Test i modernisert Folkeregister

Krav til testdata og testmiljø

Eksterne som skal teste mot modernisert folkeregister må teste fra testmiljø som utelukkende har syntetiske testdata. De som per i dag ikke har syntetiske testmiljø må etablere dette. De som er både produsenter og konsumenter anbefales å teste produsentrollen og konsumentrollen fra separate testmiljø.

Test og testdata

Informasjonsvideo om testing og testdata

Informasjonsvideo om Tenor

Du finner mer om test her: