Obs! Modernisering av folkeregisteret er i en pilotfase. Kun inviterte virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata har mulighet til å benytte seg av API-ene frem til pilotperioden er over. Her finner du informasjon om moderniseringsprosjektet

Folkeregisteret tilbyr en rekke api-er som kan benyttes av av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Generelle henvendelser til prosjektet kan rettes til Prosjekt.mf@skatteetaten.no

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed.

I "ny RSS-feed" dialogboksen legg til adressen https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/rss.xml og trykk "Legg til"

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her.

Obs! Varsling via RSS feed er under utprøving og ansees som eksperimentell. For deg som er i pilot med oss allerede vil vanlige varslingsrutiner fungere som tidligere og vi vil informere deg via vanlige kanaler om endringer på dette.

Nyheter

2019-05-23 - Tilgjengeliggjøring av bosteds- og oppholdsadresse, familierelasjoner og sivilstand i Freg

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret vil torsdag 23.05.19 og fredag 24.05.19 tilgjengeliggjøre bosteds- og oppholdsadresse, familierelasjoner og sivilstand i Freg. Imidlertid vil noen av opplysningene inneholde feil i ajourholdstidspunkt og bruksenhetsnummer. Disse feilene vil bli rettet på et senere tidspunkt, og feilrettelsene vil bli varslet i denne kanalen. Konsumenter i produksjon får en egen e-post med detaljer rundt feilene.

2019-04-29 - Tjenesten uttrekk er nå tilgjenglig

Prosjektet har nå lagt ut løsningen for å hente et komplett uttrekk av folkeregisteret. Informasjon om løsningen finnes her: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/uttrekk/. Løsningen er tilgjengelig fra mandag 29. april 2019.

2019-04-09 - Tilgjengeliggjøring av navn, navnehistorikk og adressebeskyttelse i Freg

Prosjektet vil tirsdag 9. april legge til opplysninger om navn, navnehistorikk og adressebeskyttelse i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 09.04.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-04-03 - Nytt Playground konsumenttestmiljø tilgjengelig

Testmiljøet playground (for konsumenter) er nå tilgjengelig via følgende url. https://folkeregisteret-api-konsument-playground.sits.no/ I dette testmiljøet vil vi tilby eksempel på nye hendelser før de kommer til produksjon. Dette testmiljøet vil bli nullstilt med jevne mellomrom.

2019-03-15 - Tilgjengeliggjøring av dødsfall i Freg

Prosjektet vil mandag 18. mars legge til opplysninger om dødsfall i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 18.03.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-02-27 - Omstilling av testmiljø

Tirsdag 5. mars fra kl. 9 gjør prosjektet en omlegging av konsument-testmiljøet. Dette gjør vi for å kunne tilby bedre syntetiske testdata. I den forbindelse må konsumenter i test nullstille testmiljøer på deres side, slik at de er klare for å ta imot de nye testdataene. Hvis det er innvendinger i forhold til tidspunkt for gjennomføring av dette, gi beskjed til prosjektet på prosjekt.mf@skatteetaten.no, med forslag til nytt tidspunkt.

2019-01-29 - Tilgjengeliggjøring av kjønn og fødsel i Freg

Prosjektet vil tirsdag 29. januar legge til opplysninger om kjønn og fødsel i Freg. Opplysningene er migrert fra DSF og har vært igjennom en verifiseringsperiode. Informasjonselementene vil være tilgjengelig i produksjon fra 29.01.19, og i test kort etter denne datoen. Funksjonell beskrivelse på Github vil oppdateres innen kort tid.

2019-01-14 - Delt bosted for barn blir "gradvis" tilgjengelig i freg fra og med uke 3 2019

I løpet av uke 3 vil alle avtaler om delt bosted som er registrert i DSF overføres til Freg. Dette gjøres manuelt, og planen er at alle avtalene (ca. 500) skal være overført til Freg senest i løpet av fredag 18. jan. 2019. Fra og med uke 4 vil Folkeregisteret begynne å registrere nye avtaler om delt bosted.

Samtidig med at vi begynner å overføre/registrere avtalene i freg, så blir de tilgjengelige for konsumentene som er koblet til freg. • Informasjon om delt bosted for barn er ikke taushetsbelagt opplysning i Folkeregisteret. Det innebærer at offentlige virksomheter, samt private som utfører lovpålagte oppgaver (eller oppgaver på vegne av det offentlige), samt finansforetak vil kunne hente ut denne informasjonen fra Folkeregisteret, når de kobler seg på FREG. • Private virksomheter og aktører kan også få utlevert denne informasjonen, men kun for navngitte identifiserbare personer. • Delt bosted distribueres ikke via DSF.

