesten entydig søk har hatt noen mangler som har gjort bruken vanskelig. Etter innspill fra BITS og Evry vil vi på tirsdag 23. juni endre tjenesten slik at det blir flere lovlig søk. I tillegg endres logikken for navn slik at fornavn og etternavn må oppgis.

Merk at tjenesten fortsatt ikke støtter søk på matrikkeladresser. Dette vil etter planen komme på plass etter sommeren.

Dokumentasjonen er oppdatert: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/oppslag/

2020-06-02 - Feilretting entydig søk 02062020

Tjenesten entydig søk har hatt en feil som har medført at konsumenter ikke har kunnet søke etter historiske opplysninger. Denne feilen er rettet slik at søk der det oppgis "historisk" vil gi treff på både historiske og gjeldende opplysninger. Feilrettingen vil prodsettes idag 2. juni.

For å søke etter historiske opplysninger må opplysningsgrunnlaget oppgis på følgende måte: &opplysningsgrunnlag=historisk

2020-05-20 - Ytelsestest i konsumenttest onsdag 20. mai.

Prosjektet planlegger å kjøre ytelsestest i konsumenttestmiljøet i dag fra kl. 12. Anslagsvis vil testen var i tre timer. Det skal ikke medføre utfordringer for konsumenter, men dersom noen skulle oppleve noen utfordringer er det interessant for oss å få informasjon om dette. Ta i så fall kontakt på Folkeregister Operasjonssenter Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

2020-05-13 - Endring i rettighetspakke Privat

I rettighetspakke Privat har vi inntil nå gitt ut hendelser som i tillegg til å identifisere personen det gjelder (fnr eller dnr) også angir hva hendelsen omfatter (f.eks. endringIBostedsadresse, endringINavn, osv).

Om kort tid vil FREG gjøre en endring i rettighetspakke privat som gjør at hendelsene bli generalisert, for eksempel til endringIPerson eller tilsvarende som ikke identifiserer endringen.

2020-05-12 - Endring i utlevering av persondata 12052020

Endringen som ble lansert i forrige uke om bruken av dataminimeringsfunksjonen part= vil produksjonssettes på mandag 18. mai. 2020

Hvis ikke part er spesifisert i oppslaget vil vi svaret kun inneholde opplysninger fra person-basis.

Etter dialog med konsumentene vil identifikasjonsnummer fortsatt inngå i person-basis for alle rettighetspakker bortsett fra presse og privat.

Oppdatert informasjon finnes på https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/dataminimering/

2020-05-06 - OBS Tilbakerulling - Endring i utlevering av persondata

Pga problemer med endringen i utlevering av persondata vi skriver om under er vi nødt til å rulle denne tilbake.

Etter tilbakerulling vil man få alle opplysninger hvis part= ikke er definert.

De som allerede bruker dataminimering vil ikke bli påvirket av dette.

2020-05-06 - Endring i utlevering av persondata 06052020

Vi har foretatt en endring i løsningen for å tilpasse hvilke data som utleveres fra FREG via konsumenttjenestene. Konsumentene må benytte part= for å definere hvilke informasjonselementer som ønskes utlevert.

Hvis part= mangler fra spørringen vil person-basis utleveres. Hvis konsumentene ønsker ytterligere data må dette defineres i requesten.

Se også: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/dataminimering/

2020-04-29 - Ytelsestest i konsumenttest torsdag 30. april

Prosjektet planlegger å kjøre ytelsestest i konsumenttestmiljøet torsdag 30. april. Det skal ikke medføre utfordringer for konsumenter, men dersom noen skulle oppleve noen utfordringer er det interessant for oss å få informasjon om dette.

Ta i så fall kontakt på Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

2020-04-20 - Mye flytteaktivitet i konsument-test

For å få adresser med husnummer og husbokstaver på testpersonene i konsument-test må vi gjøre en flytteoperasjon på testpersonene. Det betyr at alle testpersoner som har bostedsadresse i testmiljøet per nå vil få en flyttemelding i løpet av natt til 21. april.

2020-04-02 - Nye testdata i konsumenttestmiljøet og lansering av søkeløsning testdata

Fra mandag denne uken ble ny versjon av syntetisk folkeregister lagt ut i konsumenttestmiljøet. Testbefolkningen består nå av en million testpersoner, men det vil fortsatt ta noe tid før testbefolkningen er oppe i full rikdom med tanke på variasjon. Dette vil komme på plass etter hvert som de ulike hendelsene fra konsumenttestmiljøet til folkeregisteret endrer på testpersonene.

