Oppbygging av endepunkter

URL til tjenestene bygges opp på følgende måte: {miljø}/folkeregisteret/{rettighetspakke}/{versjon}/{ressurs}

Eksempelvis i konsumenttest for offentlig hjemmel og tjenesten personer/xsd: https://folkeregisteret-api-konsument.sits.no/folkeregisteret/offentlig-med-hjemmel/api/v1/personer/xsd

Tilgjengelige miljøer

Miljø URL Beskrivelse
Playground https://folkeregisteret-api-konsument-playground.sits.no/ Framtidig funksjonalitet
Konsumenttest https://folkeregisteret-api-konsument.sits.no/ Testversjon av funksjonalitet i produksjon
Produksjon https://folkeregisteret.api.skatteetaten.no/ Live produksjon av Folkeregisteret

Tilgjengelige rettighetspakker

Under finner du en oversikt over hvilke rettighetspakker som er tilgjengelig og hvilke url'er som må benyttes for de ulike pakkene.

Rettighetspakker URL Scope Swaggerhub
Offentlig og privat virksomhet med hjemmel folkeregisteret/offentlig-med-hjemmel/api/ folkeregister:deling/offentligmedhjemmel OpenAPI Specification swaggerhub
Offentlig virksomhet uten hjemmel folkeregisteret/api/offentligutenhjemmel/ folkeregister:deling/offentligutenhjemmel OpenAPI Specification swaggerhub
Privat virksomhet uten hjemmel folkeregisteret/api/privatutenhjemmel/ folkeregister:deling/privatutenhjemmel OpenAPI Specification swaggerhub
Privat virksomhet folkeregisteret/api/privat/ folkeregister:deling/privat OpenAPI Specification swaggerhub
Privat virksomhet uten folkeregisteridentifikator folkeregisteret/api/privatutenfolkeregisteridentifikator/ folkeregister:deling/privatutenfolkeregisteridentifikator OpenAPI Specification swaggerhub
Finans folkeregisteret/api/finans/ folkeregister:deling/finans OpenAPI Specification swaggerhub
Presse folkeregisteret/api/presse/ folkeregister:deling/presse OpenAPI Specification swaggerhub
Presse uten folkeregisteridentifikator folkeregisteret/api/presseutenfolkeregisteridentifikator/ folkeregister:deling/presseutenfolkeregisteridentifikator OpenAPI Specification swaggerhub

Ressurser

Folkeregisterets tjenester er dokumentert på swaggerhub.