Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Konsumenter som skal ha tilgang til Folkeregisteret for egen organisasjon, samt systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter, kan koble seg opp mot aktuelle API-er. Informasjon om hvordan man kommer i gang med Folkeregisteret finnes på finnes her. For å få tilgang til tjenestene må man søke tilgang og godta bruksvilkår via Altinn. For å få tilgang til taushetsbelagt informasjon må man ha hjemmel i eget lovverk.

Oppkobling og delegering av tilgang til systemleverandører gjøres ved hjelp av Maskinporten. Les mer om folkeregisterets bruk av maskinporten her.

Generelle henvendelser til prosjektet kan rettes til Veiledningsenteret.

Mer informasjon om Folkeregisteret finner du på Skattetaten.no

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed.

I "ny RSS-feed" dialogboksen legg til adressen https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/rss.xml og trykk "Legg til"

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her.

Nyheter

2021-10-12 - Endringer i registermodellen

Lørdag 16. oktober kl 16:00 lanseres tre endringer i modellen til folkeregisteret.

  • Preferert kontaktadresse fases ut og vil ikke lengere benyttes. Alle personer som har satt en preferert kontaktadresse vil få denne, eller disse, annullert. Det distribueres ikke hendelser på denne endringen siden endringen gjelder bortimot samtlige i folkeregisteret.
  • OmfangetErInnenPersonligOmråde for vergemål gjøres til et frivillig felt. Tidligere har feltet vært obligatorisk. Personer som får endringer på dette feltet, vil få hendelser i hendelsesfeeden om endringen.
  • AntallTidligereOpphold i opphold på Svalbard fases ut og vil ikke lengre benyttes. Det vil distribueres hendelser på endringen. Denne hendelsestypen er kun tilgjengelig for rettighetspakken Befolkningsregisteret på svalbard.

Det er ikke forventet nedetid for verken konsumenter eller produsenter, men det vil være noe forsinkelse på rettighetspakkene i forhold til ny informasjon.

Dokumentasjonen på github blir oppdatert 13. oktober. Konsumenttest-miljøet er idag oppdatert med endringene.

Viser til opprinnelig varsel om endringen for ytterligere informasjon.

2021-10-11 - Vedlikehold på tilbakemelding

Det er planlagt vedlikehold på tilbakemelding for produsenter av data til folkeregisteret torsdag 14. oktober kl 18:00.

Vedlikeholdet vil ikke gi nedetid for konsumenttjenestene, men saksflyter og tilbakemelding på produsenttjenester vil være nede. Meldinger kan sendes inn som normalt, men det vil ikke komme tilbakemelding før tjenestene er tilbake i normal drift.

2021-10-07 - Endringsønsker til Folkeregisteret

Det er nå lagt inn en oversikt over endringsønsker vi har mottatt fra eksterne samarbeidspartnere. Oversikten vil bli fortløpende oppdatert. I tillegg finner dere der informasjon om hvordan sende inn endringsønsker til Folkeregisteret.

2021-09-23 - Kontaktopplysninger for dødsbo - Påminnelse

Vi minner om kveldens tilgjengliggjøring av kontaktopplysninger for dødsbo.

Kl 18:00 vil vi begynne å tilgjengliggjøre kontaktopplysninger for dødsbo. Konsumenttjenestene vil være tilgjengelige, men rettighetspakkene Presse, Privat, Offentlig-uten-hjemmel og Privat-uten hjemmel vil ikke få ny informasjon mens arbeidet pågår. De øvrige rettighetspakkene er ikke berørt av endringen.

Arbeidet forventes å være ferdig kl 24:00.

For ytterlige informasjon se opprinnelig nyhetssak.

2021-09-20 - Vedlikehold 20. september

Mandag 20. september kl 20:00 gjøres det et nytt forsøk på å gjennomføre vedlikeholdet som var planlagt forige torsdag. Rettighetspakkene vil være tilgjengelige, men det vil ikke tilgjengeliggjøres ny informasjon når arbeidet utføres.

Vedlikeholdet forventes å ta ca 1,5 time.

2021-09-17 - Utvidelse av D-nummerserien - Produksjonsdato

Vi viser til meldinger av 24.06.2021 og 09.08.2021 vedr. utvidelse av D-nummerserien. Vi har tidligere informert om at produksjonssettingstidspunktet blir i uke 46. Vi kan nå bekrefte datoen for produksjonssettingen, som blir tirsdag 16.11.2021.

