Valideringsregler

English

Endringslogg

Dato Hva ble endret?
2021.06.07
 • Mva-kode 5 lagt til som gjeldende mva-kode for uttak.
 • Mva-kode 81 lagt til som gjeldende mva-kode for tilbakeføring av inngående mva.
 • Alvorlighetsgrad "mangelfull melding" er fjernet og reglene som brukt det bruker nå alvorlighetsgrad "avvikende skattemelding".
 • Reglene R023 - R027 er nå satt til alvorlighetsgrad "ugyldig skattemelding".
 • Tekst for regel R040 var korrigert.
2021.06.28
 • Valideringsregler R065-R068 lagt til detaljspesifikasjonen.
2021.10.12
 • Tekst for regel R018 var korrigert.
 • R020 - R022 sjekker både merknad felt
 • R028 - R032 er nå satt til alvorlighetsgrad "ugyldig skattemelding"
 • R028 - R037 korriger sjekk av inn- og utgående linjer
 • R047 - R058 skal ikke kjøre hvis register data utilgjengelig, tekst endret
 • R072 og R073 lagt til for bedre tilbakemelding hvis en feil oppstår med plikt
 • R059 og R060 unntak for skattepliktig som har meldt opphør, konkursbo eller dødsbo
 • R066 tekst endring
 • R067 og R068 oppdatert å håndtere kode 81 unntak
 • R078 lagt til (tilbakeføring spesifikasjon kreves merknad)
 • R079 lagt til (KID validering)
 • R080 lagt til (Kontonummer oppgitt for utbetalinger)
 • R004 - R017 fast merknadsregler erstattet med R074 - R076 som bruker kodeliste merknadTilsvarendeMvaKode
2021.10.29
 • R001 - R003 og R069 - R071 tekniske regler lagt til
 • R000 og R077 praktiske regler lagt til
 • R060 og R061 meldinger levert for tidligere terminer regler lagt til
2021.11.18
 • R020 og R021 er nå satt til alvorlighetsgrad "ugyldig skattemelding"
 • R022 slettet (dekket av R078)
 • R023 - R027 typo korrigert
 • R023 - R027 er nå satt til alvorlighetsgrad "avvikende skattemelding"
 • R023 - R027 identifisere inngående linjer med sjekk på grunnlag istedenfor merverdiavgift
 • R028 - R032 sjekk antall utgående linjer er mer enn antall inngående linjer ikke bare at en utgående linjer finnes
 • R059 og R060 unntak for skattepliktig som har meldt konkurs
 • R067 og R068 slettet. utgående koder nå validert i R066. R081 lagt til for å validere mva-koder med både inn- og utgående linjer
 • R082 sjekk for desimaltall lagt til
2021.12.03
 • R039 tatt bort at 'uttak' spesifikasjon er gyldig på mva kode 32
 • R040 lagt til at 'justering' spesifikasjon er gyldig på mva kode 81
 • R059 og R060 unntak tilfeller skal kun gjelde for påbegynnte skatteleggingsperioder
2021.12.14
 • Oppdater avvik tekster for alle regler
 • R055 - R058 slettet og R083 lagt til for å erstatte dem
2022.04.27
 • R060 forlis unntak lagt til
 • R079 KID nummer må oppfylle mod10 eller mod11 validering
 • R079 KID nummer kan ikke være lik kontonummeret
 • R084 sjekk at det er innsendt spesifikasjonslinjer når fastsatt merverdiavgift har et beløp som er ikke 0
2022.05.18
 • R085 sjekk at beløpet på grunnlaget er mindre enn maks verdi"
2023.01.01
 • Regler som gjelder kun alminnelig og primærnæring er begrenset til dette
 • R000 og R077 har regel kategori MELDINGSKATEGORI
 • R069, R070 og R071 spesifikasjoner og merknader lovlige verdier er spesifikk til utvalg av meldingskategori
 • R104 og R105 regler som gjelder når meldingskategorier er tilgjengelig er lagt til
 • R103 regel som gjelder hvilke terminer er tilgjengelig for omvendt avgiftsplikt mva-meldinger
 • R106 regel som gjelder hvilke terminlengder er gyldige for omvendt avgiftsplikt mva-meldinger
 • R108 regel som gjelder manglende merknader for kodelinjer hvor motsatt fortegn er brukt
 • R113 regel som gjelder gyldige koder for omvendt avgiftsplikt mva-meldinger
 • R107 omvendt avgiftsplikt mva-meldinger må inneholde kodelinjer når beløp er oppgitt i fastsatt merverdiavgift
2023.01.22
 • R109 regel som gjelder utgående avgift for omvendt avgiftsplikt mva-meldinger må ha grunnlag og sats lagt til
 • R112 regel som gjelder beløp for koden og tilhørende spesifikasjon på omvendt avgiftsplikt mva-melding lagt til
 • R110 og R111 regler som gjelder gyldige spesifikasjonslinjer på omvendt avgiftsplikt mva-melding lagt til
 • R114 og R115 regler som gjelder spesifikasjonslinje kjøp med kompensasjonsrett på ordinære mva-meldinger lagt til
 • R116 regel som gjelder kjøp med kompensasjonsrett spesifikasjonslinje skulle ha grunnlag og sats lagt til
 • R117, R118 og R119 som gjelder fastsatt beløp i omvendt avgiftsplikt mva-meldinger lagt til
 • R122 merverdiavgift beløp skulle være lavere enn grunnlag beløp regel lagt til
2023.01.26
 • Flytt omvendt avgiftsplikt regler til https://skatteetaten.github.io/mva-meldingen/omvendt/forretningsregler/
2023.11.06
 • Merverdiavgiften kan ikke være beregnet til 0 når det er oppgitt grunnlag for avgift. (R127)
 • Virksomheten har organisasjonsform UDEF (R126)
2024.04.12
 • Virksomheten er ikke registrert i Enhetsregisteret og kan ikke sende inn mva-melding. (R131)

Valideringsregler

Valideringsreglene er under utvikling og nye valideringsregler vil bli lagt til fortløpende.

