Tjenester

Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Konsumenter som skal ha tilgang til konsumenttjenester fra Folkeregisteret for egen organisasjon, samt systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter, kan koble seg opp mot aktuelle API-er. Informasjon om hvordan du som konsument kommer i gang med Folkeregisteret, er beskrevet i brukerreisen på Skatteetatens nettside.

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her. Der kan du registrere deg som mottaker av varsler.

Nyheter

2024-06-08 - Forbedringer på Oppslag i nettleser

Det er nå tydeligere beskrivelser og flere detaljer på 'Oppslag i Folkeregisteret' for relaterte personer slik at det vises de samme detaljene som for API-oppslaget. Videre er det lagt på lenker på de relaterte personene for å enklere navigering. Dette gjelder for rettighetspakkene 'Offentlig og privat med hjemmel' og 'Finans'

2024-06-06 - Teknisk dokuementasjon flyttes - 20240606

Den tekniske dokumentasjonen av rettighetspakkene er flyttet til et nytt område på swaggerhub. Det nye området er her: https://app.swaggerhub.com/organizations/skatteetaten

Bakgrunnen for endringene er at vi ønsker å samle Folkeregisterets tekniske dokumentasjonen sammen med de andre delingstjenestene skatteetaten benytter. Lenkene fra denne siden til ny dokumentasjon er oppdatert.

Gammel dokumentasjon er tilgjengelig frem til 14.juni.

2024-05-29 - Flere testpersoner med personstatus IKKE_BOSATT

Det er, etter ønske fra konsument, opprettet flere testpersoner som har personstatus IKKE_BOSATT i konsumenttest. Personene er tilgjengelig via søk i tenor-testdatasøk.

2024-05-02 - Endringer i bruksvilkår på grunn av ny statusside

Endringer i bruksvilkår på grunn av ny statusside

Bruksvilkår for Skatteetatens delingstjenester for Folkeregisteret (Freg) vil endres som følge av overgangen til Skatteetatens statusside. Endringene består i at Skatteetatens varslingskanal endres fra Github til Skatteetatens statusside. I tillegg vil skrivefeil mv. rettes. Revidert versjon av bruksvilkårene vil bli publisert minst én måned før ikrafttredelse.

2024-04-10 - Velkommen til brukerforum Folkeregisteret torsdag 11 april

Velkommen til brukerforum Folkeregisteret torsdag 11.april klokken 9.00 – 12.00.

Folkeregisteret inviterer til brukerforum Folkeregisteret for å gi informasjon om utviklingen i registeret. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt. Opptak vil legges ut i etterkant.
Mer informasjon i invitasjon

2024-03-21 - Utbedring av datakvalitet på postadresseIUtlandet - 20240321

Hva: Setter opphørstidspunkt på 25000 postadresseIUtlandet Hvorfor: Døde skal ikke ha en gjeldende adresse Hvem: Alle rettighetspakker

I dag 21. mars etter 12:00 startes en maskinell jobb for å avslutte postadresseIUtlandt for personer som er døde.

Det er ca 25 000 hendelser som publiseres i rettighetspakkene som følge av den maskinelle jobben.

Endringene treffer samtlige rettighetspakker.

2024-01-24 - Datakvalitet - Konsumenttest - 20240124

I løpet av dagen vil vi starte en jobb som retter på gyldighetstidspunkt på d-nummere i konsumenttest. Dette gjøres etter innspill fra konsumenter, og vil medføre at våre testdata bli riktigere og likere de dataene som ligger i folkeregisteret.

Arbeidet vil genere ca 210 000 hendelser over de neste dagene.

2024-01-16 - Regionsreform - Konsumenttest - 20240116

Regionalreformen er idag oppdatert i Konsumenttest-miljøet.

Det er generert ca 325 000 hendelser som følge av endringen, og dette distribueres til alle rettighetspakker.

2024-01-01 - Regionsreform - FerdigMedRettighetspakkene - 20240101

Vi er nå ferdig med å oppdatere alle rettighetspakkene.

Folkeregisteret er fortsatt ikke ferdig med å laste inn endringene fra matrikkelen, men dette vil ikke påvirke konsumenttjenestene.

2024-01-01 - Regionsreform - Del3-PresseOgPrivat - 20240101

Vi er ferdig med rettighetspakkene «Finans» og «Offentlig uten hjemmel».

Vi begynner nå å distribuere hendelser i rettighetspakkene: "Privat", "Privat uten hjemmel", og "Presse".

Driftsvarsler GMT-tid

2024-06-11T13:35:00

Problemene med våre tjenester er nå løst.

2024-06-11T12:25:00

Det er for tiden problemer med tjenestene våre. Feilsøking pågår.

2024-06-11T11:33:00

Problemene med våre tjenester er nå løst.

Problemene startet ca kl.10:11 og løst ca kl.11:12

2024-06-11T10:51:00

Det er for tiden problemer med tjenestene våre. Feilsøking pågår.

Feil Oppsto ca: 10:11

2024-06-05T11:45:00

Panlagt vedlikehold tirsdag 11. juni: Det utføres endringer i nettverk i perioden fra kl 22:00 til 24:00 11.juni. Det kan oppleves ustabilitet ved kall mot API.

2024-06-05T10:30:00

Det skal utføres nødvendig vedlikehold på testmiljøene fra lørdag 8.juni kl. 09.00 til søndag 9.juni kl. 16.00 Dette medfører nedetid og ustabilitet i hele perioden.

2024-05-22T12:15:00

Feilen er rettet og systemene er oppe igjen

Feil Oppsto ca: 10:00 Løst ca: 11:30

2024-05-22T10:45:00

Det er for tiden problemer med tjenestene våre. Feilsøking pågår.

Feil Oppsto ca: 10:00

2024-05-15T19:51:00

Problemene med vår tjenester er nå løst.

2024-05-15T19:03:00

Det er for tiden problemer med tjenestene våre. Feilsøking pågår.

Feil Oppsto ca: 17:15