Dersom du har endringsønsker til Folkeregisteret, fyll ut dette skjemaet og send det til Frstab@skatteetaten.no

I oversikten under vises mottatte endringsønsker fra våre samarbeidspartnere:

Fra Dato Beskrivelse Status
Domstoladministrasjonen 26.09.23 Utvide skifteform med flere verdier Avslått, lav gevinst grunnet taushetsbelagt opplysning (FF-1501)
DnB 30.11.23 Adressehistorikk med datoer i rettighetspakken Finans Under behandling (FF-1532)
KS 22.09.23 Søk på bruksenhetsnummer Under behandling (FF-1500)
KS 22.09.23 Utrekk på flere kommunenummer Under behandling (FF-1499)
KS 22.09.23 Søk på DUF-nummer Under behandling(FF-1498)
Brønnøysundregistrene 11.04.23 Behov for ny funksjonalitet i digital løsning for rekvirering av d-nummer Bestilt utvikling (FF-1392)
Brønnøysundregistrene 03.03.23 Internasjonal addresse: Ønsker strukturert informasjon om landnavn Under behandling (FF-1379)
Helsenett 31.01.23 Grunnkrets - også på oppholdsadresser Under behandling
Stavanger kommune 02.01.23 Forkortelse av adressenavn Under behandling
Norges Døveforbund 13.12.22 Registrering av tegnspråk-kompetanse Avslått, utenfor gjeldende regelverk. Dersom NDF ønsker å jobbe videre med forslag om registrering i Folkeregisteret, må det igangsettes et arbeid for å få på plass et rettslig grunnlag for registrering
NAV 26.08.22 Tillate opphør og maskinell korreksjon av utdaterte personopplysninger ved melding fra NAV Under behandling
Rådhusets forvaltningstjeneste 09.05.22 Digital innhenting av prøvingsattest Mulig utviklingstiltak 2025
Norsk Tipping 28.04.22 Politisk eksponert person som attributt i Folkeregisteret Avslått
Finans Norge 24.03.22 Digital kontaktinformasjon Avslått
NAV 27.01.22 Sjekk med NAV før person med ukjent bosted får status utflyttet Under arbeid, vi avklarer juridisk handlingsrom
NAV 27.01.22 Digitalt varsel om dublett Avslått, kan bruke tipskanal
NAV 27.01.22 Annullering av d-nr-rekvisisjon Avslått, kan bruke tipskanal
Skatteetaten / Skatteplikt 17.12.2021 Ikrafttredelsesdato ved kommuneendringer (dvs. endringer i matrikkel-adresse) Avslått
Finans Norge / NAV 25.10.2021 Folkeregisteret som leveattest-register? Utenfor dagens regelverk. Tas inn i arbeidet med fremtidens Folkeregister
Kartverket 20.10.2021 Manglende oppdatering av hendelser for overføring av adressetilleggsnavn fra DSF til FREG Avslått.
Maestro Soft 06.09.2021 Kontrainnsyn: Mulighet til å se informasjon / begrunnelse for søk som er foretatt på seg Avslått. Den som søker kan informere om dette på egne sider
Data Factory 25.08.2021 Kontrainnsyn: Mulighet til å se informasjon / begrunnelse for søk som er foretatt på seg Avslått. Den som søker kan informere om dette på egne sider
Brønnøysundregistrene 02.07.2021 Digitalisering av rekvisisjon av d-nummer Utviklet og levert i 2022
NAV 21.06.2021 Oppdatere FREG med kontaktadresse fra NAV Avvist. Ikke hjemmel til å motta adresseinformasjon fra andre enn personen selv
Statens sivilrettsforvaltning Mer detaljert informasjon om vergemål Utvikles i 2022, lukkes
KS mars 2021 Funksjon som lar konsumenten velge at adresser som er gradert ikke skal returneres ved kall mot delings-API-ene. KS avklarer med Digdirs arkitektur- og standardiseringsråd
SSB Innhente oppholdsadresse for studenter hos tredjeparter Vurderes utviklet i 2025, men avhengig av at vi kan motta strukturerte data om oppholdsadresse