Følgende valideringsregler er foreløpig definert for alle mva-meldinger:

 • Summen av merverdiavgift for hver avgiftslinje er ikke lik feltet fastsattMerverdiavgift (R018)
 • Beregnet avgift i avgiftslinje er ulik produktet av grunnlag og sats (R019)
 • Meldingen må være en ordinær (aliminnelig eller primærnæring) melding, krav om kompensasjon eller omvendt avgiftsplikt mva-melding (R104)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder tilbakeføring av inngående mva. gitt i mva §9-6 og §9-7 må sendes med en merknad (R078)
 • KID-nummeret må være gyldig (R079)
 • Innsendte beløp skal ikke inneholde desimaler (R082)
 • Beløp på grunnlag feltet må være under en maks verdi (R085)
 • Merknader må være gyldig for brukt mva-kode (vanlig fortegn) (R074)
 • Merknader må være gyldig for brukt mva-kode (motsatt fortegn) (R075)
 • Merknader må være gyldig for brukt mva-kode (linje med spesifikasjon) (R076)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder kjøp med kompensasjonsrett må ha med grunnlag og sats (R116)
 • Merverdiavgift i kodelinjer skal ha lavere beløp enn grunnlaget (R122)

Følgende valideringsregler er foreløpig definert for ordinær (alminnelig og primærnæring) mva-meldinger:

 • Merknad til beløp med motsatt fortegn som gjelder grunnlag og utgående avgift mangler (R020)
 • Merknad til beløp med motsatt fortegn som gjelder fradragsført inngående avgift mangler (R021)
 • Fradragsført inngående avgift som gjelder varer kjøpt fra utlandet med fradragsrett, skal være mindre enn eller lik utgående avgift (kode 81) (R023)
 • Fradragsført inngående avgift som gjelder varer kjøpt fra utlandet med fradragsrett, skal være mindre enn eller lik utgående avgift (kode 83) (R024)
 • Fradragsført inngående avgift som gjelder tjenester kjøpt fra utlandet med fradragsrett skal være mindre enn eller lik utgående avgift (kode 86) (R025)
 • Fradragsført inngående avgift som gjelder tjenester kjøpt fra utlandet med fradragsrett skal være mindre enn eller lik utgående avgift (kode 88) (R026)
 • Fradragsført inngående avgift som gjelder kjøp av klimakvoter og gull med fradragsrett, skal være mindre enn eller lik utgående avgift (R027)
 • Utgående avgift skal være beregnet dersom det er ført fradrag for inngående avgift som gjelder kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett (kode 81) (R028)
 • Utgående avgift skal være beregnet dersom det er ført fradrag for inngående avgift som gjelder kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett (kode 83) (R029)
 • Utgående avgift skal være beregnet dersom det er ført fradrag for inngående avgift som gjelder tjenester kjøpt fra utlandet med fradragsrett (kode 86) (R030)
 • Utgående avgift skal være beregnet dersom det er ført fradrag for inngående avgift som gjelder tjenester kjøpt fra utlandet med fradragsrett (kode 88) (R031)
 • Utgående avgift skal være beregnet dersom det er ført fradrag for inngående avgift som gjelder kjøp av klimakvoter og gull med fradragsrett (R032)
 • Det skal være fradragsført inngående avgift dersom det er beregnet utgående avgift ved kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett (kode 81) (R033)
 • Det skal være fradragsført inngående avgift dersom det er beregnet utgående avgift ved kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett (kode 83) (R034)
 • Det skal være fradragsført inngående avgift dersom det er beregnet utgående avgift for tjenester kjøpt fra utlandet med fradragsrett (kode 86) (R035)
 • Det skal være fradragsført inngående avgift dersom det er beregnet utgående avgift for tjenester kjøpt fra utlandet med fradragsrett (kode 88) (R036)
 • Det skal være fradragsført inngående avgift dersom det er beregnet utgående avgift ved kjøp av klimakvoter og gull med fradragsrett (R037)
 • Avgiftspliktig omsetning skal være under en million for alminnelig næring plikter med årlig skattleggingsperiode (R052)
 • Spesifikasjonslinjer skal ha en gyldig mva-kode i mva-meldinger som gjelder en alminnelig næring plikt (R053)
 • Spesifikasjonslinjer skal ha en gyldig mva-kode i mva-meldinger som gjelder en primærnæring plikt (R054)
 • Inngående mva. skal føres uten grunnlag og sats (R065, R081)
 • Utgående mva. skal føres med grunnlag og sats (R066, R081)
 • Fradrag for inngående avgift skal normalt ikke føres på en plikt som gjelder engangsregistrering (R083)
 • Det må sendes inn spesifikasjonslinjer når det er oppgitt beløp i 'fastsatt merverdiavgift' feltet (R084)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder tap på krav kan kun sendes inn på mva-kode 1, 11, 12 eller 13 (R038)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder uttak kan kun sendes inn på mva-kode 3, 5, 31 eller 33 (R039)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder justering kan kun sendes inn på mva-kode 1 eller 81 (R040)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder tilbakeføring av inngående mva. gitt i mva §9-6 og §9-7 kan kun sendes inn på mva-kode 1 eller 81 (R041)
 • Spesifikasjonslinje som gjelder kjøp med kompensasjonsrett kan kun sendes inn på mva-kode 81, 83, 86, 88 eller 91 (R114)
 • Oppgitt meldingskategori skal stemme med opplysningene i mva-registeret (alminnelig) (R047)
 • Oppgitt meldingskategori skal stemme med opplysningene i mva-registeret (primær) (R048)
 • Oppgitt skattleggingsperiodetype skal stemme med opplysningene i mva-registeret (alminnelig) (R049)
 • Oppgitt skattleggingsperiodetype skal stemme med opplysningene i mva-registeret (primær) (R050)
 • Oppgitt skattleggingsperioden skal stemme med opplysningene i mva-registeret (alminnelig) (R072)
 • Oppgitt skattleggingsperioden skal stemme med opplysningene i mva-registeret (primær) (R073)
 • Mva-meldingen skal ikke sendes inn før gjeldende skattleggingsperiode er ferdig (alminnelig) (R059)
 • Mva-meldingen skal ikke sendes inn før gjeldende skattleggingsperiode er ferdig (primær) (R060)
 • Rapporterende enhet i en fellesregistrering skal ha mva-plikt (R051)
 • Mva-meldinger for tidligere terminer skulle vært levert (R061)
 • Mva-meldinger for tidligere terminer skulle vært levert og derfor vil avgift til gode for denne terminen ikke bli utbetalt (R062)
 • Kontonummer må være registrert for meldinger som kunne føre til en utbetaling (R080)
 • Beløpet på koden og spesifikasjonslinje som gjelder kjøp med kompensasjonsrett skal ikke være like (R115)
 • Merverdiavgiften kan ikke være beregnet til 0 når det er oppgitt grunnlag for avgift. (R127)
 • Virksomheten er ikke registrert i Enhetsregisteret og kan ikke sende inn mva-melding. (R131)