Bruk søkeløsning testdata for å søke opp testpersoner

I dag ble Tenor testdatasøk lansert. Søkeløsningen henter testpersoner og hendelser fra konsumenttestmiljøet. I søkeløsningen kan du dermed søke på testpersoner og hendelser fra syntetisk folkeregister. Se informasjonssak om Tenor testdatasøk på digdir.no: https://www.digdir.no/digitale-felleslosninger/tenor-testdatasok-apnes-2-april/1336

Lenke til søkeløsningen (innlogging via ID-porten): https://testdata.skatteetaten.no/web/testnorge/

2020-03-19 - Problemer med hendelser i konsumenttest

Vi har dessverre problemer med å produsere hendelser i konsumenttestmiljøet. Beklager ulempene dette medfører for dere!

Vi jobber med å ferdigstille en ny versjon av testbefolkningen, som anslagsvis vil bestå av 1 million testpersoner.

 1. mars på morgenen tar vi ned konsumenttestmiljøet, og så åpner vi opp igjen med ny testbefolkning i løpet av 30. mars. Deretter vil det komme hendelser fra testmiljøet igjen.

Som tidligere informert må testmiljøene deres oppdateres i forbindelse med ny versjon av testbefolkningen. Slett de tidligere testpersonene, og lese inn på nytt basert på de nye.

2020-03-17 - Informasjonsmøte for systemleverandører avlyses

Modernisering av Folkeregisteret har besluttet at det planlagte systemleverandørmøte 26. mars 2020 avlyses p.g.a koronaviruset.

For å sikre at dere får relevant informasjon om prosjektets planer for å tilby påkobling, samt hvordan dere skal koble dere opp til test og produksjonsmiljøet så vil prosjektet før påsken legge ut videoer med disse temaene på prosjektets github sider. Vi vil samtidig fortløpende oppdatere dokumentasjonen som allerede ligger der.

2020-03-06 - Informasjonsmøte for systemleverandører

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret ønsker å invitere systemleverandører, med kunder som skal koble seg til FREG, til nytt informasjonsmøte på Skatteetaten torsdag 26. mars kl. 9-12.

Påmelding gjøres ved å sende en epost til Prosjekt.mf@skatteetaten.no. Merk antall og navn på deltagere som kommer fra deres virksomhet, og spill gjerne også inn spesifikke spørsmål som dere ønsker å få svar på i møtet.

Møtet gjennomføres i Skatteetatens lokaler i Fredrik Selmers vei 4 på Helsfyr i Oslo. Det vil også være mulig å delta via Skype.

2020-02-25 - Nedetid i FREG ifbm produksjonssetting av oppsett for maskinporten

Onsdag 26 februar 2020 vil det være behov for nedetid i FREG for å produksjonsette oppsett for maskinporten. Prosjekt MF regner med at er behov for maksimalt 30 min nedetid fra kl 1400.

Ta kontakt med Paul Myrvang paul.myrvang@skatteetaten.no dersom dette byr på problemer.

Med vennlig hilsen Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret

2020-01-13 - Innlesing og tilgjengeliggjøring av vergemål

Prosjekt MF leser inn vergemål og fremtidsfullmakt fra statens sivilrettsforvaltning FREG 13. januar 2020.

Informasjon om vergemål blir tilgjenglig for konsumenter fra tirsdags kveld. Dokumentasjon oppdateres i løpet av dagen.

2019-11-27 - Ny hendelsestype i FREG

Prosjekt MF gjør en endring i FREG som kan påvirke dere som konsumenter. Endringen består av én ny hendelsestype: ENDRING_I_BOSTEDSADRESSE_UTEN_FLYTTING

Dette betyr at det er en oppdatert "hendelses-xsd". Vi gjennomfører oppdateringen på følgende vis

 1. Vi produksjonsetter rettighetspakkene i løpet av torsdag 28. november, som eksponerer den nye xsd'en slik at konsumentene kan laste ned denne
 2. Vi produksjonsetter registeret torsdag 5. desember, som vil kunne generere den nye hendelsen hendelser

Ta kontakt med Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no dersom du har spørsmål til dette.

2019-11-26 - Introduskjon av maskinport-støtte i testmiljøene

I dag 26.11 kl 12 vil vi oppgradere oppsettet for autentisering og autorisering i konsumenttest-miljøene til å inkludere støtte for maskinport-token. De som allerede benytter 2-veis TLS med sertifikat skal ikke bli påvirket, men meld fra om det oppleves ustabilitet eller andre problemer.

