Test fra systemleverandør

For å kunne gjennomføre test som systemleverandør på vegne av en konsument er det noen steg man må gjennomføre. Stegene er beskrevet under Test fra systemleverandør