Følgende regler gjelder for alle meldingskategorier som ikke er eHandel:

 • Virksomheten har organisasjonsform UDEF (R126)

Følgende tekniske regler er også spesifisert som validerer xsd format og kodelister verdier:

 • Mva-meldingen skal være på gyldig format (R001)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke kjente mva-koder (R002)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke gyldige satser (R003)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke kjente spesifikasjoner (R069)
 • Spesifikasjonslinjer skal bare bruke kjente merknader på utvalgt merknad felt (R070)
 • Mva-meldingen skal bare bruke en kjent merknad på utvalgt merknad felt (R071)

Følgende praktiske regler er også definert for å hindre feilaktige innsendinger til det nye systemet:

 • Innsending og validering tjeneste er ikke tilgjengelig før 01.01.2022 for ordinær (aliminnelig eller primærnæring) mva-meldinger (R000)
 • Innsending og validering av ordinær (alminnelig eller primærnæring) mva-meldinger fra før 2022 er ikke tilgjengelig (R077)

Detaljspesifikasjon av reglene:

Validering av mva-meldingen er implementert med et sett av regler som kjøres maskinelt for å sjekke gyldigheten av meldingen. Reglene er utformet slik at de både er dokumentasjon av reglene for meldingen og kjørbare maskinelt. Eksempel på regel:

[1]   MvaMeldingsinnhold_GrunnlagGangerGjeldendeSats_FeilBeregnetMerverdiavgiftForAvgiftslinje(
[2]    "Beregnet avgift i avgiftslinje er ulik produktet av grunnlag og sats" {
[3]      valideringsregel {
[4]        mvaSpesifikasjonslinje
[5]          .hvor { linje -> linje.grunnlag ikkeEr tomt }
[6]          .skal { linje -> linje.grunnlag * linje.sats væreRundetNedTil linje.merverdiavgift }
[7]      }
[8]      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
[9]    }
[10]  )

Her betyr feltene i regelen ovenfor følgende:

Linje 1 - Identifikator: Dette er referansen til regelen hver regel har en unik identifikator.

Linje 2 - Feilmelding: Dette er feilmeldingen som bli returnert i validerings-APIet dersom MVA-meldingen ikke er i henhold til kravet i regelen.

Linje 3-7 - Valideringsregel: Dette er regelen som definerer hvordan en gyldig MVA-melding skal være. Dersom denne regelen ikke er oppfylt vil meldingsvalideringen feile.

Linje 8 - Alvorlighetsgrad: Dette er alvorlighetsgraden dersom valideringen feiler. Følgende alvorlighetsgrader er definert : AVVIKENDESKATTEMELDING, UGYLDIGSKATTEMELDING

