Tjenester

Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester. Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret. Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra registeret, rettet mot alle brukerne av folkeregisterdata.

Konsumenter som skal ha tilgang til konsumenttjenester fra Folkeregisteret for egen organisasjon, samt systemleverandører som skal ha tilgang til Folkeregisteret på vegne av konsumenter, kan koble seg opp mot aktuelle API-er. Informasjon om hvordan du som konsument kommer i gang med Folkeregisteret, er beskrevet i brukerreisen på Skatteetatens nettside.

Nyheter og driftsvarsel

Vi vil gi beskjed om viktige endringer som kommer i Folkeregisteret og driftsstatus for våre tjenester her. Du kan følge med på det som skjer gjennom en RSS-leser. Du kan abonnere på hva som skjer gjennom for eksempel RSS-funksjonen i Outlook, eller din favoritt RSS-leser.

Hvis du ønsker å bruke Outlook, høyreklikk på RSS-feeder folderen og velg legg til ny RSS-feed. I "ny RSS-feed" dialogboksen legg til adressen https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/rss.xml og trykk "Legg til"

Vi publiserer nyheter og driftsvarsler her.

Nyheter

2023-01-24 - Vedlikehold

Torsdag 26/1-23 legger vi på rate-limit/throttling i TEST. Grensen er 1200 kall per minutt og gjelder kall fra spesifikk ip-adresse. Vi kommer til å utføre det samme i produksjon, men kommer eget varsel.

2023-01-23 - Vedlikehold

Det er utføres planlagt vedlikehold onsdag 25. januar kl 22:00 - torsdag 26. januar kl 04:00.

Vedlikeholdet skal ikke medføre nedetid, men noe ustabilitet og økt responstid kan forekomme.

2023-01-09 - Endring rettighetspakke finans

Det er utført en endring i rettighetspakke Finans, der identifikator til verge nå deles i rettighetspakke Finans. Gjelder entitet vergemaalEllerFremtidsfullmakt.verge.foedselsEllerDNummer. Det er ikke lagt ut ekstra hendelser, men ved oppslag deles ny informasjon i responsen.

2022-12-01 - Vedlikehold konsumenttest

Torsdag 1. desember kl 16:00 vil det utføres nødvendig vedlikehold på rettighetspakkene i Konsumenttestmiljø. Kun rettighetspakken finans vil være berørt av arbeidet.

Hensikten med dette er å få oppdaterte data i rettighetspakken slik at korrekte vergemålsopplysninger vil distribueres i konsumenttest på samme måte som i produksjon.

Arbeidet vil pågå frem til ca klokken 19:00

2022-11-19 - Vedlikehold - Datakvalitet

Grunnet nødvendig vedlikehold vil det startes en maskinell jobb som genererer ca 700 tilfeller av hendelsestypen "personErOppdatert". I noen rettighetspakker er det første gang hendelsen distribueres.

Se dokumenter "Hendelser fra Folkeregisteret" kap. 4.2.3 for mer informasjon om hendelsestypen.

2022-11-18 - Brev sendt vedrørende nye rettighetspakker

Skatteetaten har sendt ut brev til alle konsumenter som har fått tildelt ny rettighetspakke:

  • Virksomheter med rettighetspakke «privat virksomhet» uten tilgang til fødsels- og d-nummer har fått tildelt rettighetspakke «privat virksomhet uten folkeregisteridentifikator».
  • Virksomheter med rettighetspakke «presse» uten tilgang til fødsels- og d-nummer har fått tildelt rettighetspakke «presse uten folkeregisteridentifikator».

De berørte konsumentene har allerede fått tilgang til de nye rettighetspakkene og trenger derfor ikke å søke om ny tilgang. Det virksomhetene derimot må gjøre, er å etablere en løsning for ny rettighetspakke. Dette er nærmere beskrevet i brevet.

Konsumentene har fire måneder på seg til å etablere en ny løsning før Skatteetaten fjerner tilgang til de opprinnelige rettighetspakkene 17. mars 2023.

2022-11-14 - Vedlikehold konsumenttest

Mandag kl 16:00 vil det utføres nødvendig vedlikehold på rettighetspakkene i Konsumenttestmiljø. Alle rettighetspakker bortsett fra Offentlig-med-hjemmel vil være berørt av arbeidet.

Hensikten med dette er å få oppdaterte data i rettighetspakkene slik at korrekte vergemålsopplysninger vil distribueres i konsumenttest på samme måte som i produksjon.

Arbeidet vil pågå frem til midnatt.

