Tjenester

Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Konsumenter som skal ha tilgang til konsumenttjenester fra Folkeregisteret for egen organisasjon, samt systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter, kan koble seg opp mot aktuelle API-er. Informasjon om hvordan du som konsument kommer i gang med Folkeregisteret, er beskrevet i brukerreisen på Skatteetatens nettside.

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed. I "ny RSS-feed" dialogboksen legg til adressen https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/rss.xml og trykk "Legg til"

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her.

Nyheter

2023-09-21 - Testdata for vergemål og rettslig hadleevne i konsument-playground - 20230921

Testdata for nytt vergemål og begrenset rettslig handleevne er tilgjengelig i konsument playground.

Testdata tilgjengelig for de to rettighetspakkene offentlig med hjemmel og finans. Det er oppdaget en feil som rammer de øvrige rettighetspakkene. Det jobbes med å rette opp i dette nå.

Mer testdata kommer fortløpende.

Testpersoner for nytt vergemål: 23906398699 24856399504 13873249565 12824996154

Testdata for rettslig handleevne: 24886897487 24836395774 16865199450 07915497378 16879699952 03815499122

2023-09-20 - Velkommen til brukerforum Folkeregisteret Fredag 13.oktober 2023

Velkommen til brukerforum Folkeregisteret fredag 13.oktober klokken 9.00 – 12.00.

Folkeregisteret inviterer til brukerforum for å gi informasjon om utviklingen i registeret. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt. Hvis du ønsker å delta fysisk, må du melde fra til oss. Dette gjør du her

Mer informasjon i invitasjon

2023-09-19 - Vedlikehold torsdag 21. september - 20230919

Torsdag 21. september i tidsrommet 18:00 - 19:00 vil det bli utført vedlikehold på rettighetspakkene. Det er ikke forventet nedetid, men små driftsforstyrrelser kan oppleves.

2023-09-05 - Oppdatert informasjon - testdata for nytt vergemaal og rettslig handleevne 20230905

Vi arbeider med å produsere testdata til nytt vergemål og rettslighandleevne. Etter planen skulle dette vært klart i forrige uke, men vi ligger litt bak skjema.

Vi varsler når testdataene er publisert i de ulike rettighetspakkene og informerer om testpersoner med ny informasjon.

2023-09-01 - Throttling tjenester 04092023

Innføring av throttling

Som nevnt i tidligere varsling kommer man til å innføre throttling på tjenestene. Det er et tiltak for å unngå spamming av tjenester. Den blir satt til 60.000 per min fra en internettadresse. Ved nådd grense returneres httpstatus 429. Innføreres fra 04.09.2023.

2023-08-14 - Utbedring av datakvalitet for familierelasjon 20230814

Utbedring av datakvalitet

Etter innspill fra konsumenter rettes det i dag sivilstand for 70 000 personer. I løpet av de neste tre dagene vil ca 150 000 familierelasjoner og sivilstander endres. Arbeidet gjøres for å bedre datakvaliteten. Endringene distribueres ut på hendelsesfeeden såfremt rettighetspakkene inneholder informasjonen som endres.

2023-08-08 - Informasjon - RettsligHandleevne 28082023

Første november vil vi gå i produksjon med endringer på rettslig handleevne og vergemål. For å sikre at informasjonsmodellen er fremtidsrettet endres navnet på entiteten fra "begrensningIRettsligHandleevne" til "RettsligHandleevne". Samtidig legges det til et felt i entiteten som angir omfanget, "rettsligHandleevneomfang". Dokumentasjonen i informasjonsmodellen er oppdatert.

Det arbeides med å få på plass testdata for nytt vergemål og RettsligHandleevne. Det forventes være klart i løpet av denne uken.

2023-07-31 - Informasjon - Informasjonsmodell dokumentet er oppdatert

Informasjonsmodell dokumentet er oppdatert

Heading manglet i tabell i kapittel 7.1.4, det er nå korrigert. Du finner det her.

2023-06-29 - Informasjon - Vergemål - BegrensningIRettsligHandleevne

Ny informasjon om vergemål og Begrensning i rettslig handleevne

Vi går i produksjon med endringene nedenfor 1. november 2023.

I samarbeid med Statens sivilrettsforvaltning arbeider vi med å utvide registeret med mer detaljert informasjon om Vergemål, samt innføre «Begrensning i rettslig handleevne» som en ny entitet.

