Tjenester

Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Konsumenter som skal ha tilgang til konsumenttjenester fra Folkeregisteret for egen organisasjon, samt systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter, kan koble seg opp mot aktuelle API-er. Informasjon om hvordan du som konsument kommer i gang med Folkeregisteret, er beskrevet i brukerreisen på Skatteetatens nettside.

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her. Der kan du registrere deg som mottaker av varsler.

Nyheter

2024-05-02 - Endringer i bruksvilkår på grunn av ny statusside

Endringer i bruksvilkår på grunn av ny statusside

Bruksvilkår for Skatteetatens delingstjenester for Folkeregisteret (Freg) vil endres som følge av overgangen til Skatteetatens statusside. Endringene består i at Skatteetatens varslingskanal endres fra Github til Skatteetatens statusside. I tillegg vil skrivefeil mv. rettes. Revidert versjon av bruksvilkårene vil bli publisert minst én måned før ikrafttredelse.

2024-04-10 - Velkommen til brukerforum Folkeregisteret torsdag 11 april

Velkommen til brukerforum Folkeregisteret torsdag 11.april klokken 9.00 – 12.00.

Folkeregisteret inviterer til brukerforum Folkeregisteret for å gi informasjon om utviklingen i registeret. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt. Opptak vil legges ut i etterkant.
Mer informasjon i invitasjon

2024-03-21 - Utbedring av datakvalitet på postadresseIUtlandet - 20240321

Hva: Setter opphørstidspunkt på 25000 postadresseIUtlandet Hvorfor: Døde skal ikke ha en gjeldende adresse Hvem: Alle rettighetspakker

I dag 21. mars etter 12:00 startes en maskinell jobb for å avslutte postadresseIUtlandt for personer som er døde.

Det er ca 25 000 hendelser som publiseres i rettighetspakkene som følge av den maskinelle jobben.

Endringene treffer samtlige rettighetspakker.

2024-01-24 - Datakvalitet - Konsumenttest - 20240124

I løpet av dagen vil vi starte en jobb som retter på gyldighetstidspunkt på d-nummere i konsumenttest. Dette gjøres etter innspill fra konsumenter, og vil medføre at våre testdata bli riktigere og likere de dataene som ligger i folkeregisteret.

Arbeidet vil genere ca 210 000 hendelser over de neste dagene.

2024-01-16 - Regionsreform - Konsumenttest - 20240116

Regionalreformen er idag oppdatert i Konsumenttest-miljøet.

Det er generert ca 325 000 hendelser som følge av endringen, og dette distribueres til alle rettighetspakker.

2024-01-01 - Regionsreform - FerdigMedRettighetspakkene - 20240101

Vi er nå ferdig med å oppdatere alle rettighetspakkene.

Folkeregisteret er fortsatt ikke ferdig med å laste inn endringene fra matrikkelen, men dette vil ikke påvirke konsumenttjenestene.

2024-01-01 - Regionsreform - Del3-PresseOgPrivat - 20240101

Vi er ferdig med rettighetspakkene «Finans» og «Offentlig uten hjemmel».

Vi begynner nå å distribuere hendelser i rettighetspakkene: "Privat", "Privat uten hjemmel", og "Presse".

2024-01-01 - Regionsreform - Del2-FinansOgOffentligUtenHjemmel - 20240101

Vi er nå ferdig med å oppdatere registeret og rettighetspakken "Offentlig med hjemmel".

Alt har gått som forventet, og vi starter nå å distribuere hendelsene til rettighetspakkene «Finans» og «Offentlig uten hjemmel».

Vær oppmerksom på at det fortsatt vil være noen få personer som ligger igjen på gamle kommunenummer, og det vil komme hendelser på personer som flytter inn i gamle kommunenummer. Dette skyldes saker som ligger på-vent i vårt system, eller hos våre produsenter. Dette vil ryddes etterhvert som de registreres.

2023-12-31 - Regionsreform - Del1-OffentligMedhjemmel - 20240101

Vi begynner nå å endre kommunenumrene på adresser i Folkeregisteret. Dette forventes å ta ca 8 timer.

Offentlig med hjemmel vil lytte på endringene i registeret forløpende, mens de andre rettighetspakkene vil få opplysningene litt senere.

Uttrekkstjenestene «tilpasset uttrekk» og «komplett uttrekk» vil være nede frem til 2. januar.

2023-12-15 - Tidsplan Regionsreform - 20231215

Som følge av fylkes og kommunestruktur fra 1. januar endres kommunenummer for 2,1 millioner personer.

Vi begynner å flytte personer til nytt kommunenummer kort tid etter midnatt 1.januar.

Alle rettighetspakkene vil få hendelsene dette medfører i løpet av 1. januar, og alle rettighetspakker vil være tilgjengelige under arbeidet. For å spre trafikken mot folkeregisteret ut i tid, vil hendelsene fra regionsreformen publiseres på ulikt tidspunkt til forskjellige rettighetspakkene:

  • Fra kl 01:00: Rettighetspakke offentlig med hjemmel vil publisere opplysninger samtidig som opplysningene skrives til registeret.
  • Fra kl 09:00: Rettighetspakkene Finans og offentlig uten hjemmel oppdateres og publiserer nye opplysninger
  • Fra kl 14:00: Rettighetspakkene Privat, Privat uten hjemmel og Presse oppdateres og publiserer nye opplysninger

Vi vil maskinelt endre alle adressene i kommunenummer som er berørt av endringene. Vi forventer at enkelte personer har ventende endringer som vil medføre noen få vil flytte inn i gamle kommunenummer når endringene godkjennes. Disse vil fanges opp av egne kjøringer i etterkant.

Kun tidskritiske saksflyter vil være tilgjengelig mens registeret oppdateres.

Driftsvarsler GMT-tid

2024-05-22T12:15:00

Feilen er rettet og systemene er oppe igjen

Feil Oppsto ca: 10:00 Løst ca: 11:30

2024-05-22T10:45:00

Det er for tiden problemer med tjenestene våre. Feilsøking pågår.

Feil Oppsto ca: 10:00

2024-05-15T19:51:00

Problemene med vår tjenester er nå løst.

2024-05-15T19:03:00

Det er for tiden problemer med tjenestene våre. Feilsøking pågår.

Feil Oppsto ca: 17:15

2024-05-08T12:05:00

Problemene med vår tjenester er nå løst.

Problemene startet ca kl.10:30 og løst ca kl.11:30

2024-05-08T11:10:00

Det er for tiden problemer med tjenestene våre. Feilsøking pågår.

Feil Oppsto ca: 10:30

2024-05-02T09:00:00

Vi starter i dag med å varsle via Skatteetatens statusside i tillegg til disse RSS-varslene. Vi anbefaler at du allerede i dag går til Skatteetatens statusside for å starte ditt abonnement på varsler. Vi arbeider med en plan om å avslutte disse varslene via RSS på GitHub 01.09.2024.

2024-04-23T11:15:00

Problemet ble løst kl. 10:45 Feil Oppsto: 09:00

2024-04-23T09:45:00

Det er for tiden problemer med tjenestene våre. Feilsøking pågår.

Feil Oppsto: 09:00

2024-04-16T17:05:00

Problemer som tidligere var meldt i dag er løst. Normal drift på konsument og produsent api.