Krav til testgjennomføring

Konsumenten har ansvar for egen testgjennomføring. Test for konsumenter må fokusere på å avdekke at forventede forretningsregler trigges korrekt basert på aktuelle hendelser.

Krav til testmiljø og testdata

Konsumenter som skal teste mot modernisert folkeregister må teste fra testmiljø som utelukkende har syntetiske testdata. De som per i dag ikke har syntetiske testmiljø må etablere dette. Oppkobling mot testmiljøet skjer via maskinporten, og krever virksomhetssertifikat, pass på at på at du har et gyldig testsertfikat, les mer om sikkerhet og virksomhetssertifikater her: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/sikkerhet/

Avslutning av test og oppstart i produksjon

Konsumenter skal etter avsluttet testperiode, og i forkant av oppstart produksjon oppsummere testen. Oppsummeringen skal vise hva som er testet, samt status etter gjennomført test inkludert oversikt over feil og mangler. Konsumenten skal på skatteetatens forespørsel fremlegge dokumentasjon på hvordan integrasjonen er testet.

Søk i testdata: Tenor testdatasøk

Tenor testdatasøk gir deg muligheten til å søke i testpersonene fra syntetisk folkeregister, og er et nyttig verktøy i arbeidet med å lage integrasjon mot Folkeregisteret. Testpersonene henter du ved å integrere mot konsumenttestmiljøet til folkeregisteret. Testdatasøket lar deg søke på ulike egenskaper ved testpersonene enten via et webgrensesnitt med enkelt eller avansert søk, eller via et API. Se mer informasjon på https://www.skatteetaten.no/skjema/testdata/

Syntetisk folkeregister med syntetisk personidentifikator

Vi jobber nå med å lage en ny versjon av testbefolkningen, som vil bestå av testpersoner med syntetiske personidentifikatorer. For å vise at det er en syntetisk personidentifikator plusser vi på +80 på måned for både fødsels- og d-numre, og beregner deretter individsiffere. Kontrollberegningen (modulus11) beholdes uendret slik den foreligger nå.

Merk at den nye testbefolkningen vil erstatte den gamle, dvs. de testpersonene som finnes per i dag vil bli slettet i forbindelse med innføring av syntetiske personidentifikatorer.

Tidsplan:

    1. januar: Ny testbefolkning er tilgjengelig i Folkeregisterets testmiljø "playground" og i Tenor testdatasøk sitt testmiljø "utv1".
    1. februar: Ny testbefolkning er tilgjengelig i konsumenttest og i Tenor testdatasøk.

Hva må konsumentene gjøre i forkant av dette?

  • Gjøre seg klar til å hente ny versjon av testbefolkningen, og slette den gamle.
  • Gjøre det mulig å motta fnr og dnr med +80 på måned.
  • Hente fødselsdato fra eget felt i modernisert folkeregister.

Under følger noen eksempler på syntetiske fnr og dnr. (Fnr teller ned på individsifrene, mens dnr teller opp.) Eksemplene er laget direkte i en generator, og det er derfor ikke mulig å slå de opp i noe system.

Fødselsdato Kjønn Fødselsnummer D-nummer
17.11.2020 Mann 17912099997 57912075186
29.02.2020 Kvinne 29822099635 69822075096
05.04.2003 Kvinne 05840399895 45840375084
12.02.1994 Mann 12829499914 52829400197
12.10.1952 Mann 12905299938 52905200100
21.08.1936 Kvinne 21883649874 61883600222
21.12.1897 Kvinne 21929774873 61929750062