Skip to main content

Delegere rettigheter i Altinn

Du kan delegere rettigheter til en systemleverandør (eller andre) i Altinn. Her følger en beskrivelse av hvordan dette utføres.

Det er mulig for systemleverandører (og andre) å opptre på vegne av andre virksomheter ved oppkobling mot Skatteetaten for de API-ene. Din virksomhet må delegere rettighet til tjenesten til systemleverandøren i Altinn. Navn på rettighet i Altinn for delegering ligger i beskrivelsen av hver enkelt tjeneste.

Digdir har en nærmere beskrivelse av hvordan dette gjøres. Se . Selve kallene mot Skatteetaten vil skje på vanlig måte men tokenet vil inneholde informasjon både om konsument og systemleverandør.

For at systemleverandører skal kunne teste tjenestene, må det .