Tenor testdatasøk dokumentasjon

Nyheter

2021-10-18 - Omlegging i Tenor testdatasøk

Vi gjør en omlegging av søkestrukturen (elastic search) i Tenor testdatasøk. Dette vil medføre at søk på relasjoner i avansert søk ikke vil fungere som tidligere.

F.eks. må dette søket: tenorRelasjoner.freg.barn.bostedsadresse: "Rotebergvegen 1"

Endres til: tenorRelasjoner.freg: {tenorRelasjonsnavn: "barn" AND bostedsadresse: "Rotebergvegen 1"}

Hvis du har lagret søk med relasjoner, så må du endre disse og lagre de på nytt.