Tjenester

Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Konsumenter som skal ha tilgang til konsumenttjenester fra Folkeregisteret for egen organisasjon, samt systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter, kan koble seg opp mot aktuelle API-er. Informasjon om hvordan du som konsument kommer i gang med Folkeregisteret, er beskrevet i brukerreisen på Skatteetatens nettside.

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed. I "ny RSS-feed" dialogboksen legg til adressen https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/rss.xml og trykk "Legg til"

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her.

Nyheter

2023-06-01 - Endring delingsbruksvilkaar 01.06.2023

Bruksvilkårene for data som deles fra folkeregisteret er revidert og finnes på skatteetaten.no

2023-05-08 - Endringer på hendelsestypen Endring i Adressebeskyttelse 20230508

Hendelsestypen Endring i adressebeskyttelse har tidligere kun inkludert endringer på informasjonselementet adressebeskyttelse. Om kort tid vil imidlertid endringer på bostedsadresse, delt bosted, oppholdsadresse, postadresse og postadresser i utlandet også kunne endres i hendelsen "Endring i adressebeskyttelse".

Hensikten med denne endringen er å skrive alle nødvendige endringer samtidig, slik at vi kan validere at hendelsen ikke medfører inkonsistente data.

2023-04-25 - Presentasjoner i brukerforum Folkeregisteret onsdag 19.april 2023

Presentasjonene som ble holdt på brukerforum onsdag 19. april finner du her

Video av presentasjonene er også tilgjengelig

2023-03-31 - Endringer i matrikkelen - 2023-03-31

Viser til melding igår om mange endringer fra kartverket, og dermed hendelser i folkeregisteret.

På grunn av en feil ble meldingene ikke prosessert inn i registeret igår. Feilen er nå løst og meldingene leses inn nå idag.

2023-03-30 - Endringer i matrikkelen - 2023-03-30

Kartverket har igår gjennomført ca 40 000 endringer i matrikkelen.

Det er mye endringer på informasjon på vegadresse, og dette vil trolig medføre endringer i registeret. Endringene leses inn i registeret idag, og vil medføre et stort antall hendelser ut på rettighetspakkene.

2023-03-28 - Velkommen til brukerforum Folkeregisteret onsdag 19.april 2023

Velkommen til brukerforum Folkeregisteret onsdag 19.april klokken 9.00 – 12.00.

Folkeregisteret inviterer produsenter, konsumenter og leverandører til brukerforum Folkeregisteret for å gi informasjon om utviklingen i registeret. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt.

Mer informasjon i invitasjon

2023-03-27 - Forhold til sametingets valgmanntall - 2023-03-27

Forhold til sametingets valgmanntall er tilgjengelig i rettighetspakken offentlig med hjemmel.

Veldig få konsumenter har samtykke fra Sametinget til å motta disse opplysningene, og veldig få konsumenter har en berettiget interesse av disse opplysningene.

Vi vil derfor på mandag 3. april fjerne muligheten for å hente ut disse opplysningene fra rettighetspakkene. Dette gjøres ved å gjøre forholdtilsametingetsvalgmanntall om til en ugyldig part i requestene.

2023-03-27 - Valg av vask og ajourholdsleverandør

Den 31. mars vil nye avtaler med fire valgte leverandører for vask og ajourhold starte. Det vil si at eksisterende distribusjon opphører. Her må virksomheter ta stilling til valg av leverandør - se https://www.skatteetaten.no/deling/folkeregisteret/intro/fa-tilgang/

2023-03-16 - Utbedring av datakvalitet

Fredag 17. mars vil vi starte en maskinell jobb for å forbedre datakvaliteten på entiteten "Personstatus".

Jobben medfører ca 880 000 hendelser til rettighetspakkene, og er forventet å bruke omtrent 10 timer.

2023-03-16 - Nødvendig vedlikehold

I helgen foretas en nødvendig oppgradering knyttet til adresseopplysninger fra matrikkelen. Det er ikke forventet nedetid for konsumenter.

Produsenter kan oppleve perioder med ustabilitet lørdag 18. mars mellom klokken 10:00 - 12:00.

Driftsvarsler GMT-tid

2023-05-10T00:00:00

I forbindelse med en periodisk vask er ugyldige kommunenummer lest inn på 1750 personer. Kommunenummerene er de fremtidige kommunenummerene som ikke skal tre ikraft før 01.01.2024. Vi jobber med å løse feilen

2023-05-08T13:00:00

I forbindelse med nødvendig vedlikehold vil Skatteetatens tjenester være utilgjengelige i 5-20 minutter tirsdag morgen (09.05.2023). Utilgjengeligheten forventes mellom kl. 07-08.

Oppdatert informasjon. Vedlikeholdet skal ikke påvirke tjenestenes tilgjengelighet. Arbeidet vi skal utføre skal derfor ikke merkes.

2023-05-02T13:00:00

Det er utfordringer i TEST mot maskinporten der man har benyttet på vegne av og delegering. Problemet er meldt inn til Digdir og er under arbeid. Man vil da ikke motta maskinporten token ved delegering.

2023-04-23T16:00:00

Ustabilitetene i våre tjenester er løst

Løst kl 15:35

2023-04-23T15:40:00

Det er for tiden problemer mot Folkeregisteret. Vi jobber med å løse problemet

2023-02-27T13:00:00

Fra onsdag kveld 01.mars kl.22:00 - torsdag morgen 02.mars kl.04:00 vil tjenestene våre kunne bli ustabile pga vedlikehold av en brannmur.

2023-02-10T14:10:00

Ustabilitetene i våre tjenester er løst

Løst kl 13:45

2023-02-10T14:05:00

Ustabilitetene i våre tjenester er løst

Løst kl 13:45

2023-02-10T13:35:00

Det er for tiden ustabiliteter i våre tjenester. Vi jobber med å løse problemet.

Feil Oppsto ca: 12:00

2023-01-31T10:35:00

Fra onsdag kveld 01.februar kl.22:00 - torsdag morgen 02.februar kl.04:00 vil tjenestene våre kunne bli ustabile pga vedlikehold av en brannmur. Dette vil gjelde både produksjon og test.