Skip to main content

URL-er

URL-er til Skatteetatens API-er

Skatteetaten etablerer en løsning for API management og API gateway for de eksterne API-ene.

I den forbindelse har vi behov for å endre oppbyggingen av URL-ene våre, og alle eksterne konsumenter må derfor ta i bruk nye URL-er til API-ene våre. De fleste tjenestene våre er nå gjort tilgjenglig med nye URL-er i Test og Produksjon (detaljert oversikt under), og Open API spesifikasjonene (OAS) på er oppdatert for de enkelte tjenestene. Nye URL-er vil i en periode være tilgjengelig i parallell med gamle URL-er før de gamle URL-ene saneres. Vi vil komme tilbake til frist for sanering av gamle URL-er, men oppfordrer til å skifte til nye URL-er så snart som mulig.

Vi oppfordrer til å teste overgangen mot vårt testmiljø først.

på vanlig måte dersom du har spørsmål til endringen. Konsumenter som er omfattet av et segmentsamarbeid bes kontakte egen segmentansvarlig.

Brannmur

Det kan være at enkelte virksomheter må endre sine brannmurregler. IP-range vil være:

  • Prod (*.api.skatteetaten.no): 20.100.51.138 / 2a13:6200:1065:13d:f5:52a2:e633:8625
  • Test (*.api.skatteetaten-test.no): 51.13.21.170 / 2a13:6201:1066:c63:f5:fc5f:3c74:30c0

Status og ny URL pr. API

⛔ : API-et er ikke klart med ny URL enda
✅ : API-et er klart med ny URL i Test og Prod

APIStatusURL-erKommentar
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Kun V2
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Etterfølgende skråstrek i URL er fjernet
Test:
Prod:
Endepunkt med oppgave saneres
Test:
Prod:
Etterfølgende skråstrek i URL er fjernet
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Etterfølgende skråstrek i URL er fjernet
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Etterfølgende skråstrek i URL er fjernet
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Endepunkt med ressurs saneres
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Etterfølgende skråstrek i URL er fjernet
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Etterfølgende skråstrek i URL er fjernet
Test:
Prod:
Etterfølgende skråstrek i URL er fjernet
Test:
Prod:
Etterfølgende skråstrek i URL er fjernet
Test:
Prod:
Etterfølgende skråstrek i URL er fjernet
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Spesifisert summert skattegrunnlag APIAPI-et vil ikke få ny URL, men etter hvert saneres. Erstattes av Summert skattegrunnlag API V2.
✅ (V2)Test:
Prod:
Endepunkt uten stadie saneres. V1 får ikke ny URL, men vil etter hvert saneres.
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Test:
Prod:
Etterfølgende skråstrek i URL er fjernet
Test:
Prod:
Test:
Prod: