Folkeregisteret tilbyr en rekke api-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter kan koble seg opp 2. kvartal 2020. Konsumenter som skal ha tilgang til Folkeregisteret for egen organisasjon kan koble seg opp i 3. kvartal 2020. Informasjon om hvordan man kommer i gang med Folkeregisteret finnes på finnes her. For å få tilgang til tjenestene må man søke tilgang og godta bruksvilkår via Altinn. For å få tilgang til taushetsbelagt informasjon må man ha hjemmel i eget lovverk.

Oppkobling og delegering av tilgang til systemleverandører gjøres ved hjelp av Maskinporten. Les mer om folkeregisterets bruk av maskinporten her.

Generelle henvendelser til prosjektet kan rettes til Veiledningsenteret.

Mer informasjon om Folkeregisteret finner du på Skattetaten.no

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed.

I "ny RSS-feed" dialogboksen legg til adressen https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/rss.xml og trykk "Legg til"

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her.

Nyheter

2021-05-04 - Korrigering av sivilstandsopplysninger

Torsdag 6.mai klokken 18:00 vil vi korrigere sivilstandsopplysninger for 3,5 millioner identifikatore. Sivilstand vil korrigeres for personer med sivilstand ugift, og som mangler gyldighetstidspunkt. Endringen utføres for å tillate en strengere validering av registeroppdateringene. Vi antar at jobben tar ca 2,5 timer.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig under korrigeringen, men nye data vil ikke publiseres i rettighetspakken før jobben er avsluttet.

2021-04-28 - Korrigering av utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer

Torsdag 29.april klokken 18:00 vil vi kjøre en jobb for å korrigere informasjon om utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer (DUF-nummer). Jobben er estimert til å ta ca 2 time.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig under korrigeringen, men nye data vil ikke publiseres i rettighetspakken før jobben er avsluttet.

2021-04-14 - Statsforvalteren

Fylkesmannen har byttet navn til Statsforvalteren. I FREG medfører dette at det nye navnet på embetet vil framkomme som myndighet for sivilstand, og som embetsnavnet for vergemål.

2021-03-20 - Preferert kontaktadresse

Vi planlegger å ta vekk Preferert kontaktadresse fra Folkeregisteret. Dette betyr at vi slutter å distribuere både den pre-formatterte adressen og opplysning om hvilken adressetype som er preferert.

Bakgrunn for endringen er at preferert kontaktadresse er ikke et lovpålagt felt i registeret, kun en ekstraservice som vi har valgt å tilby fra nytt folkeregister (FREG). FREG inneholder flere typer adresser enn det gamle registeret gjorde. For å hjelpe konsumentene med å velge hvilke adresse som egner seg best til å bruke ved utsending av brev, innførte vi preferert kontaktadresse.

Målet med å innføre denne nye egenskapen er at innbygger selv kan styre hvor denne vil motta post fra avsendere i samfunnet samtidig som at forvaltningen av ordningen skulle bli billigst mulig for Folkeregisteret. I tillegg til den brukerstyrte muligheten har Freg-systemet utledet den prefererte kontaktadressen selv hvis personen ikke har valgt den selv.

Nå har preferert kontaktadresse vært i produksjon en tid, og vår erfaring er at løsningen ikke er enkel å forvalte. Over tid så får vi flere tilfeller av innbygger sitt ønske ikke er i synk med gjeldende adresser. Da mottar konsumentene opplysning om hvilken type adresse som er preferert, mens selve adressen er blitt ugyldig. I tillegg så er det kompleksitet knyttet til adressegradering og spesielt klientadresser. Her ser vi at det blir avvik mellom hva innbygger ønsker, og hva vi har lov til å distribuere til de ulike konsumentene. Det er også utfordrende å kommunisere til innbyggerne at når de preferer en adresse, så kan vi bare oppfordre konsumenten til å bruke denne adressen, vi kan ikke pålegge konsumentene å bruke den.

Vi ønsker en tilbakemelding på om dette har noen konsekvens for dere:

  • Bruker dere aktivt, eller planlegger å bruke, den pre-formatterte adressen vi i dag eksponerer i PreferertKontaktadresse?
  • Kan dere evt. selv bestemme hvilken adresse som skal benyttes, basert på deres egne retningslinjer for dette i f.eks. kombinasjon med en evt. valgt adressetype?

Frist for tilbakemelding: 9. april 2021.

Innspill sendes til marthe.hauglin@skatteetaten.no

2021-03-12 - Tilpasning på rettighetspakken Offentlig uten hjemmel

Fredag og lørdag 12 og 13.mars fra klokken 16:00 gjennomføres det en endring på rettighetspakken offentlig uten hjemmel. Endringen utføres for å bedre funksjonaliteten i søkekriteriene.

