Dersom du har endringsønsker til Folkeregisteret, fyll ut dette skjemaet og send det til Frstab@skatteetaten.no

I oversikten under vises mottatte endringsønsker fra våre samarbeidspartnere:

Fra Dato Beskrivelse Status
NAV 26.08.22 Tillate opphør og maskinell korreksjon av utdaterte personopplysninger ved melding fra NAV Under behandling
Rådhusets forvaltningstjeneste 09.05.22 Digital innhenting av prøvingsattest Under behandling, mulig utviklingstiltak 2023
Norsk Tipping 28.04.22 Politisk eksponert person som attributt i Folkeregisteret Under behandling
Finans Norge 24.03.22 Digital kontaktinformasjon Avvist
NAV 27.01.22 Sjekk med NAV før person med ukjent bosted får status utflyttet Under behandling
NAV 27.01.22 Digitalt varsel om dublett Under behandling
NAV 27.01.22 Annullering av d-nr-rekvisisjon Under behandling
Skatteetaten / Skatteplikt 17.12.2021 Ikrafttredelsesdato ved kommuneendringer (dvs. endringer i matrikkel-adresse) Under behandling
Finans Norge / NAV 25.10.2021 Folkeregisteret som leveattest-register? Utenfor dagens regelverk. Tas inn i arbeidet med fremtidens Folkeregister
Kartverket 20.10.2021 Manglende oppdatering av hendelser for overføring av adressetilleggsnavn fra DSF til FREG Avslått.
Kripos Deling av flytte- og registreringsdato for personer med strengt fortrolig adresse Under behandling
Maestro Soft 06.09.2021 Kontrainnsyn: Mulighet til å se informasjon / begrunnelse for søk som er foretatt på seg Avslått. Den som søker kan informere om dette på egne sider
Data Factory 25.08.2021 Kontrainnsyn: Mulighet til å se informasjon / begrunnelse for søk som er foretatt på seg Avslått. Den som søker kan informere om dette på egne sider
Brønnøysundregistrene 02.07.2021 Digitalisering av rekvisisjon av d-nummer Utviklet og levert i 2022
NAV 21.06.2021 Oppdatere FREG med kontaktadresse fra NAV Avvist. Ikke hjemmel til å motta adresseinformasjon fra andre enn personen selv
Statens sivilrettsforvaltning Mer detaljert informasjon om vergemål Utvikles i 2022
KS mars 2021 Funksjon som lar konsumenten velge at adresser som er gradert ikke skal returneres ved kall mot delings-API-ene. KS avklarer med Digdirs arkitektur- og standardiseringsråd
SSB Innhente oppholdsadresse for studenter hos tredjeparter Vurderes utviklet i 2024