Krav til testgjennomføring

Produsentene har ansvar for egen testgjennomføring. Prosjektet ved testleder er tilgjengelig via test.mf@skatteetaten.no ved behov for oppfølging underveis. Prosjektet bistår med feilsøk, evt. feilretting, samt oppfølging av saker som er sendt inn i produsenttestmiljøet.

Krav til testmiljø og testdata

Produsenter som skal teste mot modernisert folkeregister må teste fra testmiljø som utelukkende har syntetiske testdata. De som per i dag ikke har syntetiske testmiljø må etablere dette. Skatteetaten er behjelpelig med å lage testdata, og testdatabehov er tema i testplanleggingen.

Testplanlegging

Prosjektet har egne oppstartsmøter der man enig om felles plan. Etter oppstartsmøtet har man egne møter med fokus på testplanlegging, der tema bl.a. er plan for testgjennomføringen, hvilke scenarier som bør testes og testdata. Hva som skal testes vil variere ut i fra funksjonelt område. I planleggingsmøtene må man også få opp en plan for hva som kan testes når, og man bør se på om det er områder med høy risiko, og som man bør ha ekstra fokus på.

Avslutning av test og oppstart i produksjon

Produsenter skal etter avsluttet testperiode, og i forkant av oppstart i produksjon sende en oppsummering av testen til test.mf@skatteetaten.no. Oppsummeringen skal vise hva som er testet, hva som evt. ikke er testet, samt oversikt over eventuelle feil som ikke er planlagt rettet før oppstart i produksjon. Tidspunkt for oppstart i produksjon besluttes i samråd med prosjektet, og i forkant av oppstart skal det signeres en avtale for produsenter.