Skip to main content

Teknisk spesifikasjon

Skatteetaten benytter Open API spesifikasjon og Swaggerhub for teknisk spesifikasjon av API-er.

Open API spesifikasjon

For å møte det stadig økende behovet for nye delingstjenester og ha mer effektiv forvaltning av delingstjenester, har Skatteetaten migrert alle delingstjenestene over på Open API spesifikasjon (tidligere XSD). Da kan vi automatisere utviklingsprosessen mer slik at funksjonell spesifikasjon, teknisk løsning og dokumentasjon alltid skal være i synk. Basert på prinsippet om "kontrakt først" kan vi også autogenerere kode for delingstjenestene.

Dette vil også være en forbedring for brukeropplevelse for konsumentene, som kan benytte Open API spesifikasjonene for å få automatisert opprettelse av tjenester mot Skatteetaten.

I Open API spesifikasjonen ligger URL-er til tjenesten, beskrivelsen av parameterne, endepunkter og respons.

SwaggerHub

Når tjenestene er utviklet basert på Open API, kan vi eksponere dette ut til konsumentene, og vi benytter SwaggerHub for å publisere Open API spesifikasjonene.

Lenke til de ulike delingstjenestenes Open API spesifikasjoner ligger i dokumentasjonen for hver enkelt delingstjeneste, men på Swaggerhub finnes også en .

Implementasjonene må ta hensyn til at det ikke kommer verdier for ikke-obligatoriske felter for alle enkelttilfeller.