Mer informasjon om delt fast bosted: https://www.bufdir.no/Familie/mekling/Foreldreansvar_og_bosted/

2018-11-28 - Ny og oppdatert dokumentasjon

Prosjektet har oppdatert dokument for spesifikasjon av tilgjengeliggjøring av opplysninger fra Folkeregisteret og opprettet dokumentet "Hendelser fra Folkeregisteret" som beskriver de ulike hendelsestypene som er og kommer på hendelseslisten. Begge dokumentene finnes på siden Funskjonell beskrivelse.

2018-06-22 - Prosjektet utvider med nye hendelser på hendelseslisten

Prosjektet utvider BETA-versjonen av persondokumentet med opplysninger om status på personer, og med tilhørende endringshendelser. Dette omfatter hendelser når personen endrer status og registreres som død, utflyttet, bosatt, inaktiv og opphørt, samt endring i status for øvrige statusendringer.

2018-06-06 - Ny informasjonsmodell er publisert

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret har oppdatert informasjonsmodellen til versjon 5.0.

2018-05-03 - Persondokument i første beta-versjon

Prosjekt Modernisering av Folkeregisteret har nå tilgjengeliggjort BETA-versjonen av persondokument på Folkeregisterets github-sider. Gå til vår funksjonelle beskrivelse for en totaloversikt over personopplysningene som vil bli tilgjengelige gjennom Folkeregisterets konsumenttjenester.

2018-04-13 - Prosjektet utvider med nye hendelser på hendelseslisten

Prosjektet utvider med informasjon om opprettelse av person, informasjon om tildeling av nytt d-nummer eller fødselsnummer til personer, og informasjon om endring i forståelse av person. EVRY vil kun tilgjengeliggjøre ID-grunnlag og Falsk identitet basert på hendelsesliste. Alt annet kommer fra DSF-transaksjonsfil.

2018-01-23 - Informasjonsmodell er publisert

Vi har publisert informasjonsmodellen versjon 4.0 for Folkeregisteret.

2018-01-10 - Abonner på nyheter og driftsvarsler

Vi har lansert en nyhetsfeed slik at dere kan følge med på nyheter og endringer i driftsstatus i Folkeregisteret.

