Modeller

Dokumentasjonen nedenfor er manuelt generert og er tiltenkt å gi utfyllende og funksjonell forståelse. Utvikling av integrasjon mot folkeregisterets er anbefalt gjort mot den api-spesifikasjonen som er tilgjengelig på swaggerhub.

Informasjonsmodell

Siste versjon av informasjonsmodellen er nå tilgjengelig. Informasjonsmodellen beskriver både eksisterende og fremtidige informasjonselementer. Det kan oppstå behov for å endre modellen da prosjektet ikke ferdigstilles før utgangen av 2020.

Informasjonsmodell - Modernisering av Folkeregisteret

Hendelsesbeskrivelser

Beskriver alle hendelsestypene som vil tilgjengeliggjøres fra Folkeregisteret.

Hendelser fra Folkeregisteret

Begrepsmodeller

Begrepsmodeller er konseptuelle modeller som beskriver begrepenes sammenheng med hverandre uttrykt ved setninger som uttrykker kunnskap med enkel semantikk. Dette gir et meget godt utgangspunkt for å lage Strukturmodeller som er sammensatt av entiteter og egenskaper på en logisk måte hvor entiteter og egenskaper er basert på begrepene i Begrepsmodellen.

Strukturmodeller

Strukturmodellen er en logisk modell som benyttes som mal for kontruksjonsmodeller og har derfor ofte mer generaliserte entiteter enn konstruksjonsmodellene.