2022-11-07 - Nye rettighetspakker for privat og presse

Skatteetaten innførte to nye rettighetspakker 2. november for å sikre at konsumenter uten tilgang til folkeregisteridentifikator (fødsels- og d-nummer) har en tilpasset rettighetspakke for sin bruk:

  • Privat virksomhet uten folkeregisteridentifikator
  • Presse uten folkeregisteridentifikator

Vi planlegger å sende ut brev i andre halvdel av november til virksomheter som skal få sine nåværende rettighetspakker erstattet. Dette gjelder virksomheter som opprinnelig fikk tilgang til «privat virksomhet» og «presse» uten tilgang til fødsels- og d-nummer. Virksomhetene vil få en begrenset tidsperiode til å ta i bruk de nye rettighetspakkene før tilgang til de nåværende rettighetspakkene fjernes. Vi vil også sende ut brev til virksomhetenes systemleverandører.

Dokumentasjon for de nye rettighetspakkene er tilgjengelig her på Github:

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss via skatteetaten.no/deling/kontakt/

2022-10-26 - Invitasjon til Folkeregisterets brukerundersøkelse

Folkeregisteret sendte i forrige uke ut en invitasjon til deltagelse i vår årlige brukerundersøkelse. Alle virksomheter som har koblet seg på og hentet ut opplysninger fra Folkeregisteret skal ha mottatt invitasjonen i Altinn.

Om din virksomhet enda ikke har svart, vil vi gjerne høre fra dere. Les mer på: https://www.skatteetaten.no/folkeregisterundersokelse

Undersøkelsen avsluttes 2. november 2022.

2022-10-24 - Nye rettighetspakker

Skatteetaten innfører to nye rettighetspakker for å sikre at konsumenter uten tilgang til folkeregisteridentifikator (fødsels- og d-nummer) har en tilpasset rettighetspakke for sin bruk:

  • Privat virksomhet uten folkeregisteridentifikator
  • Presse uten folkeregisteridentifikator

Begge rettighetspakkene er nå tilgjengelig i test- og produksjonsmiljø, og dokumentasjon er tilgjengelig på Github og Swaggerhub. Skatteetaten planlegger å innføre de nye rettighetspakkene 2. november for nye virksomheter som får tilgang til modernisert folkeregister. Det vil bli et eget innføringsløp for virksomheter som allerede har tilgang til modernisert folkeregister med rettighetspakke «Privat virksomhet uten tilgang til fødsels- og d-nummer» og «Presse uten tilgang til fødsels- og d-nummer».

Driftsvarsler GMT-tid

2023-01-31T10:35:00

Fra onsdag kveld 01.februar kl.22:00 - torsdag morgen 02.februar kl.04:00 vil tjenestene våre kunne bli ustabile pga vedlikehold av en brannmur. Dette vil gjelde både produksjon og test.

2023-01-20T12:40:00

Skatteetaten skal skifte tilgangsstyringsløsning i Produksjon helgen 27.-29. januar. Det skal ikke påvirke konsumentene, men hvis dere likevel skulle oppleve problemer med tilgang til våre tjenester etter denne helga, så gi beskjed på kontakt oss om deling av data - Skatteetaten

2023-01-14T13:30:00

Det er for tiden problemer med Skatteetatens tjenester, herunder Folkeregisteret.

Feil Oppsto: 09:26 Feil løst: 13:10

2023-01-14T10:30:00

Det er for tiden problemer med Skatteetatens tjenester, herunder Folkeregisteret.

Feil Oppsto: 09:26

2022-12-13T10:40:00

Skatteetaten skal oppgradere en database. Arbeidet utføres søndag 18. desember og det vil føre til nedetid og ustabilitet på tjenestene fra klokka 09:00 til 10:00.

2022-12-06T11:25:00

Skatteetaten skal gjennomføre failovertest av brannmur onsdag 7.desember mellom kl 1900 og kl 2000. Dette kan medføre noe ustabilitet og nedetid for våre tjenester.

2022-11-17T10:15:00

Skatteetaten skal migrere ytre brannmur til ny maskinvare. Dette vil ved migreringstidspunktet medføre ca 5 minutters nedetid. Nedetiden er planlagt fra kl 21:00 på onsdag 23. november og vil påvirke alle tjenester mot samarbeidspartnere. Det er etablert plan for tilbakerulling til gammel maskinvare dersom endringen ikke skulle være vellykket

2022-11-17T07:50:00

Problemene med Skatteetatens tjenester, herunder Folkeregisteret, er løst.

Feil Oppsto: 23:02 16.11.2022

Feil løst: 04:18 17.11.2022

2022-11-17T02:35:00

Det er for tiden problemer med Skatteetatens tjenester, herunder Folkeregisteret.

Feil Oppsto: 23:02 16.11.2022

2022-11-11T08:45:00

Problemene som meldt ved test av rettighetspakker skal nå være løst.