Driftsvarsler

2019-05-23T06:45:00 Periode: torsdag 23.05.2019 kl 16 til fredag 24.05.2019 kl 09. Migrering av data: Medfører at data i rettighetspakkene ikke oppdateres i perioden. Eksisterende informasjon er tilgjengelig. Produsent-tjenester vil ikke påvirkes. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-05-22T06:30:00 Etter mange feil og problemer tirsdag 21.05.2019 er status nå normal. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-05-21T10:30:00 Det er oppdaget en alvorlig feil i FREG som gjør at produsent-tjenester rammes. Det medfører at man kan oppleve å ikke få svar på tjenester for å sende inn meldinger. Meldingene tas i mot, men svar blir forsinket. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-05-16T10:45:00 Periode: mandag 20.05.2019 kl 20 til tirsdag 21.05.2019 kl 09. Migrering av data: Medfører at data i rettighetspakkene ikke oppdateres i perioden. Eksisterende informasjon er tilgjengelig. For produsenter vil det ikke gis innholdskvittering før vedlikehold er ferdig. Dvs man kan sende inn meldinger, men kvittering kommer kl 09. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-05-15T09:50:00 Periode: onsdag 15.05.2019 kl 20 til torsdag 16.05.2019 kl 09. Migrering av data til konsument-tjenester. Medfører at data ikke oppdateres i perioden. Eksisterende informasjon er tilgjengelig. Påvirker: * Konsumenter da innhold i rettighetspakke ikke oppdateres i perioden. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-05-08T09:50:00 Periode: onsdag 08.05.2019 kl 16 til onsdag 08.05.2019 kl 19. Database endringer for rettighetspakker. Medfører at data ikke oppdateres i perioden. Eksisterende informasjon er tilgjengelig. Påvirker: * Konsumenter da innhold i rettighetspakke ikke oppdateres i perioden. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-04-29T06:50:00 AVLYST!! Periode: mandag 29.04.2019 kl 20 til tirsdag 30.04.2019 kl 08:00. Det må gjøres en migrering til register. Påvirker: * Konsumenter da innhold i rettighetspakke ikke oppdateres i perioden. * Produsent-tjenester som DNR-rekvirering og endre DNR informasjon. Det er fortsatt mulig å sende inn melding i perioden, men svar kommer først etter vedlikehold. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-04-23T09:10:00 Korrigering av tidligere tidspunkt. Periode: torsdag 25.04.2019 kl 20 til fredag 26.04.2019 kl 08:00. Det må gjøres en migrering til register. Påvirker: * Konsumenter da innhold i rettighetspakke ikke oppdateres i perioden. * Produsent-tjenester som DNR-rekvirering og endre DNR informasjon. Det er fortsatt mulig å sende inn melding i perioden, men svar kommer først etter vedlikehold. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-04-08T04:23:00 Periode: onsdag 10.04.2019 kl 20 til torsdag 11.04.2019 kl 08:00. Det må gjøres en migrering til register. Påvirker: * Konsumenter da innhold i rettighetspakke ikke oppdateres i perioden. * Produsent-tjenester som DNR-rekvirering. Det er fortsatt mulig å sende inn melding i perioden, men svar kommer først etter vedlikehold. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-04-02T03:13:00 Periode: mandag 08.04.2019 kl 16 til kl 23:00. Det må gjøres en migrering til rettighetspakke. Påvirker konsumenter av FREG data via nye rettighetspakker. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-03-19T10:50:00 Periode: tirsdag 19.03.2019 kl 19:00 til 23:00. Påvirker konsumenter av FREG data via nye rettighetspakker. Det må gjøres en migrering til rettighetspakke. I perioden som migrering pågår vil ikke rettighetspakkene bli oppdatert, men er tilgjengelig. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-03-18T09:27:00 Påvirker tjenestene rekvirer DNR og id-grunnlag. Lørdag 23.03.2019 kl 09 til søndag 24.03 kl 18:00 skal man gjøre en migrering inn til nytt register. I perioden som migrering pågår vil man ikke få innholdsmessig svar på meldinger inn og de kommer først etter at vedlikehold er fullført. Mottak av meldinger vil skje som normalt slik at man kan sende inn. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-03-13T10:15:00 Det er oppdaget en feil ved lesing av meldinger inn til FREG. Saken er under feilretting. Det medfører at det kan ta tid før man får svar på produsent-meldinger. FEIL ER LØST! Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-03-11T12:03:00 Påvirker konsumenter av FREG data via nye rettighetspakker. Mandag 18.03.2019 kl 16 skal man gjøre en migrering inn til rettighetspakker. I perioden som migrering pågår vil ikke rettighetspakkene bli oppdatert, men er tilgjengelig. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-03-07T10:30:00

Prosjekt MF er kjent med at det er noen konsumenter som sliter med oppkobling mot konsumenttest-miljøet etter omleggingen på tirsdag. Prosjektet jobber med saken og ser at noen får koblet seg opp mens andre støter på problemer.

Konsumenter som ikke får koblet seg opp kan sende info om feilmeldingen de får til test.mf@skatteetaten.no.