Vi lanserte endringer allerede tilbake i 2022-06-30. Det er en justering siden dette. Det vi tidligere kalte 'Fratatt rettslig handleevne' er nå døpt om til 'Begrensning i rettslig handleevne'. Fratatt ligger i modellen, men vil aldri inneholde data.

Hendelsesbeskrivelser og informasjonsmodell er oppdatert

Swaggerhub for personer og hendelser er oppdatert. Endringene i Swagger er bakoverkompatibel, så den kan taes i bruk allerede nå. Gammel OpenAPISpec vil fungere inntil vi deler data i de nye informasjonselementene. XSD endepunktene til de forskjellige rettighetspakkene vil fortsatt gi eksisterende modell (v.1.5), den blir oppdatert i løpet av august når sommerfrys er over.

Det vil komme data i de nye feltene 1.november. Hvilke rettighetspakker som får tilgang til hvilken informasjon er beskrevet i Informasjonsmodell dokumentet.

For vergemål er ny informasjon en detaljering av dagens vergemålsomfang ('vergemålEllerFremtidsfullmakt.verge.omfang'), denne informasjonen vil fra produksjonsdato ligge på entiteten 'vergemålEllerFremtidsfullmakt.verge.tjenesteområde'. Vi flytter også vergens navn til 'vergemålEllerFremtidsfullmakt.verge.navnFødselsdato', som også har støtte for mer identifiserende informasjon. 'omfang og 'navn' blir altså erstattet fra og med produksjonsdato og vi slutter da å levere data i de feltene.

Begrensning i rettslig handleevne er et nytt informasjonselement som kun har metadata. Dersom en Begrensning i rettslig handleevne er gjeldende har personen en begrensning.

Testdata blir tilgjenegelig i august.

2023-06-13 - Endring rettighetspakke Finans 13.06.2023

Opplysningene om personers utenlandske personidentifikator og legitimasjonsdokument fjernes fra rettighetspakken finans. Opplysningene er taushetsbelagt og det er foretatt en juridisk vurdering som har konkludert med at disse opplysningene ikke skal deles i rettighetspakken "Finans".

Endringen er påbegynt og endringen forventes å sette i produksjon i uke 26.

Driftsvarsler GMT-tid

2023-09-21T10:10:00

Utsetter dagens vedlikehold torsdag 21.09.23. på Rettighetspakke Offentlig uten hjemmel. Dette vil bli utført torsdag 28.09.23. Vil føre til utilgjengeligher i tidsrommet kl. 18:00 - 18:30.

2023-09-15T12:45:00

Varsel om nødvendig vedlikehold. Rettighetspakke Offentlig uten hjemmel vil være utilgjengelige torsdag 21.09.2023 i tidsrommet mellom kl 18:00 og kl 18:30.

2023-09-12T14:45:00

I forbindelse med nødvendig vedlikehold vil enkelte av rettighetspakkene være utilgjengelige torsdag 14.09.2023 i tidsrommet mellom kl 18:00 og kl 18:15. Det er disse rettighetspakkene som berøres av kveldens vedlikehold: Presse, Presse uten folkeregisteridentifikator, Privat, Privat uten hjemmel og Privat uten folkeregisteridentifikator.

2023-09-05T15:02:00

Finans rettighetspakke vil være utilgjengelig ca 15 min. mellom 18:00 til 18:15, Torsdag 7. september

2023-08-18T11:50:00

Vi har nå stabil drift på våre tjenester.

2023-08-17T14:10:00

Det er for tiden noe ustabilitet i våre tjenester. Vi jobber med å løse problemet. Feil oppstod ca kl 0900

2023-06-29T14:00:00

Det har vært ustabilitet med Folkeregisterets rettighetspakker i perioden kl 13.04 - kl 13.11.

2023-06-26T12:00:00

Tidligere meldt vedlikehold torsdag 29.06.2023 utsettes og vil ikke gjennomføres den dagen.

2023-06-22T14:00:00

I forbindelse med nødvendig vedlikehold vil Skatteetatens tjenester være utilgjengelige torsdag 29.06 i tidsrommet mellom kl 20:00 og kl 21:00.

2023-06-16T22:18:00

Det har vært ustabilitet med Folkeregisterets rettighetspakker i perioden kl 20.38 - kl 20.49.