Prinsippet om dataminimering er et grunnleggende personverprinsipp og innebærer å begrense mengden innsamlede personopplysninger det som er nødvendig for å realisere formålet.

Dataminimering i oppslagstjenestene

Ved oppslag mot Folkeregisteret skal konsumentene kunne begrense oppslaget til de personopplysninger som er nødvendige i ulike brukstilfeller. Vi ønsker å legge tilrette for at konsumentene kan ta bevisste valg i forhold til databehov og vil derfor begrense opplysningene som utleveres dersom ønskede personopplysninger ikke er oppgitt.

Dersom part ikke oppgis vil retur innholde samme informasjon som finnes i "person-basis".

Parameteret part benyttes til å spesifisere hvilken informasjon, om en person, man ønsker å ha med i oppslaget. Som entitet kan man peke på hvilken som helst entitet (egenskapsnavn) på toppnivå i modellen for persondokument. I tillegg til å kunne be om eksplisitte entiteter er det lagt opp til samlende resultatsett i henhold til tabellen under:

Eksempelvis kan part benyttes slik: /v1/personer/12345612345?part=historikk&part=navn&part=bostedsadresse
Dette vil returnere gjeldende og historiske oppføringer på entitentene navn og bostedsadresse. Med unntak av for rettighetspakken privat og presse vil også identifikasjonsnummer returneres.

<part> Beskrivelse Offentlig og privat virksomhet med hjemmel Offentlig virksomhet uten hjemmel Privat virksomhet uten hjemmel Privat virksomhet Finans Presse Privat virksomhet uten folkeregisteridentifikator Privat uten
folkeregisteridentifikator
person-basis Standardsett av gjeldende og ikke-taushetsbelagte opplysninger:
 • Identifikasjonsnummer
 • identitetsgrunnlag
 • status
 • dødsfall
 • sivilstand
 • fødsel
 • statsborgerskap
 • kjønn
 • navn
 • bostedsadresse
 • oppholdsadresse
 • deltBosted
 • postadresse
 • postadresseIUtlandet
 • adressebeskyttelse
 • kontaktinformasjonForDødsbo
Ja Ja Ja Ja Bortsett fra Identifikasjonsnummer - denne må eksplisitt defineres ("part=identifikasjonsnummer", se nedenfor) Ja Ja Bortsett fra Identifikasjonsnummer - denne må eksplisitt defineres ("part=identifikasjonsnummer", se nedenfor) Ja Bortsett fra Identifikasjonsnummer Ja Bortsett fra Identifikasjonsnummer
historikk Gir gjeldende og historiske verdier for alle personopplysningene som returneres. Ja Ja, for identifikasjonsnummer, adresser og navn Ja, for identifikasjonsnummer, adresser og navn Ja, for identifikasjonsnummer, adresser og navn Ja, for identifikasjonsnummer, adresser, navn og sivilstand Ja, for identifikasjonsnummer, adresser og navn Ja, for identifikasjonsnummer, adresser og navn Ja, for identifikasjonsnummer, adresser og navn
identitetsgrunnlag-utvidet Gir:
 • falskIdentitet
 • legitimasjonsdokument
 • utenlandskPersonidentifikasjon
Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei
relasjon-utvidet Gir:
 • familierelasjon
 • foreldreansvar
 • vergemaalEllerFremtidsfullmakt
Ja Kun vergemålEllerFremtidsfullmakt Kun vergemålEllerFremtidsfullmakt Kun vergemålEllerFremtidsfullmakt Ja Kun vergemålEllerFremtidsfullmakt Kun vergemålEllerFremtidsfullmakt Kun vergemålEllerFremtidsfullmakt
<egenskapsnavn> I tillegg er det mulig å spesifisere hvert enkelt egenskapsnavn f.eks.:
 • identifikasjonsnummer
 • utlendingsmyndighetenesIdentifikasjonsnummer
 • innflytting
 • utflytting
 • foedselINorge
 • opphold
 • RettsligHandleevne
 • bibehold
 • brukAvSamiskSpraak
Det er også mulig å spesifisere enkeltopplysningene fra "person-basis", "identitetsgrunnlag-utvidet" og "relasjon-utvidet" hvis det er behov for å redusere resultatet nærmere. Merk at egenskapsnavnene må angis slik de er definert i den til enhver tid gjeldende skjemadefinisjonen for persondokumentet (eks: fødsel = foedsel).
Ja Ja, men avhengig av at opplysningen er tilgjengelig i rettighetspakken Ja, men avhengig av at opplysningen er tilgjengelig i rettighetspakken/ Ja, men avhengig av at opplysningen er tilgjengelig i rettighetspakken Ja, men avhengig av at opplysningen er tilgjengelig i rettighetspakken Ja, men avhengig av at opplysningen er tilgjengelig i rettighetspakken Ja, men avhengig av at opplysningen er tilgjengelig i rettighetspakken Ja, men avhengig av at opplysningen er tilgjengelig i rettighetspakken