2019-03-01T06:00:00 SAKEN ER LØST! Viktig beskjed! FREG har en feil som stopper all behandling av inngående meldinger. Vi jobber med saken. Det er mulig å sende inn meldinger, men de besvares ikke før feilen er rettet. Gjelder produsent-, konsument- og innloggede tjenester. Ny beskjed blir gitt. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-02-28T10:30:00 Det oppleves utfordringer med nettverk og trafikk inn til folkeregister i dag. Det jobbes med saken. Gjelder produsent-, konsument- og innloggede tjenester. Ny beskjed blir gitt. EDIT: Feil er rettet. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-02-18T08:09:00 Vedlikehold av stormaskin kl 18-22 torsdag 21.02.2019. Vil påvirke svartider på produsenttjenester. Innsending kan gå som normalt, men svar blir forsinket. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-01-29T01:32:00 AVLYST - INGEN VEDLIKEHOLD!!! Tidligere driftsmelding som nå AVLYSES: Fredag 01.02.2019 kl 20:00 til søndag 03.02.2019 kl 22:00 kjøres det en større oppdatering av FREG. Det medfører at noen innsendingstjenester påvirkes. Det gjelder DNR-rekvirering og melding om ID-kontroll. Det er fortsatt mulig å sende inn meldinger i perioden, men svar blir forsinket. Svar kommer først søndag. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-01-23T11:38:00 Mandag 28.01.2019 kl.16:00 til kl 20:00 vil det utføres vedlikehold av FREG rettighetspakke offentlig med hjemmel. Det medfører at rettighspakken ikke oppdateres i perioden, men er tilgjengelig. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2019-01-22T07:49:00 Tirsdag 29.01.2019 kl.20:00 til onsdag 30.01.2019 kl 12:00 vil det utføres vedlikehold av FREG. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger, men meldinger behandles fortløpende. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2018-12-13T07:16:00 Vedlikehold som var varslet har tatt kortere tid enn forventet. Dvs normal drift der du kan forvente at meldinger behandles fortløpende. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2018-12-11T02:41:00 Onsdag 12.12 kl kl.20:00 til torsdag 13.12 kl 12:00 vil det utføres vedlikehold av FREG. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger, men meldinger behandles fortløpende. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail freg.produksjon@skatteetaten.no
2018-12-06T03:52:00 I FREG er det oppdaget en feil knyttet til rekvirering av DNR. Vi jobber med feilretting og mer informasjon kommer. Ved spørsmål så sendes mail til freg.produksjon@skatteetaten.no. 2018-12-07 FEIL RETTET!
2018-11-23T02:00:00 Feilen ved at produsentene ikke fikk lest tilbakemelding er nå rettet.
2018-11-22T10:16:00 Det er for tiden et problem med lesing av tilbakemelding for produsentene. De får en feilmelding om at org.nummer mangler. Vi jobber med saken og legger ut ny informasjon så snart det er løst.
2018-11-21T12:18:00 Onsdag 21.11 var det ettervirkninger av migrering fra DSF inn til nytt register. Feilen er nå rettet. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-21T08:02:00 Onsdag 21.11 er det ettervirkninger av migrering fra DSF inn til nytt register. Konsekvens er at rettighetspakke ikke er oppdatert. Det er mulig å sende inn meldinger på produsentgrensesnitt (DNR, DØD etc) og man skal motta tilbakemeldinger Kan oppleves treghet. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-19T03:54:00 Tirsdag 20.11 kl kl.20:00 til onsdag 21.11 kl 09:00 vil det utføres vedlikehold av FREG. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger, men meldinger behandles fortløpende. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-13T07:00:00 RETTET. Det er oppstått en feil mot DSF/stormaskin (nettverk) som medfører en del utfordringer. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-08T10:50:00 Tirsdag 13.11 kl kl.20:00 til onsdag 14.11 kl 09:00 vil det utføres vedlikehold av FREG. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-05T12:45:00 Lørdag 10.11 kl kl.09:00 – 12:00 kan det oppleves ustabilitet i FREG sine tjenester. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-11-05T10:45:00 Torsdag 08.11 kl kl.18:00 – 22:00 vil det utføres vedlikehold av DSF. Det medfører at man oppleve treghet på tilbakemeldinger. Man kan sende inn meldinger og tilgjengeliggjøring er ikke påvirket. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-10-31T03:10:00 Det er oppdaget en utfordring i en komponent i FREG. Konsekvens er at man kan oppleve forsinkelse i tilbakemelding på innsendte meldinger. Tilgjengeliggjøring er oppe og fungerer, men data kan være noe forsinkelt. Det jobbes med å løse feilen. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-10-18T09:45:00 Torsdag 25.10 vil det utføres vedlikehold av ytre brannmur og andre felleskomponenter. Det medfører at at torsdag 25.10 fra kl 18-24 vil man oppleve ustabilitet der man ikke kan sende inn meldinger eller motta tilbakemeldinger på innsendingstjenester. Hendelsesliste og personoppslag vil også bli rammet være rammet i perioden. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-10-18T09:23:00 STATUS: LØST I forbindelse med migrering som var er det dessverre oppdaget en del feil ved distribusjon til rettighetspakken. Feilen medfører at man ikke får oppdatert rettighetspakken og nye data er da ikke kommet over. Vi jobber med feilrettingen og kommer tilbake med status når den er løst.