  MVA_MELDINGSKATEGORI_UGYLDIG(
    "Innsending og validering av melding for oppgitt meldingskategori er ikke tilgjengelig enda." {
      valideringsregel {
        meldingskategori måVæreEnAv alminnelig_primær_kompensasjon_eller_omvendtAvgiftsplikt
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R104 }
    }
  ),
  INNLEVERING_FØR_1_1_2022(
    "Innsending og validering av mva-melding er ikke tilgjengelig enda." {
      valideringsregel {
        nå måVæreEtterEllerLik førsteJan2022
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R000 }
    }
  ),
  INNLEVERING_MELDING_FRA_FØR_2022(
    "Det kan ikke sendes inn mva-melding for perioder før 01.01.2022. Denne må sendes via Altinn." {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          skattleggingsperiodeår måVæreEtterEllerLik år2022
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSKATEGORI }
      regelnummer { R077 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_GRUNNLAG_ER_LAVERE_ENN_BEREGNET_AVGIFT(
    "Beregnet merverdiavgift i kodelinjen har høyere beløp enn oppgitt grunnlag." {
      valideringsregel {
        (
          (meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring) eller (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt)
          ) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.grunnlag erStørreEnn 0.0 }
            .skal { linje -> linje.grunnlag erStørreEnn linje.merverdiavgift }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { Avvikstype.UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R122 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_SUM_MVA_FEIL_SUMMERING_AV_AVGIFTLINJER(
    "Summen av merverdiavgift for alle kodelinjene er ikke lik beløpet som er oppgitt som fastsatt merverdiavgift." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje.summenAv { linje ->
          linje.merverdiavgift
        } skalVære skattegrunnlagOgBeregnetSkatt.fastsattMerverdiavgift
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R018 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_GRUNNLAG_GANGER_GJELDENDE_SATS_FEIL_BEREGNET_MERVERDIAVGIFT_FOR_AVGIFTSLINJE(
    "Beregnet merverdiavgift i kodelinjen er ikke lik produktet av grunnlag og sats." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.grunnlag ikkeEr tomt }
          .skal { linje -> linje.grunnlag * linje.sats væreRundetNedTil linje.merverdiavgift }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R019 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_UTGÅENDE_MOTSATT_FORTEGN_MERKNAD_TIL_MVA_KODEN_MANGLER(
    "Det må fylles ut merknad som forklarer hvorfor det er benyttet motsatt fortegn for grunnlag og utgående merverdiavgift."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          kodene(3, 6, 31, 32, 33, 51, 52, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92)
            .hvor { linje -> linje.grunnlag erMindreEnn 0.0 }
            .skal { linje ->
              (linje.merknad?.beskrivelse har innhold) eller
                (linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold)
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R020 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_INNGÅENDE_MOTSATT_FORTEGN_MERKNAD_TIL_MVA_KODEN_MANGLER(
    "Det må fylles ut merknad som forklarer hvorfor det er benyttet motsatt fortegn for fradragsført merverdiavgift."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          kodene(1, 11, 12, 13, 14, 15, 81, 83, 86, 88, 91)
            .hvor { linje -> linje.grunnlag er tomt og (linje.merverdiavgift erStørreEnn 0.0) }
            .skal { linje ->
              ((linje.merknad?.beskrivelse har innhold) eller (linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold)) medmindre (
                (
                  linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(
                    1,
                    81
                  ) og (linje.spesifikasjon er TILBAKEFØRING.spesifikasjon.kode)
                  ) eller (
                  linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(
                    1,
                    11,
                    12,
                    13
                  ) og (linje.spesifikasjon er TAPPÅKRAV.spesifikasjon.kode)
                  ) eller (
                  linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(
                    1,
                    81
                  ) og (linje.spesifikasjon er JUSTERING.spesifikasjon.kode)
                  )
                )
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R021 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_VARER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_MELLOM_BEREGNET_OG_INNGÅENDE_AVGIFT_MVA_KODE_81(
    "Fradrag for innførselsmerverdiavgift skal normalt ikke overstige utgående innførselsmerverdiavgift."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje -> linje.mvaKode er 81 og (linje.grunnlag er tomt) }
            .såSkal {
              utgåendeMerverdiavgiftMvaKode(81) uansettFortegnVæreStørreEllerLikEnn inngåendeMerverdiavgiftMvaKode(
                81
              )
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R023 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_VARER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_MELLOM_BEREGNET_OG_INNGÅENDE_AVGIFT_MVA_KODE_83(
    "Fradrag for innførselsmerverdiavgift skal normalt ikke overstige utgående innførselsmerverdiavgift."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje -> linje.mvaKode er 83 og (linje.grunnlag er tomt) }.såSkal {
            utgåendeMerverdiavgiftMvaKode(83) uansettFortegnVæreStørreEllerLikEnn inngåendeMerverdiavgiftMvaKode(
              83
            )
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R024 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_FOR_TJENSTER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_MELLOM_BEREGNET_OG_INNGÅENDE_AVGIFT_MVA_KODE_86(
    "Fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet skal normalt ikke overstige utgående merverdiavgift for kjøp av tjenester fra utlandet."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje -> linje.mvaKode er 86 og (linje.grunnlag er tomt) }.såSkal {
            utgåendeMerverdiavgiftMvaKode(86) uansettFortegnVæreStørreEllerLikEnn inngåendeMerverdiavgiftMvaKode(
              86
            )
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R025 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_FOR_TJENSTER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_MELLOM_BEREGNET_OG_INNGÅENDE_AVGIFT_MVA_KODE_88(
    "Fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet skal normalt ikke overstige utgående merverdiavgift for kjøp av tjenester fra utlandet."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje -> linje.mvaKode er 88 og (linje.grunnlag er tomt) }.såSkal {
            utgåendeMerverdiavgiftMvaKode(88) uansettFortegnVæreStørreEllerLikEnn inngåendeMerverdiavgiftMvaKode(
              88
            )
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R026 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_KJØP_AV_KLIMAKVOTER_OG_GULL_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_MELLOM_BEREGNET_OG_INNGÅENDE_AVGIFT_MVA_KODE_91(
    "Fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av klimakvoter eller gull skal normalt ikke overstige utgående merverdiavgift ved kjøp av klimakvoter eller gull."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje -> linje.mvaKode er 91 og (linje.grunnlag er tomt) }.såSkal {
            utgåendeMerverdiavgiftMvaKode(91) uansettFortegnVæreStørreEllerLikEnn inngåendeMerverdiavgiftMvaKode(
              91
            )
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R027 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_VARER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_UTGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_MVA_KODE_81(
    "Det skal beregnes utgående innførselsmerverdiavgift i samme termin som fradrag for inngående innførselsmerverdiavgift."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje -> linje.mvaKode er 81 og (linje.grunnlag er tomt) og (linje.spesifikasjon er tomt) }
            .såSkal {
              antallUtgåendeLinjerForMvaKode(81) væreStørreEllerLik antallInngåendeLinjerForMvaKode(81)
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R028 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_VARER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_UTGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_MVA_KODE_83(
    "Det skal beregnes utgående innførselsmerverdiavgift i samme termin som fradrag for inngående innførselsmerverdiavgift."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje -> linje.mvaKode er 83 og (linje.grunnlag er tomt) og (linje.spesifikasjon er tomt) }
            .såSkal {
              antallUtgåendeLinjerForMvaKode(83) væreStørreEllerLik antallInngåendeLinjerForMvaKode(83)
