Tenor testdatasøk dokumentasjon

Om Tenor testdatasøk

Tenor testdatasøk gir deg muligheten til å søke i syntetiske testdata fra Test-Norge, og er et arbeidsverktøy for alle som trenger testdata til integrasjonstester. På enhetstest- og enhetsintegrasjonstestnivå er det anbefalt å stubbe og mocke eksterne avhengigheter.

Tenor utvides med testdata fra nye kilder etter hvert som kildene er klare.

Tenor testdatasøk består av en nettbasert søkeløsning. I den nettbaserte løsningen kan du velge å søke etter testdata ved å benytte de forhåndsdefinerte søkekriteriene, eller ved å lage dine egne søk i Avansert søk.

Det er også etablert et maskingrensesnitt, som du kan integrere mot fra dine automatiske verdikjedetester, slik at du kan søke i testdataene.

Hvordan søke via brukergrensesnittet?

Innlogging

Du logger inn i Tenor testdatasøk ved å bruke ID-porten.

Søk

 • I venstremenyen vises de forhåndsdefinerte søkekriteriene for kildene.
 • I midten vises trefflisten som passer til søkekriteriene du har søkt på.
 • Til høyre finner du mer informasjon om testpersonene eller testvirksomhetene du vil se nærmere på. Her finner du nøkkelinformasjon, relasjoner og du kan se på og laste ned kildedata.
 • I "Valgte søkekriterier" vises oversikt over de søkekriteriene du har valgt. Her kan du nullstille søket ditt ved å krysse bort ett eller flere av søkekriteriene som listes, eller nullstill søket ved å trykke på krysset til høyre.
 • Ved å trykke på de tre prikkene til høyre for "Valgte søkekriterier" kan du velge å lagre søket, eller eksportere søket.

Avansert søk

 • Avansert søk tilbyr flere og mer utvidete søkemuligheter enn Søk fordi du kan definere dine egne søkestrenger med hjelp av Kibana Query Language (KQL).
 • Avansert søk kan brukes for å lage og teste søkestrenger som du vil bruke til dine automatiske tester via API-et.
 • Angi søket ditt i feltet "Søkestreng" ved å skrive inn et søk i KQL, trykk Enter eller klikk på "Søk".
 • Når du har funnet et passende søk, kan du generere en API-link til søket ved hjelp av de tre prikkene til høyre for søkefeltet og valget "Åpne søk i API".
 • Det er innebygd hjelp i form av forslag og autocomplete til å skrive søkestrengen når du klikker deg inn i søkefeltet.
 • Link til offisiell KQL tutorial

Eksempler på avanserte søk Folkeregisteret:

ResultatSøkestreng(KQL)
Person som bor i Drammenbostedsadresse:Drammen
person født etter 01.12.2003foedselsdato > 2003-12-01
Person født mellom år 2003 og 2005foedselsdato >2003 and foedselsdato <2005
Person født mellom år 2003 og 2005foedselsdato: [2003 to 2005]
Person med barn født mellom år 2003 og 2005tenorRelasjoner.freg: {tenorRelasjonsnavn: "barn" AND foedselsdato : [2003 to 2005]}
Person med partner som nylig har endret sivilstandtenorRelasjoner.freg: {tenorRelasjonsnavn: "partner" AND sisteHendelse: "endringISivilstand"}
Person med bostedsadresse på Rotebergvegen 1bostedsadresse : "Rotebergvegen 1"
Person som bor på Rotebergvegen 1 med barn som bor på rotebergvegen 1bostedsadresse:"Rotebergvegen 1" AND tenorRelasjoner.freg: {tenorRelasjonsnavn: "barn" AND bostedsadresse: "Rotebergvegen 1"}"

Eksempler på avanserte søk Enhetsregisteret og Foretaksregisteret:

ResultatSøkestreng(KQL)
NUF som har forretningsadresse i Japanorganisasjonsform.kode : "NUF" and forretningsadresse.land:"Japan"
Virksomheter som har Nynorsk som målformmaalform: "Nynorsk"

Lagrede søk

Her finner du oversikt over søkene du har lagret. For å lagre søk må du først opprette en profil.

Ved å klikke på de tre prikkene til høyre for søket og velge "Utfør søk" blir søket gjennomført og resultatet blir vist i Søk eller Avansert søk, avhengig av hvor søket ble lagret fra.

Du kan slette alle søk ved å slette din profil, eller slette enkeltsøk ved å klikke på de tre prikkene til høyre for søket og velge "Slett søk".

Kilder

Kilder viser en oversikt over alle kildene som finnes i Tenor testdatasøk, og når de sist ble oppdatert.

Hvordan søke via API-et

Søk via API-et benytter Kibana Query Language (KQL) på samme måte som søk i Avansert søk. Du kan bruke avansert søk for å bygge opp søkestrengene dine og kopiere ut søkestrengen til bruk i API-søk.

Vil du justere antallet resultater du eksporterer ved et søk kan du legge til: '&antall=20' i url'en for å endre antall resultater til 20.

Ønsker du mer informasjon i hvert resultat kan du legge til: '&nokkelinformasjon=true' i url'en.

Tenor testdatasøk er et verktøy for å finne testdata til test av integrasjoner. Det er viktig at man ikke integrerer mot Tenor API for å finne testdata til automatiske tester på lavere nivå. På enhetstest- og enhetsintegrasjonstestnivå er det anbefalt å stubbe og mocke eksterne avhengigheter. Det betyr at du kun bør bruke Tenor testdatasøk sitt API fra verdikjedetestene dine.

Hvordan få tilgang til API-et for søk

Bruk av API-et krever integrasjon mot Tenor testdatasøk via Maskinporten sitt testmiljø ver 2. For tilgang til Tenor testdatasøk anbefales det at testsertifikat utstedes på virksomhetens ekte organisajonsnummer.

For å få tilgang må du:

 1. Bestille virksomhetssertifikat for test, helst på ditt eget organisasjonsnummer.
 2. Sende en mail til Tenor@skatteetaten.no der du oppgir ditt organisasjonsnummer og at du ønsker tilgang til søke-API'et.