2021-09-17 - Landkoder

  1. august korrigerte vi alle landkoder med verdien XX til YY. XX representerte feilaktig 'Ukjent', den korrekte kodeverdien for 'Ukjent' i Folkeregisteret er 'YY'.

Folkeregisteret bruker 'XUK' Alfa 3 og 'YY' Alfa 2 til representere verdien 'Ukjent'. Beklageligvis var ikke 'YY' dokumentert i informasjonsmodellen på tidspunktet for endringen, dette er nå rettet opp.

2021-09-17 - Ny tjeneste - Online oppslag

Folkeregisteret har nå lansert en ny tjeneste, for de organisasjoner og virksomheter som har tilgang til Folkeregisteret. Tjenesten gjør det mulig å gjøre oppslag og søk mot Folkeregisteret fra nettleseren. Tjenesten leverer samme data som ved bruk av våre maskin-til-maskin tjenester (API-er). Bruk av tjenesten krever delegering av rettigheter i Altinn.

Les mer om hvordan tjenesten kan benyttes her: skatteetaten.no/folkeregisteroppslag

2021-09-07 - Kontaktopplysninger for dødsbo

Den 23. september vil vi begynne å dele Kontaktopplysninger for dødsbo med alle rettighetspakker. Endringen kommer som følge av en lovendring som medfører at disse opplysningene ikke lengre er taushetsbelagt.

Vær oppmerksom på at det ikke vil bli generert hendelser for personer som hadde denne informasjonen forut for 23. september. Konsumenter må selv sørge for å innhente informasjonen for de personene hvor konsumenten har behov for dette.

Rettighetspakkene Offentlig uten hjemmel, Privat uten hjemmel, Privat og Presse vil bli berørt av endringene.

2021-08-31 - Vedlikehold 2. september

Torsdag 2. september kl 18:00 vil det utføres vedlikehold i folkeregisteret. Rettighetspakkene vil være tilgjengelige, men det vil ikke tilgjengeliggjøres ny informasjon når arbeidet utføres.

Vedlikeholdet forventes å ta ca 1,5 time.

Driftsvarsler GMT-tid

2021-09-27T10:15:00

Driftproblemet meldt i dag skal nå være løst, og systemet skal nå være i normal drift.

2021-09-27T08:10:00

Vi har for tiden tekniske problemer som påvirker våre tjenester. Vi jobber med feilretting og beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.

2021-09-17T15:10:00

Det pågår en oppdatering i Folkeregisteret denne helgen, som kan føre til flere hendelser på adresser de neste dagene.

2021-09-13T12:00:00

Torsdag 16. september kl 20:00 til 21:00 vil det være vedlikehold på Folkeregisteret.

Konsumenttjenestene vil være tilgjengelige, men vil ikke få ny informasjon så lenge vedlikeholdet pågår.

Produsenter av data til Folkeregisteret kan sende inn data som normalt, men registeret vil ikke motta disse dataene før vedlikeholdet er ferdig.

2021-09-06T11:30:00

På grunn av en alvorlig feil må registeret tas ned klokken 16:00 mandag 6. september.

Registeret vil være nede i ca 4 timer og i denne perioden vil ikke registeret ta imot ny informasjon. Konsumenttjenestene er ikke berørt av feilen, og vil være tilgjengelig under feilrettingen.

Produsentene kan sende inn informasjon som normalt, men meldingene vil ikke prosesseres.

2021-08-24T14:35:00

Torsdag 26. august kl 16:00 vil det være ca 15 min nedetid i Folkeregisteret. Det må utføres vedlikehold på nødvendig infrastruktur.

Konsumenttjenestene vil være tilgjengelige, men vil ikke få ny informasjon så lenge vedlikeholdet pågår.

2021-08-23T10:23:00

Rettighetspakken er nå oppdatert.

Feil oppstod: 21.08.2021 16:25 Oppdatert: 23.08.2021 10:20

2021-08-22T13:05:00

Feilen vil dessverre ikke bli rettet før i morgen, mandag 23.08.2021. Vi vil komme med ny oppdatering når feilen er rettet og innhold i rettighetspakken er oppdatert.

Feil Oppstod: 21.08.2021 16:25

2021-08-22T12:12:00

Rettighetspakke offentlig med hjemmel er dessverre ikke oppdatert siden i går kl.16:25. Vi jobber med å rette feilen og vil komme med ny oppdatering når feilen er rettet og innhold i rettighetspakken er oppdatert.

Feil Oppstod: 21.08.2021 16:25

2021-08-21T15:24:00

Vi har for tiden noen utfordringer som kan medføre treghet i Folkeregistertjenesten.