Dersom du har endringsønsker til Folkeregisteret, fyll ut dette skjemaet og send det til Frstab@skatteetaten.no

I oversikten under vises mottatte endringsønsker fra eksterne samarbeidspartnere:

Fra Dato Beskrivelse Status
Finans Norge / NAV 25.10.2021 Folkeregisteret som leveattest-register? Under behandling
Kartverket 20.10.2021 Manglende oppdatering av hendelser for overføring av adressetilleggsnavn fra DSF til FREG Avslått.
Kripos Deling av flytte- og registreringsdato for personer med strengt fortrolig adresse Under behandling
Maestro Soft 06.09.2021 Kontrainnsyn: Mulighet til å se informasjon / begrunnelse for søk som er foretatt på seg Avslått. Den som søker kan informere om dette på egne sider
Data Factory 25.08.2021 Kontrainnsyn: Mulighet til å se informasjon / begrunnelse for søk som er foretatt på seg Avslått. Den som søker kan informere om dette på egne sider
Brønnøysundregistrene 02.07.2021 Digitalisering av rekvisisjon av d-nummer Skal utvikles
NAV 21.06.2021 Oppdatere FREG med kontaktadresse fra NAV Avvist. Ikke hjemmel til å motta adresseinformasjon fra andre enn personen selv
Statens sivilrettsforvaltning Mer detaljert informasjon om vergemål Skal utvikles i 2022
KS mars 2021 Funksjon som lar konsumenten velge at adresser som er gradert ikke skal returneres ved kall mot delings-API-ene. Under behandling
SSB Innhente oppholdsadresse for studenter hos tredjeparter Vurderes utviklet i 2022 / 2023