Overordnet

Virksomheter med behov for folkeregisterdata, som har søkt og fått tilgang, må ta stilling til hvordan de skal hente data fra Folkeregisteret:

Presentasjon av delingstjenester finne du nedenfor. Teknisk beskrivelse av de ulike tjenestene finner du under konsumenttjenester

Presentasjon av delingstjenester

Presentasjon av FREG tjenestene

Ytterligere informasjon

For å få informasjon om oppdateringer på våre githubsider følg gjerne denne RSS-feeden