2018-10-11T03:05:00 Varsler med dette vedlikehold av nettverk 18.oktober 2018 kl 18 til 22. Medfører at produsent-tjenester til FREG er utilgjengelig i perioden. Konsument-tjenster blir også berørt. Dersom man har innvendinger mot vedlikehold send mail til avtalt epost adresse i avtaleverket.
2018-10-08T03:23:00 Helga fra 12. oktober til og med 14. oktober vil det foregå vedlikehold i FREG. Fra kl 17 fredag 12. oktober vil man oppleve forsinkelser på tjenester på rekvirering DNR og ID grunnlag. Man kan forvente å motta tilbakemelding etter kl 15 søndag 14. oktober. Ved spørsmål så sendes mail til oppgitt epost-adresse i avtaleverket.
2018-10-08T03:13:00 Det oppleves ustbilitet i ekstern test. Man jobber med å løse utfordringen så fort som mulig.
2018-10-02T01:57:00 Varsler med dette vedlikehold av felleskomponenter i Skatteetaten 25.oktober 2018 kl 21 til 22. Medfører forsinkelser på tilbakemeldinger. Innsendinger skal gå som normalt, men man vil oppleve at tilbakemeldinger kommer noe senere. Dersom man har innvendinger mot vedlikehold send mail til avtalt epost adresse i avtaleverket.
2018-09-25T10:05:00 Varsler med dette vedlikehold av DSF/stormaskin torsdag 11. oktober fra kl 18 til 22. Man kan i perioden oppleve ustabilitet i mottak av meldinger og forsinkelser på tilbakemeldinger. Dersom man har innvendinger mot vedlikehold send mail til avtalt epost adresse i avtaleverket.
2018-08-24T10:15:00 Varsler med dette vedlikehold av sentral infrastruktur i FREG tirsdag 4.september fra kl 18:00 til 20:00. Man kan i perioden oppleve ustabilitet i mottak av meldinger og forsinkelser på tilbakemeldinger. Dersom man har innvendinger mot vedlikehold send mail til avtalt epost adresse i avtaleverket.
2018-08-23T12:00:00 Pga en feil sentral infrastruktur oppleves det feil i FREG. Vi jobber med feilretting og oppdaterer med status så snart som mulig.
2018-08-23T01:00:00 Feil er rettet og man er i normal drift med FREG
2018-08-22T02:50:00 Feil som var rapportert på sentral infrastruktur er rettet og alle tjenester skal nå fungere som normalt
2018-08-22T01:30:00 Pga en feil sentral infrastruktur oppleves det feil i FREG. Vi jobber med feilretting og oppdaterer med status så snart som mulig.
2018-08-01T08:10:00 Etter en del utfordringer i går knyttet til felleskomponenter i Skatteetaten er man i dag onsdag 01.08.2018 i normal drift.
2018-07-31T11:10:00 Pga feil i sentral infrastruktur i Skatteetaten vil produsent og konsument tjenestester oppleve ustabilitet. Det jobbes med saken og man forventer at feilen blir rettet så snart som mulig
2018-07-04T09:00:00 Pga feil i sentral infrastruktur i Skatteetaten vil produsent og konsument tjenestester oppleve ustabilitet. Det jobbes med saken og man forventer at feilen er rettet innen kl 10:00
2018-06-08T03:00:00 Det må gjøres vedlikehold av eksternt testmiljø fra kl 15:00 i dag. Det vil oppleves ustabilitet 5-10 minutter
2018-06-04T11:04:00 Det må gjøres vedlikehold av eksternt testmiljø fra kl 14:00 i dag mandag 4. juni. Det vil oppleves ustabilitet resten av dagen. Fra tirsdag skal alt være ok.
2018-05-08T11:04:00 Det er planlagt vedlikehold i DSF fra kl 17-19 i dag. Tjenestene vil være tilgjengelig i FREG, men man kan oppleve forsinkelse på tilbakemeldinger.
2018-05-03T10:00:00 Pga feil i planlagt vedlikehold i går kveld må det tas i dag torsdag. Etter kl 20:00 i dag (03.05.2018) vil tjeneste for rekvirering av DNR være nede. Oppe igjen fredag kl 08:00 (04.05.2018). Det er mulig å sende inn etter kl 20:00, men svar vil ikke komme før påfølgende morgen.
2018-05-02T09:38:00 Onsdag 02.05 kl 16:00 og fram til torsdag 03.05 kl 08 vil det være vedlikehold av tjeneste for DNR rekvirering. Du kan sende inn rekvireringer, men får ikke tilbakemelding før etter kl 08 torsdag 03.05.2018.
2018-04-24T03:16:00 Onsdag 25.04 kl 16:00 og fram til torsdag 26.04 kl 08 vil det være vedlikehold av tjeneste for DNR rekvirering. Du kan sende inn rekvireringer, men får ikke tilbakemelding før etter kl 08 torsdag 26.04
2018-01-10T09:11:00

Normal situasjon. Ingen kjente avvik.