Skip to main content

Testmiljø og testdata

Testdata i Skatteetaens testmiljø for eksterne virksomheter.

Testmiljø

Skatteetaten har to testmiljø for eksterne virksomheter som tester tjenester fra Skatteetaten:

  • ´api-test.sits.no` benyttes for test av tjenester som leser data fra Skattetaten, f.eks. delingstjenester.
  • ´api-sbstest.sits.no` benyttes for test av innsending av data til Skatteetaten, f.eks. testinnsending av grunnlagsdata, testinnsending av skattemelding og mva-melding.

I dokumentasjonen av tjenestene, f.eks. i Open API spesifikasjonen, oppgis hvilken url som skal benyttes for test av de ulike tjenestene. Denne siden dokumenterer i hovedsak hva som gjelder for miljøet ´api-test.sits.no`.

Test Norge

Skatteetatens testmiljø for eksterne virksomheter inneholder Test-Norge:

  • Testpersoner fra syntetisk Folkeregister, obs. +80 på måneden
  • Testvirksomheter fra syntetisk Enhetsregister, obs. organisasjonsnumrene starter på 2 og 3

api-test.sits.no

Obs. Altinn testdatasettene er ikke lengre tilgjengelige i dette eksterne testmiljøet.

Miljøet inneholder også syntetiske skattedata, både skatteoppgjør og skattemeldinger, med tilhørende skatteplikt, inntekter og andre grunnlagsdata.

Formålet med testdataene er å understøtte integrasjonstest mellom Skatteetaten og eksterne virksomheter. Fokus for integrasjonstesten er på grønne løp, og dataene er ikke ment å representere noen uttømmende funksjonell bredde. For funksjonell testing forventes det at den enkelte virksomhet selv tilrettelegger egne syntetiske testdata, og mocker/simulerer de eksterne tjenestene.

Testdata som ikke er søkbare i Tenor-testdatasøk

Enkelte testdata er ikke mulig å søke opp gjennom .

Skatteoppgjør for personer med strengt fortrolig adressegradering

Det er pt. ikke mulig å søke i Tenor etter skatteoppgjør for personer med adressegradering "Strengt fortrolig". Noen eksempler er derfor listet her:

FødselsnummerAdressebeskyttelse
16822548834Strengt fortrolig
11812448848Strengt fortrolig
19872347995Strengt fortrolig
09817397848Strengt fortrolig
24887198515Strengt fortrolig
  • Skatteoppgjør for personer uten adressebeskyttelse kan finnes i Tenor med søkene for "Summert skattegrunnlag" eller "Beregnet skatt".
  • Skatteoppgjør for personer med adressebeskyttelse "Fortrolig" kan finnes ved å kombinere Tenor søkene for "Summert skattegrunnlag" eller "Beregnet skatt" med søket for "Folkeregisteret" og feltet "Adressebeskyttelse".

Historiske testdata for inntekt og skatteoppgjør

Det er pt. ikke mulig å søke i Tenor etter testdata langt tilbake i tid, enkelte testdata er derfor listet her:

PersonidentifikatorInntektsdataSkatteoppgjør/skattegrunnlagKommentar
21828296334Komplett 2016
Komplett 2017
Januar - September 2018
Komplett 2019
Skatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 2)
Tilsvarer Iver Psa Høk (01029413157) i gammelt testmiljø
29846799816 (fortrolig adressebeskyttelse)Har ingenSkatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 2)
Skatteoppgjør 2019 1)
Tilsvarer Morten Minstemann Val-Aa med skjermingskode 7 (04057849687) i gammelt testmiljø
07929899274Januar - September 2018
Komplett 2019
Skatteoppgjør 2018 2)Tilsvarer Karl Karlstad (18017749532) i gammelt testmiljø
12890948845Januar - September 2018
Komplett 2019
Skatteoppgjør 2018 1)
Skatteoppgjør 2019 1)
Tilsvarer Nille Psa Augestad (18018200283) i gammelt testmiljø
02827398406Har ingenSkatteoppgjør 2017
Skatteoppgjør 2018 1)
Skatteoppgjør 2019 1)
Tilsvarer Magne Løvik (07078600378) i gammelt testmiljø
08838174893Komplett 2017
Skatteoppgjør 2017 (Svalbard)
Skatteoppgjør 2018 (Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 2019 (Svalbard) 2)
Tilsvarer Tone Olsen (02099900434) i gammelt testmiljø
11815994657Komplett 2017Skatteoppgjør 2017 (fastland og Svalbard)
Skatteoppgjør 2018 (fastland og Svalbard) 2)
Skatteoppgjør 2019 (fastland og Svalbard) 2)
Tilsvarer Nils Nilsen (02116049964) i gammelt testmiljø
22909174493Har ingenKildeskattkvittering 2019Tilsvarer Lalla Lakerol (16127049657) i gammelt testmiljø
14858397074Har ingenKildeskattkvittering og Skatteoppgjør fastland 2019Tilsvarer Magne Moldskred (01025102335) i gammelt testmiljø

1) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra ny løype (Sirius)
2) Spesifikasjonene til spesifisert summert skattegrunnlag kommer fra gammel løype (SL)