Skip to main content

45 docs tagged with "API"

View All Tags

Aksjebeholdning API

Tjenesten leverer informasjon en person eller en virksomhet sin aksjebeholdning pr. 31.12 sist kalenderår.

Aktiv konto API

Tjenesten leverer informasjon om valgt konto for utbetalinger av beløp til gode fra Skatteetaten.

Arbeidsforhold i oppdrag API

Tjenesten leverer informasjon om hvorvidt det foreligger, og ev. perioden for, et arbeidsforhold og mellom angitt oppdragsgiver og en angitt arbeidstaker.

Arbeidsgiveravgift API

Tjenesten leverer informasjon om en virksomhet sitt grunnlag for arbeidsgiveravgift pr. 2 måneds termin for de siste tre terminer.

Avregning API

Tjenesten leverer informasjon om forskuddstrekk og restskatt eller beløp til gode i skatteoppgjøret.

Beregnet skatt API

Tjenesten leverer informasjon om inntekt, fradrag, formue, gjeld og beregnet skatt.

Formuesgrunnlag for eiendomsskatt API

Tjenesten leverer fastsatte formuesgrunnlag for fast eiendom som grunnlag for eiendomsskatt, og inneholder informasjon om eiendomsopplysninger, adresseopplysninger og eiendomsrelasjoner for fast eiendom, samt beregnede markedsverdier med tilhørende grunnlag for boliger.

Hendelser

Tjenestene leverer løpende varslinger om personer/virksomheter med nye eller endrede opplysninger tilgjengelig.

Inntekt API

Tjenesten leverer informasjon om arbeidsgivers (opplysningspliktiges) innrapporterte inntektsopplysninger for en inntektsmottaker for en gitt periode.

Inntektsmottakere API

Tjenesten leverer en liste over inntektsmottakere der arbeidsgiver (opplysningspliktig), via a-ordningen, har rapportert pensjonsavtale med pensjonsinnretningen som utfører kallet.

Kom i gang

Skatteetaten tilbyr en rekke standardiserte maskin-til-maskin-tjenester som kan benyttes av norske offentlige eller private virksomheter som har behov for tilgang til opplysninger fra Skatteetaten. Dokumentasjon av disse delingstjenestene er samlet på denne nettsiden. Vi jobber fortløpende med å tilgjengeliggjøre flere delingstjenester.

Kontakt oss

Vi hjelper deg om det er noe du lurer på, enten det gjelder faglige spørsmål, teknisk brukerstøtte eller driftsmeldinger.

Krav og betalinger API

Tjeneste som tilbyr oversikt av krav, innbetalinger og utbetalinger tilhørende en part. Denne tjenesten er for tiden kun

Mva meldingsopplysning API

Tjenesten leverer status på mva-melding og informasjon fra reskontro for en virksomhet for de siste tre terminene.

Mva-melding API

Tjenesten leverer fastsatte mva-meldinger. Fastsatt betyr at skattemeldingen er myndighetsfastsatt, manuelt innlevert, eller automatisk innlevert ved utløp av innleveringsfrist.

Næringsspesifikasjon API

Tjenesten leverer næringsopplysninger som enkeltpersonforetak og selskaper har innrapportert til Skatteetaten i forbindelse med skattemeldingen.

Omregistreringsavgift API

Tjenesten leverer omregistreringsavgiften for kjøretøy spesifisert av kjennemerke og eventuelt omregistreringsdato.

Restanser API

Tjenesten leverer informasjon om forfalte og ubetalte skatter og avgifter for en virksomhet.

Skattemelding API

Tjenesten leverer informasjon som fremkommer i skattemelding for en person.

Skatteplikt API

Tjenesten leverer informasjon om type skatteplikt og grunnlag for vurdering av skatteplikten for en person.

Skatteplikt upersonlig API

Tjenesten leverer informasjon om type skatteplikt og grunnlag for vurdering av skatteplikten for en virksomhet.

Skattepliktig API

Tjenesten leverer informasjon om navn og adresse for skattepliktige personer.

Spesifisert summert skattegrunnlag API

Tjenesten leverer en oppsummering av formue, gjeld, inntekt og fradrag for en person, inkludert spesifisering av hvilke opplysninger fra skattemeldingen som ligger til grunn.

Teknisk spesifikasjon

Skatteetaten benytter Open API spesifikasjon og Swaggerhub for teknisk spesifikasjon av API-er.

Tilleggsskatt API

Tjenesten leverer informasjon om ilagt tilleggsskatt ved uriktig, eller manglende innlevering av skattemelding.

Tjenestepensjonsavtale API

Tjeneste hvor pensjonsinnretninger kan registrere, oppdatere og slette opplysninger om pensjonsavtaleforhold. Tjenesten kan også levere informasjon om det foreligger gyldig avtaleforhold mellom arbeidsgiver og pensjonsinnretning.

URL-er

URL-er til Skatteetatens API-er

Versjoner

Skatteetatens strategi for versjonering.