Spørsmål og svar - omvendt avgiftsplikt

English

Ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt

Moderniseringen sørger for forenkling for næringslivet gjennom forbedringer som felles informasjonsstruktur og regelsett for alle typer mva-meldinger; bedre brukeropplevelse og mer fleksibilitet i oppsettet; støttende digital veiledning og mindre feilkilder.

Når kommer ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt?

Skatteetaten lanserte ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt fra og med første termin i 2023. For meldinger for omvendt avgiftsplikt er det kvartalsvise terminer, og frist for innsending av 1. termin var 10. mai 2023.

Blir det en overgangsperiode fra gammel til ny tjeneste?

For ny mva-melding for omvendt avgiftsplikter er det ingen overgangsperiode. Det vil ikke være mulig å sende inn meldinger for terminer i 2023 på det gamle RF-0005 skjemaet i Altinn, kun korrigeringer på meldinger for tidligere terminer før 2023.

Vil det finnes en «nødløsning» dersom vi får tekniske problemer?

For ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt er det mulig å manuelt fylle inn og sende melding direkte i innlogget tjeneste på Skatteetatens hjemmesider.

Hvem kan fylle ut ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt, og hvem kan sende inn?

Det gjøres ikke endringer i praksis:

Utfylling: Ansvarlig revisor, Regnskapsmedarbeider, Regnskapsfører uten signeringsrettighet eller Revisormedarbeider.

Signering: Begrenset signeringsrettighet eller Regnskapsfører med signeringsrettighet.

Skal leveringen av ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt skje via Altinn eller via Skatteetatens nettside?

Virksomheter og rådgivere oppfordres til å levere ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt direkte fra regnskapssystemet. For de som ikke har regnskapssystem, eller av annen grunn ikke kan levere gjennom regnskapssystem, har Skatteetaten en egen webbasert innlogget tjeneste som kan brukes for levering av ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt. Altinn vil fortsatt brukes for identifisering og informasjonsutveksling.

Er levering i innlogget tjeneste en permanent løsning som er åpen for alle (hvis man ikke kan eller vil bruke system-system)?

Ja, innlogget tjeneste er en permanent løsning som er åpen for alle.

Er det laget et utkast visuelt hvordan den nye meldingen skal se ut i regnskapssystemet?

Skatteetaten stiller ikke krav til hvordan meldingen skal se ut i regnskapssystemet. Målet er at brukerne skal føre regnskap som normalt, og at systemet sammenstiller informasjonen fra regnskapet til mva-melding for omvendt avgiftsplikt, slik at brukeren kan sende inn.

Den nye rapporteringen er kodebasert og legger til rette for digital samhandling. Nummererte poster er erstattet av en dynamisk liste av spesifikasjonslinjer. Det er mulig å gi merknader både samlet og per linje. Kodelisten for den nye mva-melding for omvendt avgiftsplikt er tilgjengelig på Github, under Informasjonsmodeller, XSD og kodelister.

Kan man vedlegge dokumentasjon som filvedlegg til mva-melding for omvendt avgiftsplikt?

Ja, man kan vedlegge inntil 50 vedlegg per melding, og vedlegg kan være opp til 25 MB per fil. Vi vil støtte følgende formater:

- PDF
- Open Office XML (OOXML)
- Open Document Format (ODF)
- JPG eller PNG

Hvordan autentiserer man seg for innsending av ny mva-melding for omvendt avgiftsplikt?

Autentisering skjer via ID-porten, med personlig pålogging for system til system og for innlogget tjeneste. Altinn innlogging med brukernavn og passord vil ikke kunne benyttes. Sluttbrukersystemene må tilby et påloggingsvindu til ID-porten for bruker, slik at bruker kan logge på med eID og SBS får tilbake et ID-porten-token som brukes videre mot Skatteetaten og Altinn sine tjenester. For å slippe å logge på mange ganger varer en pålogging i 8 timer.

Vi ønsker å kunne tilby støtte for maskinporten, og ser på de juridiske og praktiske problemstillingene rundt dette, men det kommer senere. I planene som foreligger nå er det ID-porten som er løsningen.

Vil det foreligge en kodeliste med beskrivelser for de ulike kodene?

Den kan finnes på Github.

Test

Vil testingen av mva-melding for omvendt avgiftsplikt være åpen for alle?

Informasjon rundt testing er åpent for alle gjennom Github.