Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Konsumenter som skal ha tilgang til Folkeregisteret for egen organisasjon, samt systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter, kan koble seg opp mot aktuelle API-er. Informasjon om hvordan man kommer i gang med Folkeregisteret finnes på finnes her. For å få tilgang til tjenestene må man søke tilgang og godta bruksvilkår via Altinn. For å få tilgang til taushetsbelagt informasjon må man ha hjemmel i eget lovverk.

Oppkobling og delegering av tilgang til systemleverandører gjøres ved hjelp av Maskinporten. Les mer om folkeregisterets bruk av maskinporten her.

Generelle henvendelser til prosjektet kan rettes til Veiledningsenteret.

Mer informasjon om Folkeregisteret finner du på Skattetaten.no

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed.

I "ny RSS-feed" dialogboksen legg til adressen https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/rss.xml og trykk "Legg til"

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her.

Nyheter

2022-01-11 - Endringer i Kontaktinformasjon for dødsbo – Rettighetspakkene privat virksomhet og presse

Viser til tidligere nyhetssak om kontaktinformasjon for dødsbo.

Som den observante konsument av rettighetspakkene privat eller presse har merket seg fungerte ikke denne løsningen helt etter hensikten. Vi måtte rulle tilbake, og setter i produksjon en forbedret løsning nå.

2022-01-06 - Ustabil Konsumenttest i Folkeregisteret

Konsumenttest miljø vil være Ustabil/Utilgjengelig 12.01.2022 mellom kl 1600-1800 pga vedlikehold.

2022-01-03 - Endringer i Kontaktinformasjon for dødsbo – Gjelder privat virksomhet og presse

Når kontaktpersonen for et dødsbo er en privatperson, så har privat virksomhet og presse i likhet med de andre rettighetspakkene mottatt fødselsnummer/d-nummer. Siden privat virksomhet og presse ikke har adgang til å gjøre oppslag med fnr/d-nummer, har denne informasjonen ikke vært tilstrekkelig for konsumenter av disse rettighetspakkene.

Vi har derfor gjort følgende endringer:
Dersom entiteten ‘KontaktinformasjonForDoedsbo’ inneholder elementet ‘PersonSomKontakt’ vil dette elementet nå kun ha verdiene ‘foedselsdato’ og ‘personnavn’:
<xsd:element name="foedselsdato" type="Dato" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="personnavn" type="Personnavn"/>

‘foedselsEllerDNummer’ blir ikke lenger utlevert for rettighetspakkene privat virksomhet og presse.

De andre rettighetspakkene er uendret.

Endringene trer ikraft iløpet av onsdag 5 januar. Endringene medfører ingen hendelser, men ved oppslag på personer med kontaktinformasjon for dødsbo vil ny informasjon utleveres.

2021-12-16 - Ingen vedlikehold i dag i konsumenttest

Konsumenttest miljø skulle være ustabil/utilgjengelig 16.12.2021 mellom kl 1600-1800 pga vedlikehold men vedlikehold er utsatt til neste år.

2021-12-15 - Endringer på døde personer i konsumenttest

Onsdag 15. desember fra kl. 9 vil vi rydde opp i en del elementer på døde personer i konsumenttest. Dette vil berøre omtrent 85.000 testpersoner. Endringene vil kommuniseres via ulike hendelser avhengig av hvilke elementer som rettes.

2021-12-09 - Ustabil Konsumenttest i Folkeregisteret

Konsumenttest miljø vil være Ustabil/Utilgjengelig 16.12.2021 mellom kl 1600-1800 pga vedlikehold.

2021-12-03 - Brukerundersøkelse om kvalitet på opplysninger i Folkeregisteret

Mange av våre konsumenter vil i dag motta et brev på Altinn om at vi gjennomfører en digital brukerundersøkelse. Denne undersøkelsen gjennomføres via tjenesten Confirmit, og spørreskjemaet er tilgjengelig på https://survey.euro.confirmit.com/wix/7/p403895410727.aspx Undersøkelsen kan besvares fra i dag fredag 03.12.2021 til og med 17.12.2021. Informasjon om undersøkelsen er tilgjengelig i lenken over. Takk for ditt svar!

2021-12-03 - Inaktivering av d-numre

Bakgrunn

I 2017 ble det innført en bestemmelse i Folkeregisterforskriften (§2-2-2, tredje ledd) som gjør at et d-nummer i Folkeregisteret automatisk settes som inaktivt fem år etter det ble til tildelt en person. I januar 2022 er det fem år siden bestemmelsen ble innført. Det betyr at den automatiske inaktiveringen av d-nummer etter planen begynner medio januar 2022 og deretter skjer løpende.

Det er ca. 640 000 d-numre som er tildelt før januar 2017 og som umiddelbart vil inaktiveres. Det er ikke besluttet om disse d-numrene vil inaktiveres samtidig eller om det vil gjøres i større batcher i løpet av et kortere tidsrom. Konsumentene av folkeregisteret må være forberedt på et større volum av hendelser den perioden ev. batcher kjøres. Det vil komme nærmere informasjon så snart gjennomføringsrutinen er besluttet.

