Skip to main content

Kontakt oss

Vi hjelper deg om det er noe du lurer på, enten det gjelder faglige spørsmål, teknisk brukerstøtte eller driftsmeldinger.

Varsler

Se på egen side.

Brukerstøtteverktøy

Kontakt oss gjennom vårt hvis du opplever vedvarende feil med tjenestene våre. Applikasjon og korrelasjonsid fra feilmelding må inkluderes i henvendelser.

Slack

For enkelte områder benytter vi for dialog mellom utviklere, det er mest aktuelt i forbindelse med etablering og pilotering av Skatteetatens eksterne tjenester. Slack erstatter ikke Skatteetatens brukerstøtteløsning eller andre saksbehandlingsløsninger, men er et tillegg på enkelte områder. Dersom det er aktuelt for et område, vil de aktuelle konsumentene få beskjed om det.

Slack skal kun brukes for korte og ikke-sensitive spørsmål knytte til utvikling og test. Andre spørsmål vil ikke bli besvart eller videresendt internt i Skatteetaten.

Informasjon som ikke skal deles via Slack er:

  • Sensitive data som passord, personnummer, kontonummer o.l.
  • Person- eller forretningsopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer tilhørende tredjeparter.
  • Intern informasjon som IP-adresser, hostnames o.l.
  • Filer eller programvare som kan være skadelig eller forstyrre drift av nettverk, tjenere eller annen infrastruktur.

Henvendelser som ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet/sensitive data, må sendes inn gjennom brukerstøtteløsningen.

Skatteetaten vil uten forvarsel slette sensitiv informasjon som deles i Slack, og konsumenten som ikke overholder kravene vil kunne nektes tilgang til Slack.