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R029 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_FOR_TJENSTER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_UTGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_MVA_KODE_86(
    "Det skal beregnes utgående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet i samme termin som fradraget gjøres."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje -> linje.mvaKode er 86 og (linje.grunnlag er tomt) og (linje.spesifikasjon er tomt) }
            .såSkal {
              antallUtgåendeLinjerForMvaKode(86) væreStørreEllerLik antallInngåendeLinjerForMvaKode(86)
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R030 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_FOR_TJENSTER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_UTGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_MVA_KODE_88(
    "Det skal beregnes utgående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet i samme termin som fradraget gjøres."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje -> linje.mvaKode er 88 og (linje.grunnlag er tomt) og (linje.spesifikasjon er tomt) }
            .såSkal {
              antallUtgåendeLinjerForMvaKode(88) væreStørreEllerLik antallInngåendeLinjerForMvaKode(88)
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R031 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_KJØP_AV_KLIMAKVOTER_OG_GULL_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_UTGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_MVA_KODE_91(
    "Det skal beregnes utgående merverdiavgift ved kjøp av klimakvoter eller gull i samme termin som fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av klimakvoter eller gull."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje -> linje.mvaKode er 91 og (linje.grunnlag er tomt) og (linje.spesifikasjon er tomt) }
            .såSkal {
              antallUtgåendeLinjerForMvaKode(91) væreStørreEllerLik antallInngåendeLinjerForMvaKode(91)
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R032 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_FOR_TJENSTER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_INNGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_MVA_KODE_81(
    "Ved bruk av koden innførsel av varer med fradragsrett, skal det i samme termin fylles ut fradrag for inngående innførselsmerverdiavgift."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje ->
            linje.mvaKode er 81 og (linje.grunnlag har innhold) og (linje.spesifikasjon er tomt)
          }.såSkal {
            mvaSpesifikasjonslinje.inneholder { linje -> linje.mvaKode er 81 og (linje.grunnlag er tomt) og (linje.spesifikasjon er tomt) }
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R033 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_OMVENDT_AVGIFTSPLIKT_FOR_TJENSTER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_INNGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_MVA_KODE_83(
    "Ved bruk av koden innførsel av varer med fradragsrett, skal det i samme termin fylles ut fradrag for inngående innførselsmerverdiavgift."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje ->
            linje.mvaKode er 83 og (linje.grunnlag har innhold) og (linje.spesifikasjon er tomt)
          }.såSkal {
            mvaSpesifikasjonslinje.inneholder { linje -> linje.mvaKode er 83 og (linje.grunnlag er tomt) og (linje.spesifikasjon er tomt) }
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R034 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_VARER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_INNGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_MVA_KODE_86(
    "Ved bruk av koden tjenester kjøpt fra utlandet med fradragsrett, skal det i samme termin fylles ut fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje ->
            linje.mvaKode er 86 og (linje.grunnlag har innhold) og (linje.spesifikasjon er tomt)
          }.såSkal {
            mvaSpesifikasjonslinje.inneholder { linje -> linje.mvaKode er 86 og (linje.grunnlag er tomt) og (linje.spesifikasjon er tomt) }
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R035 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_VARER_KJØPT_FRA_UTLANDET_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_INNGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_MVA_KODE_88(
    "Ved bruk av koden tjenester kjøpt fra utlandet med fradragsrett, skal det i samme termin fylles ut fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje ->
            linje.mvaKode er 88 og (linje.grunnlag har innhold) og (linje.spesifikasjon er tomt)
          }.såSkal {
            mvaSpesifikasjonslinje.inneholder { linje -> linje.mvaKode er 88 og (linje.grunnlag er tomt) og (linje.spesifikasjon er tomt) }
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R036 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_KJØP_AV_KLIMAKVOTER_OG_GULL_MED_FRADRAGSRETT_AVVIK_INNGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_MVA_KODE_91(
    "Ved bruk av koden kjøp av klimakvoter eller gull med fradragsrett, skal det i samme termin fylles ut fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av klimakvoter eller gull."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.finnes { linje ->
            linje.mvaKode er 91 og (linje.grunnlag har innhold) og (linje.spesifikasjon er tomt)
          }.såSkal {
            mvaSpesifikasjonslinje.inneholder { linje -> linje.mvaKode er 91 og (linje.grunnlag er tomt) og (linje.spesifikasjon er tomt) }
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R037 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_OMSETNING_OVER_EN_MILLON_FOR_ÅRSTERMINPLIKT(
    "For å kunne levere mva-melding for alminnelig næring med årstermin må den avgiftspliktige omsetningen være under en million kroner i året."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er alminnelig og (skattleggingsperiodetype er årlig) såSkal {
          omsetning væreMindreEnn 1100000.0
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R052 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_UGYLDIG_MVA_KODE_FOR_OPPGITT_MELDINGSKATEGORI_ALMINNELIG_NÆRING_MED_PLIKT(
    "Den valgte koden kan ikke benyttes ut ifra hvilke plikter virksomheten er registrert med i Merverdiavgiftsregisteret."
    {
      valideringsregel {
        registerDataHentetOk er OK og
          (meldingskategori er alminnelig og (registrertMeldingskategori har innhold)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.skal { linje ->
            linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(
              1,
              11,
              12,
              13,
              14,
              15,
              3,
              31,
              32,
              33,
              5,
              51,
              52,
              6,
              81,
              82,
              83,
              84,
              85,
              86,
              87,
              88,
              89,
              91,
              92
            )
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R053 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_UGYLDIG_MVA_KODE_FOR_OPPGITT_MELDINGSKATEGORI_PRIMÆRNÆRING_MED_PLIKT(
    "Den valgte koden kan ikke benyttes ut ifra hvilke plikter virksomheten er registrert med i Merverdiavgiftsregisteret."
    {
      valideringsregel {
        registerDataHentetOk er OK og
          (meldingskategori er primærnæring og (registrertMeldingskategori har innhold)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.skal { linje ->
            linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(
              1,
              11,
              12,
              13,
              14,
              15,
              3,
              31,
              32,
              33,
              5,
              51,
              52,
              6,
              81,
              82,
              83,
              84,
              85,
              86,
              87,
              88,
              89,
              91,
              92
            )
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R054 }
    }
  ),
  MVA_KODE_FOR_INNGÅENDE_AVGIFT_HAR_FEILAKTIG_GRUNNLAG_OG_SATS(
    "Beløp som gjelder inngående avgift skal ikke ha med grunnlag og sats."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.hvor { linje ->
            linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(1, 11, 12, 13, 14, 15) eller (
              linje.spesifikasjon væreMedI spesifikasjonene(
                no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.model.MvaSpesifikasjoner.JUSTERING.spesifikasjon,
                no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.model.MvaSpesifikasjoner.TAPPÅKRAV.spesifikasjon,
                no.skatteetaten.fastsetting.avgift.mva.model.MvaSpesifikasjoner.TILBAKEFØRING.spesifikasjon
              ) og (linje.mvaKode er 1)
              )
          }
            .skal { linje -> linje.sats være tomt og (linje.grunnlag være tomt) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R065 }
    }
  ),

