Test & Produksjon

Endringslogg

DatoHva ble endret?
2022.15.11Opprettet egen side for hvordan kjøre python script

Test av applikasjon ved hjelp av Python script

Det er skrevet et Python script som kan brukes i forbindelse med test av løsningen mot Skatteetaten. Python script for henting, validering og innsending.

Klon hele repositoriet eller last ned katalogen under:

/test_with_python_script_files

Før du kjører scriptet må du installere Python og noen biblioteker.

Sjekk om python og pip er installert (Minimum python3 versjon 3.6.X)

python3 --version

pip3 --version

Hvis de ikke er installert kan de installeres gjennom terminal vindu

Mac

brew install python

python3 -m pip install --upgrade pip

Eventuelt kan man bruke en versjonshåndtering pakke i stedet. For mer informasjon rundt python på Mac kan man lese på homebrew:
https://formulae.brew.sh/formula/pyenv
https://docs.brew.sh/Homebrew-and-Python

Linux Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install python3.8
sudo apt install python3-pip

Installer python biblioteker

Åpne terminalen i prosjekt mappa, og naviger til /test_with_python_script mappen.
Deretter installer alt av nødvendige biblioteker.
Kan eventuelt bruke en venv i stedet for å installere globalt, les mer her: https://docs.python.org/3/library/venv.html

cd docs/test_with_python_script

pip3 install -r requirements.txt

Kjøre Python scriptet

 1. Last ned katalogen test_with_python_script under https://github.com/Skatteetaten/mva-meldingen/tree/master/docs
 2. Du må søke opp en testbruker med en tilhørende virksomhet som beskrevet i [Bruksveiledning for Tenor Testdatasøk](https://github.com/Skatteetaten/mva-meldingen/blob/master/docs/mvameldingen/test/Bruksveiledning_Tenor.pdf).
 3. Noter deg fødselsnummer til testbruker og organisasjonsnummer til den virksomheten denne testbrukeren kan sende inn for
 4. Gjør endringer i følgende filer:

  1. organisasjonsnummer i filen mva_melding_innsending.py (Se under kommentaren "# Legg inn org_nummer du ønsker å sende inn for"), er nå hardkodet til 999999999
  2. organisasjonsnummer i konvolutt filen du ønsker å sende inn (example_files/konvolutt)
  3. organisasjonsnummer i mva-melding filen du ønsker å sende inn (example_files/melding)
  4. eventuelt andre testdata som feks skattleggingsperiode, meldingskategori etc
  5. Oppdater filnavnene i filen mva_melding_innsending.py til de filene du ønsker å benytte:
  6. mvaMeldingInnsending_filnavn = "kompensasjon_mvakonvolutt.xml"
  7. mvaMelding_filnavn = "kompensasjon_mvamelding.xml"
  8. NB! Husk å sørg for at konvolutt og mva-melding stemmer overens i forhold til testdataene
 5. Kjør Python scriptet
 6. Etter at scriptet er startet så åpnes en nettleser. Trykk på "TestID" og benytt det fødselsnummer du noterte deg i steg 3)