Skip to main content

Systemtilgang

Nytt konsept fra Digdir for autentisering og autorisasjon av maskin-til-maskin-integrasjon.

Det pågår et samarbeid med Digidir om et nytt konsept for autentisering og autorisasjon av maskin-til-maskin-integrasjon mot fagystemer, kalt .