Skip to main content

Feil

Feilhåndtering i Skatteetatens delingstjenester.

HTTP statuskoder

HTTP kodeBeskrivelse
200 OKHenting av data gikk bra, og man får data i JSON eller XML format
400 Bad requestFeil i spørring. Applikasjonen vil gi en detaljert feilmelding på norsk for hva som er feil med spørring
401 UnauthorizedAutorisasjoner som trengs for å bruke tjenesten mangler
403 ForbiddenIkke Autentisert
404 Not FoundApplikasjonen vil gi en detaljert feilmelding på norsk for hva som ikke ble funnet. Kan også bety at man bruker feil adresse for tjenesten (i så fall vil man få en standard '404 NOT FOUND' og ikke et svar fra applikasjonen)
500 Internal Server ErrorFeil på server side, for eksempel at en underliggende datakilde ikke svarer. Kontakt Skatteetatens kundeservice hvis feilen vedvarer

Feilmeldinger

Som hovedregel vil feilmeldinger fra tjenestene være på følgende format i JSON:

  {
"kode": "BSA-006",
"melding": "Fant ikke beregnet skatt for gitt inntektsår og identifikator",
"korrelasjonsid": "13a865f5-28f9-47db-9abd-ab78977c79fe"
}

Dersom Accept-header er satt til application/xml vil en eventuell feilmelding være i XML:

<feil xmlns="urn:no:skatteetaten:datasamarbeid:feil:v1">
<kode>ARBEIDSFORHOLD-003</kode>
<melding>Fant ingen aktivt arbeidsforhold mellom angitt arbeidstaker og angitt arbeidsgiver</melding>
<korrelasjonsid>a621a996-315d-4b8a-ac6c-6239e67f03e7</korrelasjonsid>
</feil>

Ved feilrapportering er spesielt korrelasjonsid nyttig, men rapporter gjerne hele feilmeldingen for å forenkle feilsøking. Korrelasjonsid skal være unik pr. kall, og ikke gjenbrukes på tvers av kall mot Skatteetaten, selv om de er del av samme løsning hos konsumenten.

Felles feilkoder

Applikasjonene har noen feilkoder som er felles. De fleste av disse (alle som har HTTP status 500) skal i en normalsituasjon ikke forekomme for brukere av tjenestene. Feilmeldingen vil kunne variere selv om samme feilkode returneres. Dette er for å kunne gi en så presis beskrivelse av feilen som mulig.

HTTP statusFeilkodeFeilmelding
500DAS-001Det var en uventet feil på tjenesten. Vennligst ta kontakt med brukerstøtte, med applikasjon og korrelasjonsid fra denne meldingen!
404DAS-002Den forespurte URLen svarer ikke til et gyldig endepunkt
500DAS-003Den forespurte informasjonen er for øyeblikket utilgjengelig, vennligst prøv igjen senere! Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med brukerstøtte!
500DAS-004Det skjedde en feil i forbindelse med intern autentisering i Skatteetaten
500DAS-005Det skjedde en feil i forbindelse med intern autentisering i Skatteetaten
500DAS-006Det skjedde en feil i forbindelse med intern autentisering i Skatteetaten
500DAS-007Det skjedde en feil i forbindelse med intern autentisering i Skatteetaten
403DAS-008Du er ikke autorisert for tilgang til den forespurte ressursen.

Andre generelle feil

I noen tilfeller, for eksempel dersom forespørselen ikke når frem til tjenesten, vil ikke feilmeldingen ha formatet over. I tabellen under har vi listet opp noen vanlige feilsituasjoner der dette kan oppstå.

FeilTolkning
fatal alert: handshake_failure (eller annen TLS feilmelding)Feil i klientsertifikat autentisering. Se dokumentasjon om sikkerhet.
Unknown instance. ID=8ac2...Forespørselen er gjort mot en ugyldig URL som ikke svarer til noen tjeneste.

Melde feil

Kontakt oss hvis du opplever vedvarende feil med tjenestene våre.