  MVA_KODE_FOR_UTGÅENDE_AVGIFT_MANGLER_GRUNNLAG_OG_SATS(
    "Beløp som gjelder utgående avgift skal ha med grunnlag og sats."
    {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje.hvor { linje ->
          linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(3, 5, 6, 31, 32, 33, 51, 52, 82, 84, 85, 87, 89, 92) eller (
            linje.spesifikasjon er UTTAK.spesifikasjon.kode og (
              linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(
                3,
                5,
                31,
                32,
                33
              )
              )
            )
        }
          .skal { linje -> linje.sats ha innhold og (linje.grunnlag ha innhold) }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R066 }
    }
  ),
  MVA_KODE_FOR_INNGÅENDE_ELLER_UTGÅENDE_FEIL_GRUNNLAG_ELLER_SATS(
    "Inngående spesifikasjonslinjer skal være uten grunnlag og sats, mens utgående spesifikasjonslinjer skal være med grunnlag og sats."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.hvor { linje ->
            linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(81, 83, 86, 88, 91)
          }.skal { linje ->
            ((linje.sats ha innhold) og (linje.grunnlag ha innhold)) eller
              ((linje.sats være tomt) og (linje.grunnlag være tomt))
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R081 }
    }
  ),
  MVA_SPESIFIKASJONSLINJEN_KJØP_MED_KOMPENSASJONSRETT_MANGLER_GRUNNLAG_OG_SATS(
    "Beløp som gjelder utgående avgift skal ha med grunnlag og sats."
    {
      valideringsregel {
        (
          (meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring) eller (meldingskategori er omvendtAvgiftsplikt)
          ) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.spesifikasjon er KOMPENSASJONSRETT.spesifikasjon.kode }
            .skal { linje ->
              (linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(81, 83, 86, 88, 91)) og
                (linje.sats ha innhold) og (linje.grunnlag ha innhold)
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R116 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_MERKNAD_MANGLER(
    "Det må fylles ut gyldig merknad for denne spesifikasjonslinjen."
    {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.spesifikasjon er TILBAKEFØRING.spesifikasjon.kode
          }
          .skal { linje ->
            (linje.merknad?.beskrivelse ha innhold) eller (linje.merknad?.utvalgtMerknad ha innhold)
          }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R078 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_KID_NUMMER_GYLDIG(
    "KID-nummeret må være gyldig."
    {
      valideringsregel {
        (kidNummer har innhold) såSkal {
          (kidNummer inneholde kunTallEllerKunTallMedBindestrekEtterSisteSiffer) og
            (kidNummer haLengdeStørreEnn 1) og (kidNummer haLengdeMindreEnn 26) og
            (kidNummer.oppfyllerMOD10EllerMOD11Validering()) og
            (kidNummer erIkkeLik registrertKontonummer)
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R079 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_BELØP_INNEHOLDER_DESIMALER(
    "Innsendte beløp skal ikke inneholde desimaler."
    {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje.skal { linje ->
          linje.merverdiavgift.ikkeInneholderDesimaltall() og linje.grunnlag.ikkeInneholderDesimaltall()
        } og fastsattmerverdiavgift.ikkeInneholderDesimaltall()
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R082 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_PLIKT_FOR_ENGANGSREGISTRERING(
    "Det skal normalt ikke føres fradrag for inngående avgift på en plikt som gjelder engangsregistrering."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) og
          (registerDataHentetOk er OK) og meldingErInnsendtForEnEngangsregistrering såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.detIkkeFinner { linje ->
            linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(
              1,
              11,
              12,
              13,
              14,
              15
            )
          }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R083 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_BELØP_I_FASTSATT_MERVERDIAVGIFT_MANGLER_MVA_KODER(
    "Det må sendes inn mva-koder når det er oppgitt beløp i 'fastsatt merverdiavgift'."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) og
          skattegrunnlagOgBeregnetSkatt.fastsattMerverdiavgift.ikkeEr(0.0) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.ikkeVæreEnTomListe()
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R084 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_GRUNNLAG_OVERSTIGER_MAKS_VERDI(
    "Beløpet på grunnlaget overstiger maks verdi."
    {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.grunnlag ikkeEr tomt }
          .skal { linje -> linje.grunnlag væreLikEllerMindreEnn maksGrunnlagVerdi }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R085 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_SPESIFIKASJONSLINJE_KJØP_MED_KOMPENSASJONSRETT(
    "Beløpet på koden og spesifikasjonen 'Kjøp med kompensasjonsrett' er like"
    {
      valideringsregel {
         (
          (meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)
            og (mvaSpesifikasjonslinje.skal { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(81, 83, 86, 88, 91) })
         ) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje.detIkkeFinnesSammeMvaBeløpBådeMedOgUtenSpesifikasjon()
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R115 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_SPESIFIKASJONSLINJE_TAP_PÅ_KRAV_FØRT_PÅ_FEIL_MVA_KODE(
    "Spesifikasjonslinje som gjelder tap på krav kan kun sendes inn på kode 1, 11, 12 eller 13."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.spesifikasjon er TAPPÅKRAV.spesifikasjon.kode }
            .skal { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(1, 11, 12, 13) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R038 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_SPESIFIKASJONSLINJE_UTTAK_FØRT_PÅ_FEIL_MVA_KODE(
    "Spesifikasjonslinje som gjelder uttak kan kun sendes inn på kode 3, 5, 31 eller 33."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.spesifikasjon er UTTAK.spesifikasjon.kode }
            .skal { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(3, 5, 31, 33) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R039 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_SPESIFIKASJONSLINJE_JUSTERING_FØRT_PÅ_FEIL_MVA_KODE(
    "Spesifikasjonslinje som gjelder justering av merverdiavgift for kapitalvarer kan kun sendes inn på kode 1 og 81."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.spesifikasjon er JUSTERING.spesifikasjon.kode }
            .skal { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(1, 81) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R040 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_SPESIFIKASJONSLINJE_TILBAKEFØRING_INNGÅENDE_AVGIFT_9_6_OG_9_7_FØRT_PÅ_FEIL_MVA_KODE(
    "Spesifikasjonslinje som gjelder tilbakeføring av merverdiavgift for kapitalvarer (kun personkjøretøy og fast eiendom), kan kun sendes inn på kode 1 og 81."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.spesifikasjon er TILBAKEFØRING.spesifikasjon.kode }
            .skal { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(1, 81) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R041 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_SPESIFIKASJONSLINJE_KJØP_MED_KOMPENSASJONSRETT_FØRT_PÅ_FEIL_MVA_KODE(
    "Dere kan ikke bruke denne spesifikasjonslinjen på denne koden."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje -> linje.spesifikasjon er KOMPENSASJONSRETT.spesifikasjon.kode }
            .skal { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodene(81, 83, 86, 88, 91) }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R114 }
    }
  ),

