Skip to main content

2 docs tagged with "Maskinporten"

View All Tags

Delegere rettigheter i Altinn

Du kan delegere rettigheter til en systemleverandør (eller andre) i Altinn. Her følger en beskrivelse av hvordan dette utføres.

Sikkerhet

Informasjon om nødvendige sikkerhetsmekanismer, autentisering og autorisasjon.