Skip to main content

Krav og betalinger

Dokumentasjon om Krav og betalinger

Krav og betalinger er en tjeneste Skatteetaten tilbyr regnskapssystemer og banker hvor vi via ) tilgjengeliggjør alle krav Skatteetaten har til den næringsdrivende. Formålet er at regnskapssystemer og banker kan utvikle og tilgjengeliggjøre en oversikt i sine flater som vil gi den næringsdrivende en bedre oversikt over sine nåværende og fremtidige krav og dermed enklere kan håndtere og følge opp disse.

Målgruppen er i første omgang enkeltpersonsforetak og små og mellomstore AS med og uten regnskapsfører.

Dersom du ønsker å ta i bruk krav og betalinger i ditt system eller har spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med .

Det foregår nå en pilot i samarbeid med utvalgte banker og regnskapssystemer.

Fremtidens innkreving

Skatteetaten er i gang med arbeidet for å transformere statlig innkreving, og Fremtidens innkreving er for tiden det største digitaliseringsprogrammet i Norge. Les mer på . Krav og betalinger er en del av Fremtidens innkreving.

Andre tjenester som er under utvikling i programmet dokumenteres foreløpig på .