  MVA_PLIKT_OPPGITT_MELDINGSKATEGORI_ALMINNELIG_NÆRING_FINNES_IKKE(
    "Virksomheten er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret for denne meldingskategorien."
    {
      valideringsregel {
        registerDataHentetOk er OK og (meldingskategori er alminnelig) såSkal {
          meldingskategori være registrertMeldingskategori
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { PLIKT }
      regelnummer { R047 }
    }
  ),

  MVA_PLIKT_OPPGITT_MELDINGSKATEGORI_PRIMÆRNÆRING_FINNES_IKKE(
    "Virksomheten er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret for denne meldingskategorien."
    {
      valideringsregel {
        registerDataHentetOk er OK og (meldingskategori er primærnæring) såSkal {
          meldingskategori være registrertMeldingskategori
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { PLIKT }
      regelnummer { R048 }
    }
  ),

  MVA_PLIKT_OPPGITT_SKATTLEGGINGSPERIODE_FOR__MELDINGSKATEGORI_ALMINNELIG_NÆRING_FINNES_IKKE(
    "Virksomheten er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret for terminlengden som er oppgitt."
    {
      valideringsregel {
        registerDataHentetOk er OK og
          (meldingskategori er alminnelig og (registrertSkattleggingsperiodetype har innhold)).såSkal {
            skattleggingsperiodetype være registrertSkattleggingsperiodetype
          }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { PLIKT }
      regelnummer { R049 }
    }
  ),

  MVA_PLIKT_OPPGITT_SKATTLEGGINGSPERIODE_FOR__MELDINGSKATEGORI__PRIMÆRNÆRING_FINNES_IKKE(
    "Virksomheten er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret for terminlengden som er oppgitt."
    {
      valideringsregel {
        registerDataHentetOk er OK og
          (meldingskategori er primærnæring og (registrertSkattleggingsperiodetype har innhold)) såSkal {
          skattleggingsperiodetype være registrertSkattleggingsperiodetype
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { PLIKT }
      regelnummer { R050 }
    }
  ),

  MVA_PLIKT_FOR__MELDINGSKATEGORI_DEKKER_IKKE_SKATTELEGGINGSPERIODE_ALMINNELIG(
    "Virksomheten er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret for skattleggingsperioden som er oppgitt."
    {
      valideringsregel {
        registerDataHentetOk er OK og
          (meldingskategori er alminnelig og (registrertMeldingskategori er alminnelig)) såSkal {
          startDatoForPeriodeVæreInnenforGyldigFraOgTilDatoer
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { PLIKT }
      regelnummer { R072 }
    }
  ),

  MVA_PLIKT_FOR__MELDINGSKATEGORI_DEKKER_IKKE_SKATTELEGGINGSPERIODE_PRIMAERNAERING(
    "Virksomheten er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret for skattleggingsperioden som er oppgitt."
    {
      valideringsregel {
        registerDataHentetOk er OK og
          (meldingskategori er primærnæring og (registrertMeldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          startDatoForPeriodeVæreInnenforGyldigFraOgTilDatoer
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { PLIKT }
      regelnummer { R073 }
    }
  ),
  MVA_PLIKT_SKATTLEGGINGSPERIODEN_FOR__MELDINGSKATEGORI_ALMINNELIG_NÆRING_MÅ_VÆRE_FERDIG(
    "Det kan ikke sendes inn mva-melding før terminen har utløpt."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er alminnelig såSkal {
          (nå væreEtter skatteleggingsperiodeSluttdato) medmindre
            (
              (nå erEtterEllerLik skatteleggingsperiodeStartdato) og
                (skattepliktigHarMeldtOpphør eller skattepliktigHarRegistrertKonkurs eller skattepliktigErKonkursbo eller skattepliktigErRegistrertSomDødsbo)
              )
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { PLIKT }
      regelnummer { R059 }
    }
  ),

  MVA_PLIKT_SKATTLEGGINGSPERIODEN_FOR__MELDINGSKATEGORI_PRIMÆRNÆRING_MÅ_VÆRE_FERDIG(
    "Det kan ikke sendes inn mva-melding før terminen har utløpt."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori er primærnæring såSkal {
          (nå væreEtter skatteleggingsperiodeSluttdato) medmindre
            (
              (nå erEtterEllerLik skatteleggingsperiodeStartdato) og
                (skattemeldingGjelderForlis eller skattepliktigHarMeldtOpphør eller skattepliktigHarRegistrertKonkurs eller skattepliktigErKonkursbo eller skattepliktigErRegistrertSomDødsbo)
              )
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { PLIKT }
      regelnummer { R060 }
    }
  ),
  MVA_PLIKT_DELTAKERE_I_FELLESREGISTRERING_HAR_IKKE_MVA_PLIKT(
    "Mva-melding for fellesregistrerte virksomheter må sendes inn av rapporterende enhet."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) og
          (registerDataHentetOk er OK) og (registrertRapporterendeEnhet har innhold) såSkal {
          skattepliktig være registrertRapporterendeEnhet
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MVA_REGISTER_OPPLYSNINGER }
      regelnummer { R051 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_AVGIFT_Å_BETALE_TIDLIGERE_TERMINER_MANGLER_MVA_MELDING(
    "Det mangler mva-melding for tidligere terminer."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) og
          (historiskeFastsettingDataHentetOk er OK) og (fastsattmerverdiavgift erStørreEnn 0.0) såSkal {
          historiskeMeldinger være levert
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { TIDLIGERE_TERMINER }
      regelnummer { R061 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_AVGIFT_TIL_GODE_TIDLIGERE_TERMINER_MANGLER_MVA_MELDING(
    "Det mangler mva-melding for tidligere terminer. Avgift til gode for denne terminen vil ikke bli utbetalt."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) og
          (historiskeFastsettingDataHentetOk er OK) og (fastsattmerverdiavgift erMindreEnn 0.0) såSkal {
          historiskeMeldinger være levert
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { TIDLIGERE_TERMINER }
      regelnummer { R062 }
    }
  ),

