Skip to main content

Kom i gang

Generell informasjon om Skatteetatens API-er for eksempel tilkobling via Maskinporten og informasjon om testing finner du på Skatteetatens API-er.

På disse sidene vil vi publisere spesifikk dokumentasjon og informasjon om ulike tjenester og løsninger som er under utvikling i Skatteetaten, og for tiden er det programmet Fremtidens innkreving som benytter dette området.

Fremtidens innkreving

Målgruppen for tjenestene fra Fremtidens innkreving er i første omgang næringsdrivende, og dermed aktuell for leverandører som leverer tjenester til næringslivet, per i dag regnskapssystemer og banker.

Vi tilgjengeliggjør dokumentasjon rundt de ulike tjenestene løpende, og vil i starten åpne opp for testing mot våre systemer for et utvalg leverandører som vi inngår avtaler med.

Dersom du ønsker koble deg på, ta kontakt med fremtidensinnkreving@skatteetaten.no for å avtale videre samarbeid.