Henvendelser

Henvendelser rundt tjenestene skal sendes inn via korrekt kanal

Under siden spørsmål og svar vil man finne generell kontaktinformasjon.

Mer informasjon om Folkeregisteret finner du på Skattetaten.no

Tjenester

Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Konsumenter som skal ha tilgang til konsumenttjenester fra Folkeregisteret for egen organisasjon, samt systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter, kan koble seg opp mot aktuelle API-er. Informasjon om hvordan man kommer i gang med Folkeregisteret er beskrevet i brukerreisen.

For å få tilgang til tjenestene må man søke tilgang og godta bruksvilkår via Altinn. For å få tilgang til taushetsbelagt informasjon må man ha hjemmel i eget lovverk.

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed.

I "ny RSS-feed" dialogboksen legg til adressen https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/rss.xml og trykk "Legg til"

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her.

Nyheter

2022-06-30 - Opprydding - DUF-nummer

Ny informasjon om vergemål og Fratatt rettslig handleevne

I samarbeid med Statens sivilrettsforvaltning arbeider vi med å utvide registeret med mer detaljert informasjon om Vergemål, samt innføre «Fratatt rettslig handleevne» som en ny entitet.

Hendelsesbeskrivelser og informasjonsmodell er oppdatert

XSD for personer og hendelser er også oppdatert. Endringene i XSD er bakoverkompatibel, så konsumenter som benytter XSD for validering kan allerede nå ta den nye XSD’en i bruk. Gammel XSD vil fungere inntil vi deler data på de nye feltene. Det vil tidligst komme data på de nye feltene 1. oktober. Vi forventer at data på Fratatt rettslig handleevne vil deles før endringene på Vergemål. Det er ikke avklart hvilke rettighetspakker som får tilgang til hvilken informasjon.

For vergemål er ny informasjon en detaljering av dagens vergemålsomfang. Vi vil i en periode i parallell, dele både ny og gammel overlappende informasjon. På lengre sikt, og med fire måneders varsel, vil vergemålsomfang fases ut.

Vi vil komme med tilbake med funksjonell beskrivelse av den nye informasjonen som tilgjengeliggjøres.

Swaggerhub reflekterer foreløpig ikke endringene. Vi jobber med å rette andre innmeldte feil på swaggerhub som vil lanseres samtidig.

2022-06-15 - Opprydding - DUF-nummer

I FREG finnes det ca 24 000 personer som har registrert to eller flere like DUF-nummer. I dag klokken 09:00 annullerer vi duplikate DUF-numrene.

Annulleringene vil distribueres som hendelser, og dette vil medføre noe mer trafikk den timen oppryddingen foregår.

2022-05-24 - Syntetisk folkeregister - status og videre plan

Vi har nå avsluttet arbeidet med massiv patching av testpersoner i syntetisk folkeregister. Videre patching vil bli gjort i mindre skala, og er en del av det kontinuerlige arbeidet med datakvalitet.

Fram mot sommeren vil vi sette i gang livshendelsene. Dette gjøres stegvis og kontrollert, og første livshendelse ut vil være fødsel.

2022-05-16 - Datakvalitet Sivilstand

Idag 16. mai vil vi utføre en maskinell forbedring på datakvaliteten på endel historiske sivilstander. Endel personer som har vært skilt fra hverandre har kun vært registrert på den ene av ektefellene. Dette utbedres idag for ca 30 000 personer.

Utbedringen forventes å ta ca en time, og vil medføre økt trafikk. Hendelsene vil distribueres som normalt, og vil ikke påvirke responstider på tjenestene.

2022-05-16 - Digitale møter

I mai og juni arrangerer Skatteetaten digitale møter via Microsoft Teams der du kan stille dine spørsmål om å hente opplysninger fra modernisert folkeregister. Vi arrangerer fire digitale møter med ulike temaer.

Meld deg på her!

Dato Tid Tema
Torsdag 19. mai Kl 14:00-15:00 Tjenester i modernisert folkeregister og Delegering i Altinn
Tirsdag 31. mai Kl 10:00-11:00 Hente folkeregisteropplysninger gjennom API og Bruk av maskinporten
Torsdag 09. juni Kl 14:00-15:00 Bruk av direkte oppslag på Skatteetatens nettsider
Torsdag 16. juni Kl 14:00-15:00 Åpen agenda

2022-05-16 - Brukerundersøkelse

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvor din virksomhet er i prosessen for å hente opplysninger fra modernisert folkeregister. Svarene fra undersøkelsen vil gi verdifull innsikt slik at Skatteetaten kan tilrettelegge for at flest mulig tar i bruk de nye tjenestene før fristen.

Brukerundersøkelsen er frivillig og tar omtrent tre minutter å svare på. Undersøkelsen er ikke anonym, men besvarelsene behandles konfidensielt. Vi sletter besvarelsene før 01. november 2022.

Svar på undersøkelsen her.

Svarfrist er 24. mai.

2022-04-08 - Brukerforum Folkeregisteret - onsdag 27. april 2022

Skatteetaten ved Folkeregisteret har gleden av å invitere til Brukerforum våren 2022 – onsdag 27. april fra kl. 09.00 til 13.00.
Brukerforumet er en viktig møtearena for brukere av Folkeregisteret.