  MVA_MELDINGSINNHOLD_KONTONUMMER_FINNES_IKKE(
    "Kontonummer mangler for utbetaling av merverdiavgift."
    {
      valideringsregel {
        (
          (skattegrunnlagOgBeregnetSkatt.fastsattMerverdiavgift kunne føreTilEnUtbetaling)
          ) såSkal {
          registrertKontonummer har innhold
        }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { KONTONUMMER }
      regelnummer { R080 }
    }
  ),

  MVA_KODE_MERKNAD_FORTEGN_GYLDIG_VANLIG_FORTEGN(
    "Det må fylles ut gyldig merknad på kode med vanlig fortegn." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold og linje.harVanligFortegn() og
              (linje.spesifikasjon er tomt)
          }
          .skal { linje ->
            linje.haGyldigMerknadForOppgittMvaKodeOgBeløpOgSpesifikasjon()
          }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MERKNAD }
      regelnummer { R074 }
    }
  ),

  MVA_KODE_MERKNAD_FORTEGN_GYLDIG_MOTSATT_FORTEGN(
    "Det må fylles ut gyldig merknad på kode med motsatt fortegn." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold og linje.harMotsattFortegn() og
              (linje.spesifikasjon er tomt)
          }
          .skal { linje ->
            linje.haGyldigMerknadForOppgittMvaKodeOgBeløpOgSpesifikasjon()
          }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MERKNAD }
      regelnummer { R075 }
    }
  ),

  MVA_KODE_MERKNAD_FORTEGN_GYLDIG_FOR_SPESIFIKASJON(
    "Det må fylles ut gyldig merknad på kode med oppgitt spesifikasjon og fortegn." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje ->
            linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold og (linje.spesifikasjon har innhold)
          }
          .skal { linje ->
            linje.haGyldigMerknadForOppgittMvaKodeOgBeløpOgSpesifikasjon()
          }
      }
      alvorlighetsgrad { AVVIKENDE_SKATTEMELDING }
      kategori { MERKNAD }
      regelnummer { R076 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_Xml_SkjemaValideringsfeil(
    "Mva-meldingen må være på gyldig format og passere XML skjema valideringen." {
      valideringsregel { xmlInput skalXmlValideres OK }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R001 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaKode_UkjentMvaKode(
    "Kodelinjene i mva-meldingen må inneholde gyldige koder." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .skal { linje -> linje.mvaKode væreMedI mvaKodelisten }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R002 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaSats_UkjentSats(
    "Satsene i mva-meldingen må være gyldige." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.sats har innhold }
          .skal { linje -> linje.sats væreMedI gyldigSatsForMvaKodeForPerioden(linje.mvaKode) }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R003 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaSpesifikasjoner_UkjentSpesifikasjon(
    "Spesifikasjonslinjene i mva-meldingen skal være gyldige." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.spesifikasjon har innhold }
          .skal { linje -> linje.spesifikasjon væreMedI mvaSpesifikasjonerForMeldingskategori }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R069 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_SpesifikasjonslinjeMerknad_UkjentMerknad(
    "Utvalgte merknader i mva-spesifikasjonslinjer skal være gyldige." {
      valideringsregel {
        mvaSpesifikasjonslinje
          .hvor { linje -> linje.merknad?.utvalgtMerknad har innhold }
          .skal { linje -> linje.merknad?.utvalgtMerknad væreMedI mvaKodeMerknaderForMeldingskategori }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R070 }
    }
  ),

  MvaMeldingsinnhold_MvaMeldingMerknad_UkjentMerknad(
    "Utvalgte merknader i mva-meldingen skal være gyldige." {
      valideringsregel {
        (meldingUtvalgtMerknad har innhold).såSkal {
          meldingUtvalgtMerknad væreMedI mvaMeldingMerknaderForMeldingskategori
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { XSD_FORMAT_OG_LOVLIGE_VERDIER }
      regelnummer { R071 }
    }
  ),
  MVA_MELDINGSINNHOLD_AVGIFT_BEREGNET_TIL_0_VED_OPPGITT_GRUNNLAG_MED_BELØP(
    "Merverdiavgiften kan ikke være beregnet til 0 når det er oppgitt grunnlag for avgift."
    {
      valideringsregel {
        meldingskategori ikkeEr kompensasjon såSkal {
          mvaSpesifikasjonslinje
            .hvor { linje ->
              linje.erUtgåendeMerverdiavgiftSomHarGrunnlagOgSats() og
                  linje.harIkkeMotsattFortegn() og
                  (linje.grunnlag * linje.sats erLikEllerStørreEnn 100.toDouble())
            }
            .skal { linje ->
              linje.merverdiavgift ikkeEr 0.toDouble()
            }
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { MELDINGSINNHOLD }
      regelnummer { R127 }
    }
  ),
  MVA_PLIKT_ORG_FORM_UDEF(
    "Virksomheten har organisasjonsform UDEF."
    {
      valideringsregel {
        registerDataHentetOk er OK og (meldingskategori erIkkeLik eHandel) såSkal {
          registrertOrganisasjonsform ikkeVære Organisasjonsform.UDEF.toString()
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { PLIKT }
      regelnummer { R126 }
    }
  ),
  MVA_MANGLENDE_REGISTRERING_I_ENHETSREGISTERET(
    "Virksomheten er ikke registrert i Enhetsregisteret og kan ikke sende inn mva-melding."
    {
      valideringsregel {
        ((meldingskategori er alminnelig) eller (meldingskategori er primærnæring)) såSkal {
          (
            slettetDatoIEnhetsregStørreEnnSkattleggingsperiodeFradato og skattePliktigErSlettetFraER er false

            )
        }
      }
      alvorlighetsgrad { UGYLDIG_SKATTEMELDING }
      kategori { PLIKT }
      regelnummer { R131 }
    }
  )