Modeller

Dokumentasjonen nedenfor er manuelt generert og er tiltenkt å gi utfyllende og funksjonell forståelse. Utvikling av integrasjon mot folkeregisterets er anbefalt gjort mot den api-spesifikasjonen som er tilgjengelig på swaggerhub.

Informasjonsmodell

Informasjonsmodellen beskriver informasjonselementene i Folkeregisteret.

Hendelsesbeskrivelser

Beskriver alle hendelsestypene som vil tilgjengeliggjøres fra Folkeregisteret. Hendelser fra Folkeregisteret.


Begrepsmodeller

Begrepsmodeller er konseptuelle modeller som beskriver begrepenes sammenheng med hverandre uttrykt ved setninger som uttrykker kunnskap med enkel semantikk. Dette gir et meget godt utgangspunkt for å lage Strukturmodeller som er sammensatt av entiteter og egenskaper på en logisk måte hvor entiteter og egenskaper er basert på begrepene i Begrepsmodellen.

Strukturmodeller

Strukturmodellen er en logisk modell som benyttes som mal for kontruksjonsmodeller og har derfor ofte mer generaliserte entiteter enn konstruksjonsmodellene.

Historiske kommunenummer - Kommuner før 1988

Folkeregisteret deler historiske adresser f.eks. historisk Bostedsadresse. Vi deler da adressen med kommunenummeret og -navnet som var gjeldende for da personen bodde på adressen.

Siden dette er adresser som går langt tilbake i tid og vi ikke kjenner en kilde som strukturert kunne levere en slik oversikt, har vi manuelt opprettet en XML for kommuner før 1988. Dersom det er til hjelp kan dere laste ned oversikt over kommuner frem til 1988 her:
Historiske kommuner før 1988 benyttet i Folkeregisteret

For kommuner f.o.m. 1988 benytter Folkeregisteret SSB som kilde.