Tenor testdatasøk dokumentasjon

Begreper brukt i Tenor testdatasøk

BegrepDefinisjon
AdapterEn kildeeiers integrasjon mot Tenor som laster opp testdata.
APIApplication Programming Interface. Grensesnitt i en programvare som gjør at deler av den kan kjøres fra annen programvare.
Avansert søkSøk i GUI med KQL-spørringer.
DatakildeRegisteret som inneholder en gruppe data. Folkeregisteret er for eksempel datakilden til persondata.
DatakildeeierLeverandør av et datasett. Eksempelvis er Skatteetaten datakildeeier for persondata fra Folkeregisteret.
Dynamiske testdataTestdata som endrer seg. For testdata om personer kan dette være endring i sivil status, bostedsadresse etc.
ElasticsearchProdukt utviklet i Java, som bruker et http-web-grensesnitt og JSON-dokumenter for søking i alle typer data.
Enkelt søkSøk i GUI med predefinerte søkekriterier for hvert datasett.
FilterBegrensninger satt for et gitt søk, enten ved å benytte et eller flere av de forhåndsdefinerte søkekriteriene eller ved å skive egen søkestreng.
GatewayApplikasjonen som kan nås eksternt og som delegerer spørringer videre til applikasjoner backend.
HendelserBeskrivelser av endringer for et datasett.
ID-portenID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett, og tilbyr sikker innlogging ved bruk av elektronisk ID (e-ID).
IndeksereIntern prosess som er en del av publisering.
JSON-formatEn standard for å formatere dokumenter, uavhengig av programmeringsspråk. Det er tekstdokumenter på et format som enkelt kan leses av både mennesker og maskiner. En JSON-fil består av en samling med navn/verdi-par og en ordnet liste med verdier.
DatasettEt sett med testdata fra en kildeeier. F.eks. leverer kildeeier Skatteetaten datasettet Folkeregeisteret.
KQLKibana Query Language, spørrespråket som benyttes i Tenor avansert søk og API-søk.
MaskinportenMaskinporten sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll for datautveksling mellom virksomheter. Løsningen garanterer identiteten mellom virksomheter og gjør det mulig å binde sammen systemer og utvikle nye tjenester på en effektiv måte.
MasterdataMasterkopi av testdata sendt inn til løsningen.
Mottaks-APIAPI for mottak av testdata fra kildene.
PrimærkildeDatasett som er direkte søkbart i løsningen. Implementert med egen søkindeks. Første primærkilde i søkeløsningen er Folkeregisteret. Senere kommer også Enhetsregisteret som primærkilde.
PublisereSende data til Tenor.
RelasjonKobling mellom testdata.
REST-grensesnitt (REST API)En type grensesnitt (API) som gjør det mulig å ha kommunikasjon mellom separate programmer over nettet, uavhengig av teknologien det er laget i.
SekundærkildeDatasett som avhenger av relasjoner mot en primærkilde for å være søkbart i løsningen.
Syntetiske testdataTestdata som ikke endrer seg over tid.
SøkEt gitt søk i testdataene.
SøkeindeksSøkeindeks som holder en kopi av testdataene med formål å gjøre dem søkbare.
SøkekonfigurasjonKonfigurasjon til et gitt datasett som beskriver datasettet, søkekriterier, relasjoner og visningen av søkeresultater i GUI. Konfigurasjonen lages i XML og må validere mot en XSD tilgjengeliggjort fra Tenor.
SøkekriteriePredefinerte søkekriterier for enkelt søk som defineres i konfigurasjonen for hver kilde. For Folkeregisteret er det f.eks. lagt inn søkekriterier for kjønn, sivilstatus, fødselsdato etc.
SøkemotorApplikasjonen som behandler spørringer før de sendes til Elasticsearch. Elasticsearch er søkemotoren i Tenor.
Søkemotor-fasadeApplikasjonen som behandler spørringer før de sendes til Elasticsearch.
XMLExtensible Markup Language. Et markeringsspråk for deling av strukturerte data mellom informasjonssystemer. Leselig både for mennesker og maskiner. Består av tekst omsluttet av såkalte tags som beskriver innholdet.
XSDXML Schema Definition. Brukes til å validere XML-dokumenter med hensyn til struktur og innhold.