Endringene vil påvirke rettighetspakkene privat, privat uten hjemmel og presse. Alle rettighetspakkene vil være tilgjenglig, men ny informasjon er publiseres mellom fredag 16:00 og lørdag 14:00.

2021-03-08 - Migrering av navn

Mandag 8. mars klokken 18:00 migreres det data til FREG. I denne forbindelse tas saksflytene ned og dette medfører at ny informasjon ikke vil være tilgjengelig i rettighetspakkene når dataen lastes inn.

Arbeidet forventes å ta ca 4 timer.

2021-03-01 - Vedlikehold av rettighetspakkene Finans, Offentlig uten hjemmel, privat med oppgaver og privat

Tirsdag 1. mars klokken 18:00 migreres det data til FREG. I denne forbindelse tas saksflytene ned og dette medfører at ny informasjon ikke vil være tilgjengelig i rettighetspakkene når dataen lastes inn.

Arbeidet forventes å ta ca 3 timer.

2021-02-16 - Vedlikehold av alle rettighetspakker

  1. og 17. februar fra klokka 18:00 vil vi rette en feil som medfører at komplett uttrekk kan levere ut duplikate dokumentidentifikatore. Selv om feilen kun rammer komplett uttrekk så vil feilrettingen påvirke alle rettighetspakkene.

Rettighetspakkene vil være tilgjengelig, men ny informasjon er ikke tilgjengelig når feilrettingen implementeres i den enkelte rettighetspakken.

2021-02-01 - Ny versjon av syntetisk folkeregister - klart for test

Til informasjon: Da er ny versjon av syntetisk folkeregister klar i konsumenttest. Den nye testbefolkningen består utelukkende av testpersoner med syntetiske personidentifikatorer (+80 på måned). Endepunkt for konsumenttestmiljøet er uendret.

Tenor testdatasøk er i ferd med å lese inn de nye testpersonene, dette vil bli klart i løpet av dagen.

2021-02-01 - Vedlikehold av rettighetspakkene Finans, Offentlig uten hjemmel, privat med oppgaver og privat

Tirsdat 2. februar klokka 18:00 vil vi utføre nødvendig vedlikehold på følgende rettighetspakker:

  • Finans
  • Offentlig uten hjemmel
  • Presse
  • Privat
  • Privat virksomhet uten hjemmel

Det forventes at dette arbeidet tar ca 4 timer. Rettighetspakkene vil være tilgjengelig, men ny informasjon er ikke tilgjengelig før omtrent klokken 22:00

Driftsvarsler GMT-tid

2021-05-12T13:12:00

Feil som påvirket Produsenttjenester er nå løst.

Feil Oppstod: 13:00 Feil Løst: 14:30

2021-05-12T11:32:00

Vi har for tiden en feil som påvirker Produsenttjenester. Feil Oppstod: 13:00

LØST: 14:30

2021-05-12T08:00:00

Altinn har varslet planlagt vedlikehold mellom fredag 14. mai kl 21.00 og lørdag 15. mai kl 10.00 Dette vil påvirke konsumenter av maskinporten som har delegert en api-tilgang videre til en leverandør.

Så lenge Altinn er nede, vil Altinn delegering tjenesten være nede. Dette rammer også selvbetjening i produksjonsmiljøet.

2021-05-12T07:45:00

Til orientering. Skatteetaten hadde en midlertidig stans i mottak av meldinger fra Produsenter i tidsrommet kl 2000 - kl 2100 tirsdag 11.05.2021.

Feilen er løst.

2021-04-29T12:18:00

Det er for øyeblikket driftproblemer som berører Skatteetatens tjenester. Det jobbes med å løse disse.

Feil oppstod 13:45. LØST: 15:45

2021-04-28T19:00:00 Våre tjenester er for tiden utilgjengelige. Vi jobber med å rette feilen. LØST! Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2021-03-31T11:29:00

Problemet er løst.

https://samarbeid.digdir.no/digital-postkasse/lost-hendelse-id-porten-krr-maskinporten-eformidling-einnsyn-esignering-og-digital-postkasse/802

2021-03-31T10:03:00

Det er for tiden driftproblemer som tidvis rammer tilgangen til rettighetspakke 1 - Offentlig med hjemmel. Problemløsing pågår.

Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no

2021-03-09T10:20:00

Pga vedlikehold blir produsenttjenester for Folkeregisteret påvirket. Tjenester er tilgjengelig, men forsinkelser på tilbakemeldinger. Vi beklager kort varsel.

Ved spørsmål, send mail til freg.produksjon@skatteetaten.no

2021-03-08T16:00:00

Pga vedlikehold blir Folkeregisteret utilgjengelig fra kl.18:00 - 20:00 i kveld. Vi beklager kort varsel.

Ved spørsmål, send mail til freg.produksjon@skatteetaten.no