Test fra systemleverandør

Viktig!! For å kunne gjennomføre test som systemleverandør på vegne av en konsument er det noen steg man må gjennomføre. Blant annet er man nødt til å lese inn organisasjoner i Altinn testmiljø. Se nærmere på stegene er beskrevet under Test fra systemleverandør