2019-10-22 - Tilgjengeliggjøring av Statsborgerskap, Opphold og Foreldreansvar

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil onsdag 23. oktober gjøre tilgjengelig informasjonselementer med informasjon om Statsborgerskap, Bibehold av norsk statsborgerskap, opphold utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer og foreldreansvar. I tillegg vil utenlandsk adresse utvides til også å inneholde Internasjonal adresse.

Tilgjengeliggjøringen utføres onsdags ettermiddag og kveld og de nye informasjonsfeltene vil være tilgjengelig fra torsdag morgen klokken 08:00.

2019-09-10 - Gyldighetsperioder for alle informasjonelementer.

Opprinnelig var det tiltenkt at ikke alle elementer hadde behov for gyldighetsperioder. Etter innspill fra konsumenter har vi nå lagt til gyldighetsperioder for informasjonselementene falsk identitet, oppholdsadresse, utenlandsk personidentifikator og preferert kontaktadresse. Dermed vil alle informasjonselementer ha gyldighetsperioder så fremt disse er satt i registeret.

Endringene settes i produksjon torsdag 12. september

Eksempel på svar med gyldighetstidspunkt og opphørstidspunkt her

2019-09-09 - Første versjon av testbefolkningen er tilgjengelig

Første versjon testbefolkningen er klar i konsumenttestmiljøet. Merk at fram til pilotperioden er over er testbefolkningen kun tilgjengelig for inviterte pilotkonsumenter. Dere som er påkoblet konsumenttest kan gi tilbakemelding evt. innspill til forbedringer til Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

2019-09-02 - Første versjon av testbefolkningen blir tilgjengelig 9. september i konsumenttest

Vi planlegger nå å legge ut første versjon av testbefolkningen. Av tekniske årsaker ønsker vi legge ut testbefolkningen i konsumenttestmiljøet ( ikke playground som tidligere kommunisert). I forbindelse med utlegg av testbefolkningen trenger vi ta ned testmiljøet en periode. Testmiljøet playground vil i perioden beholdes uendret og kan fortsatt benyttes til test.

Hva må konsumentene gjøre?

Alle konsumenter må i perioden slette tidligere testpersoner fra konsumenttestmiljøet fra sine respektive testmiljø, og laste inn de nye testpersoner basert på den nye testbefolkningen når den er klar.

Tidsplan:

 1. september: Konsumenttest tas ned kl. 16.
 2. – 8. september: Vi legger inn testbefolkningen og verifiserer.
 3. september: Konsumenttest åpnes opp igjen for test.

Ta kontakt om foreslåtte tidspunkt er uheldige for dere som konsumenter via Folkeregister-Operasjonssenter@skatteetaten.no

Vi gir beskjed via ny nyhetssak så snart det er klart til videre bruk av konsumenttestmiljøet.

2019-08-28 - Tilgjengeliggjøring av kontaktadresser

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil onsdag 28. august gjøre tilgjengelig informasjonselementer med informasjon om postadresse, postadresse i utlandet og preferert kontaktadresse. Preferert adresse er et nytt felt og settes på bakgrunn av hvilke adresser personen har registrert i folkeregisteret. Hensikten med å innføre feltet er at konsumentene slipper å identifisere korrekt kontaktadresse selv, og at innbygger på sikt selv kan styre hvor man vil motta post.

2019-06-11 - Tilgjengeliggjøring av innflytting og utflytting i Freg

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil torsdag 13.06.19 tilgjengeliggjøre informasjonselementer med informasjon om innflytting og utflytting i FREG. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 13.06.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-05-23 - Tilgjengeliggjøring av bosteds- og oppholdsadresse, familierelasjoner og sivilstand i Freg

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil torsdag 23.05.19 og fredag 24.05.19 tilgjengeliggjøre bosteds- og oppholdsadresse, familierelasjoner og sivilstand i Freg. Imidlertid vil noen av opplysningene inneholde feil i ajourholdstidspunkt og bruksenhetsnummer. Disse feilene vil bli rettet på et senere tidspunkt, og feilrettelsene vil bli varslet i denne kanalen. Konsumenter i produksjon får en egen e-post med detaljer rundt feilene.

2019-04-29 - Tjenesten uttrekk er nå tilgjenglig

Prosjektet har nå lagt ut løsningen for å hente et komplett uttrekk av folkeregisteret. Informasjon om løsningen finnes her: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/uttrekk/. Løsningen er tilgjengelig fra mandag 29. april 2019.