Følgende hendelser vil publiseres:
FREG: Hendelsen 'endringIStatus'
TRANS-FIL: Årsakskode 92 - Endring av D-nummer informasjon

Hva skjer ved en inaktivering

Når en D-nummer-person inaktiveres settes personstatusen til personen til 'inaktiv'. Identifikatorstatusen forandres ikke og vil fortsatt være 'iBruk'. Gyldighetstidspunktet for inaktivering settes til tidspunktet inaktivering skjer; dvs. beslutningstidspunktet. Det er kun personens status som endres og alle andre entiteter er uforandret. Det opprinnelige d-nummeret kan reaktiveres. Det betyr at det ikke skal rekvireres nye d-nummer til personer med inaktivt d-nummer.

Reaktivering kan gjøres ved at brukeren møter opp til ID-kontroll ved et skattekontor og ber om dette. Rekvirenter av d-nummer kan også reaktivere et d-nummer.

2021-12-01 - Adressetilleggsnavn

Flere konsumenter har oppdaget avvik på sine adresser og de adressene som ligger i FREG. Avvikene går på at FREG har Adressetilleggsnavn uten at dette er distribuert i hendelseslisten. Årsaken til at dette ikke er distribuert er at Ved migrering av adresser fra DSF til FREG, så beriket vi bostedsadressene med adressetilleggsnavn. Det ble ikke laget hendelser ved migrering. Det betyr at dere (konsumentene) ikke er varslet om at bostedsadressene er oppdatert av adressetilleggsnavn. Dersom dere mottar henvendelser om at bostedsadressen mangler adressetilleggsnavn, så kan dere hente adressen på nytt.

Adressetilleggsnavnet er et tillegg til vegadressen. Dette gjelder for gårdsbruk, særlig kjente institusjoner eller bygninger, eller for grender, boligfelt, hyttefelt, osv.

2021-11-01 - Velkommen til Folkeregisterets brukerforum 9. november

HVA: Brukerforum Folkeregisteret høsten 2021 NÅR: Tirsdag 9. november kl. 09.00 til kl. 12.30 HVOR: Digitalt eller i Skatteetaten sine lokaler på Helsfyr, Oslo.

Digitale deltakere: Den 9. november vil lenke til Live-sending ligger øverst her: https://skatteetat.aventia.no/ NB. Ingen påmelding eller registrering er nødvendig.

Agendaen vil omhandle nytt fra Folkeregisteret, informasjon om ID-forvaltning med fokus på UNIK samt oppdatering om delingstjenestene.

Driftsvarsler GMT-tid

2021-12-07T14:40:00

Problemet med å nå søk via Skatteetatens sider for Online oppslag er nå løst

2021-12-07T11:05:00

Det er for tiden problemer med å nå søk via Skatteetatens sider for Online oppslag. Siden på skatteetaten.no er nede / utilgjengelig. Det jobbes med å løse feilen

2021-09-27T10:15:00

Driftproblemet meldt i dag skal nå være løst, og systemet skal nå være i normal drift.

2021-09-27T08:10:00

Vi har for tiden tekniske problemer som påvirker våre tjenester. Vi jobber med feilretting og beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.

2021-09-17T15:10:00

Det pågår en oppdatering i Folkeregisteret denne helgen, som kan føre til flere hendelser på adresser de neste dagene.

2021-09-13T12:00:00

Torsdag 16. september kl 20:00 til 21:00 vil det være vedlikehold på Folkeregisteret.

Konsumenttjenestene vil være tilgjengelige, men vil ikke få ny informasjon så lenge vedlikeholdet pågår.

Produsenter av data til Folkeregisteret kan sende inn data som normalt, men registeret vil ikke motta disse dataene før vedlikeholdet er ferdig.

2021-09-06T11:30:00

På grunn av en alvorlig feil må registeret tas ned klokken 16:00 mandag 6. september.

Registeret vil være nede i ca 4 timer og i denne perioden vil ikke registeret ta imot ny informasjon. Konsumenttjenestene er ikke berørt av feilen, og vil være tilgjengelig under feilrettingen.

Produsentene kan sende inn informasjon som normalt, men meldingene vil ikke prosesseres.

2021-08-24T14:35:00

Torsdag 26. august kl 16:00 vil det være ca 15 min nedetid i Folkeregisteret. Det må utføres vedlikehold på nødvendig infrastruktur.

Konsumenttjenestene vil være tilgjengelige, men vil ikke få ny informasjon så lenge vedlikeholdet pågår.

2021-08-23T10:23:00

Rettighetspakken er nå oppdatert.

Feil oppstod: 21.08.2021 16:25 Oppdatert: 23.08.2021 10:20

2021-08-22T13:05:00

Feilen vil dessverre ikke bli rettet før i morgen, mandag 23.08.2021. Vi vil komme med ny oppdatering når feilen er rettet og innhold i rettighetspakken er oppdatert.

Feil Oppstod: 21.08.2021 16:25