Tema for Brukerforum våren 2022:
Hovedtema på Brukerforum denne gangen vil være knyttet opp mot delingstjenestene våre – og erfaringer fra konsumentens bruk av det moderniserte Folkeregisteret.
Den 1. oktober 2022 opphører distribusjonsavtalen Skatteetaten har med Tietoevry og alle konsumentene må innen den tid knytte seg opp mot FREG direkte eller via dataleverandør.

Program
09.00 – 09.50

 • Innledning, status for felleskomponenten Folkeregisteret
 • Oppdatering av utviklingsplanen
 • Vergemål – informasjon om endringer som kommer

10.00 – 10.40

 • Status og nytt fra Folkeregisterets delingstjenester

11.00 - 11.50

 • Erfaringer fra konsumentenes bruk av modernisert folkeregister

12.00 – 13.00

 • Erfaringer fra konsumentenes bruk av modernisert folkeregister (forts.) Informasjon fra leverandørene:
 • Hvordan ta i bruk modernisert folkeregister
 • Hva kan tilbys til ulike målgrupper

Digital overføring: Sendingen kan følges via denne lenken: Direkte Skatteetaten WebTV (aventia.no). Brukerforum vil ligge som toppsak (øverst) denne dagen.

2022-04-07 - Korreksjon nyhetsvarsel endringer på tjenesten "Hent siste sekvensnummer"

Viser til nyhetsvarsel der man annonserte endring på tjenesten hendelser/siste/sekvensnummer. Etter innspill fra konsumenter endrer vi IKKE til json object, men beholder json value. Eneste endringen blir da at vi legger inn støtte for media-type application/xml.

Dvs at det ikke vil innebære noen endringer ved henting annet enn at muligheten for application/xml legges inn.

Swaggerdokumentasjonen oppdateres.

2022-04-06 - Endringer på tjenesten "Hent siste sekvensnummer"

 1. april prodsettes en feilretting på tjenesten hendelser/siste/sekvensnummer.

Hvis konsumentene av tjenesten angir i header at de ønsker svar i application/json returnerer idag tjenesten kun siste sekvensnummer som et tall. Dette tilfredstiller ikke json-format.

Etter endringen vil tjenesten returnere svaret i korrekt format. For eksempel:

{ "sekvensnummer": 40241 }

Teknisk dokumentasjonen er oppdatert på swaggerhub.

Hvis konsumenten oppgir at de ønsker responsen i plain text eller xml vil dette fungere som før.

2022-04-04 - Syntetisk folkeregister - status og videre plan for utbedringer

De fleste personene med personstatus bosatt og med alder under 100 år er nå utbedret.

Vi vil i april og mai jobbe videre med utbedring av testpersoner med:

 • andre personstatuser der midlertidig, død og utflyttet har høyest prioritet
 • personstatus bosatt som ikke har blitt rettet pga sammensatte tilstander
 • personstatus bosatt som er eldre enn 100 (de fleste skal rettes og meldes døde)

Det vil som følge av forbedringene på datakvaliteten vil det i perioder genereres mange hendelser i konsumenttest.

Driftsvarsler GMT-tid

2022-06-29T11:15:00

Det er fortsatt problemer med Online oppslag og flere andre tjenester. Dette rammer blant annet Maskinporten, DigDir, BankId m.fl Maskinporten er utilgjengelig for scopes som bruker AltInn som delegeringskilde

Feil Oppsto: 06:45

2022-06-29T09:00:00

Vi opplever fortiden problemer med Online oppslag folkeregisteret. Feilen er lokalisert hos AltInn De jobber med å løse problemet.

Feil Oppsto: 06:45

2022-06-29T08:15:00

Vi opplever for tiden ustabilitet i online oppslag folkeregister. Det jobbes med å løse problemet

Feil Oppsto: 08:00

2022-06-28T11:05:00

Den siste tids problemer med å nå Online oppslag Folkeregisteret skal nå være løst, og tjenesten fungerer normalt.

Feil Oppsto: 27.06 kl. 11:10, løst: 28.06. kl. 10:50

2022-06-28T09:15:00

Det er fortsatt problemer med å nå Online oppslag folkeregisteret. Det jobbes fortsatt med problemet. Vi håper det blir løst i løpet av dagen

Feil Oppsto: 27.06 kl: 11:10

2022-06-28T09:15:00

Det er fortsatt problemer med å nå Online oppslag folkeregisteret. Det jobbes fortsatt med problemet. Vi håper at dette blir løst i løpet av dagen

Feil Oppsto: 27.06 kl 11:10

2022-06-27T15:10:00

Det er for tiden problemer med Online oppslag folkeregisteret, som gjør at tjenesten ikke kan nås. Det jobbes med å løse feilen. Vi beklager problemene det medfører.

Feil oppsto: 11:10

2022-06-27T13:45:00

Det er for tiden ustabilitet i Folkeregetisterets Onling oppslag.Vi jobber med feilsøking. Feil oppdaget ca kl 1100

2022-06-18T22:30:00

Feilen med ustabilitet i produksjonsmiljøet er nå løst.

2022-06-18T21:15:00

Det er for øyeblikket ustabilitet i produksjonsmiljøet. Dette kan gjelde både våre konsument og produsent tjenester. Vi jobber med å løse feilen.