Den 23. september vil vi begynne å dele Kontaktopplysninger for dødsbo med alle rettighetspakker. Endringen kommer som følge av en lovendring som medfører at disse opplysningene ikke lengre er taushetsbelagt.

Vær oppmerksom på at det ikke vil bli generert hendelser for personer som hadde denne informasjonen forut for 23. september. Konsumenter må selv sørge for å innhente informasjonen for de personene hvor konsumenten har behov for dette.

Rettighetspakkene Offentlig uten hjemmel, Privat uten hjemmel, Privat og Presse vil bli berørt av endringene.