Skip to main content

Rettighetspakker

Her finner du sentrale prinsipper knyttet til hvordan Skatteetaten styrer hvilke opplysninger som utleveres.

Rettighetspakker

Rettighetspakke: Et sett regler som styrer hvilke data som utleveres til behandlingsansvarlig virksomhet. Rettighetspakker styrer skjerming, filtrering og detaljnivå for data som utleveres.

Virksomheter kan ha ulikt rettslig grunnlag for behandling og utlevering av opplysninger. Skatteetaten etablerer rettighetspakker basert på en juridisk vurdering av behandlingsgrunnlaget. Rettighetspakken styrer:

  • , regler for skjerming av enkeltopplysninger eller hele datasettet basert på personens skjermingsbehov og virksomhetens rettigheter.
  • Filtrering, dvs hvilke opplysninger i datasettet som utleveres til den enkelte virksomhet. Se informasjonsmodell for hvert datasett for informasjon om hvilke opplysninger som kan utleveres.

Filtrering

Personopplysningsloven, Skatteforvaltningsloven og andre lover og forskrifter regulerer hvilke data Skatteetaten kan utlevere. Ut i fra vurdering av behov og lovregulert behandlingsgrunnlag vil virksomheter få tilgang til deler av et datasett, herunder spesifisering av hva som inngår i informasjonselementene i datasettet der dette er aktuelt.

Vurderinger av hvilke opplysninger som ikke utleveres er gjerne begrunnet med:

  • at opplysningene ikke er nødvendige for virksomhetens oppgaveløsning (opplysninger om barn, opplysninger om vurderinger skatteetaten har gjort, etc)
  • at opplysninger er sensitive (fagforeningskontingent, sykdomsrelatert, etc)

Å identifisere hva som kan utleveres er del av prosessen med å søke tilgang til tjenestene.