2019-04-09 - Tilgjengeliggjøring av navn, navnehistorikk og adressebeskyttelse i Freg

Prosjektet vil tirsdag 9. april legge til opplysninger om navn, navnehistorikk og adressebeskyttelse i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 09.04.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-04-03 - Nytt Playground konsumenttestmiljø tilgjengelig

Testmiljøet playground (for konsumenter) er nå tilgjengelig via følgende url. https://folkeregisteret-api-konsument-playground.sits.no/ I dette testmiljøet vil vi tilby eksempel på nye hendelser før de kommer til produksjon. Dette testmiljøet vil bli nullstilt med jevne mellomrom.

2019-03-15 - Tilgjengeliggjøring av dødsfall i Freg

Prosjektet vil mandag 18. mars legge til opplysninger om dødsfall i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 18.03.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-02-27 - Omstilling av testmiljø

Tirsdag 5. mars fra kl. 9 gjør prosjektet en omlegging av konsument-testmiljøet. Dette gjør vi for å kunne tilby bedre syntetiske testdata. I den forbindelse må konsumenter i test nullstille testmiljøer på deres side, slik at de er klare for å ta imot de nye testdataene. Hvis det er innvendinger i forhold til tidspunkt for gjennomføring av dette, gi beskjed til prosjektet på prosjekt.mf@skatteetaten.no, med forslag til nytt tidspunkt.

2019-01-29 - Tilgjengeliggjøring av kjønn og fødsel i Freg

Prosjektet vil tirsdag 29. januar legge til opplysninger om kjønn og fødsel i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 29.01.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-01-14 - Delt bosted for barn blir "gradvis" tilgjengelig i freg fra og med uke 3 2019

I løpet av uke 3 vil alle avtaler om delt bosted som er registrert i DSF overføres til Freg. Dette gjøres manuelt, og planen er at alle avtalene (ca. 500) skal være overført til Freg senest i løpet av fredag 18. jan. 2019. Fra og med uke 4 vil Folkeregisteret begynne å registrere nye avtaler om delt bosted.

Samtidig med at vi begynner å overføre/registrere avtalene i freg, så blir de tilgjengelige for konsumentene som er koblet til freg.

 • Informasjon om delt bosted for barn er ikke taushetsbelagt opplysning i Folkeregisteret. Det innebærer at offentlige virksomheter, samt private som utfører lovpålagte oppgaver (eller oppgaver på vegne av det offentlige), samt finansforetak vil kunne hente ut denne informasjonen fra Folkeregisteret, når de kobler seg på FREG.
 • Private virksomheter og aktører kan også få utlevert denne informasjonen, men kun for navngitte identifiserbare personer.
 • Delt bosted distribueres ikke via DSF.

Mer informasjon om delt fast bosted: https://www.bufdir.no/Familie/mekling/Foreldreansvar_og_bosted/

2018-11-28 - Ny og oppdatert dokumentasjon

Prosjektet har oppdatert dokument for spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret og opprettet dokumentet "Hendelser fra Folkeregisteret" som beskriver de ulike hendelsestypene som er og kommer på hendelseslisten. Begge dokumentene finnes på siden Funskjonell beskrivelse.

2018-06-22 - Prosjektet utvider med nye hendelser på hendelseslisten

Prosjektet utvider BETA-versjonen av persondokumentet med opplysninger om status på personer, og med tilhørende endringshendelser. Dette omfatter hendelser når personen endrer status og registreres som død, utflyttet, bosatt, inaktiv og opphørt, samt endring i status for øvrige statusendringer.

2018-06-06 - Ny informasjonsmodell er publisert

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret har oppdatert informasjonsmodellen til versjon 5.0.

2018-05-03 - Persondokument i første beta-versjon

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret har nå tilgjengeliggjort BETA-versjonen av persondokument på Folkeregisterets github-sider. Gå til vår funksjonelle beskrivelse for en totaloversikt over personopplysningene som vil bli tilgjengelige gjennom Folkeregisterets konsumenttjenester.

2018-04-13 - Prosjektet utvider med nye hendelser på hendelseslisten

Prosjektet utvider med informasjon om opprettelse av person, informasjon om tildeling av nytt d-nummer eller fødselsnummer til personer, og informasjon om endring i forståelse av person. EVRY vil kun tilgjengeliggjøre ID-grunnlag og Falsk identitet basert på hendelsesliste. Alt annet kommer fra DSF-transaksjonsfil.

2018-01-23 - Informasjonsmodell er publisert

Vi har publisert informasjonsmodellen versjon 4.0 for Folkeregisteret.

2018-01-10 - Abonner på nyheter og driftsvarsler

Vi har lansert en nyhetsfeed slik at dere kan følge med på nyheter og endringer i driftsstatus i Folkeregisteret.