Skip to main content

Kom i gang

Skatteetaten tilbyr en rekke standardiserte maskin-til-maskin-tjenester som kan benyttes av norske offentlige eller private virksomheter som har behov for tilgang til opplysninger fra Skatteetaten. Dokumentasjon av disse delingstjenestene er samlet på denne nettsiden. Vi jobber fortløpende med å tilgjengeliggjøre flere delingstjenester.

Informasjon om tjenester og løsninger som er under utvikling eller pilot ligger på .

Om Skatteetatens delingstjenester

På dette området kan du finne informasjon om alt du trenger å vite om Skatteetatens delingstjenester:

De ulike tjenestene ligger dokumentert på egne sider under "Tjenester".

Tilgang

For å få tilgang til tjenestene må man ha et norsk organisasjonsnummer og virksomheten må søke Skatteetaten om tilgang. Før du søker om tilgang, er det viktig å avklare om din virksomhet har behandlingsgrunnlag for de aktuelle opplysningene. Les mer om .

Hvis du allerede har fått innvilget søknad om tilgang, finner du teknisk informasjon om påkobling på disse sidene. Sentrale temaer er omhandlet under .

Bruks- og delingsvilkår

For utlevering av opplysninger fra Skatteetatens delingstjenester gjelder følgende vilkår:

Informasjon om tjenestenivå, varsling, endrignshåndtering, fast vedlikehold med mer ligger dokumentert på disse sidene.