Overordnet

Virksomheter med behov for folkeregisterdata, som har søkt og fått tilgang, må ta stilling til valg av distribusjonsmodell.

Det finnes følgende modeller - nærmere beskrevet på skatteetaten.no:

Presentasjon av delingstjenester finnes under. Teknisk beskrivelse av de ulike tjenestene finnes man under konsumenttjenester

Presentasjon av delingstjenester

Presentasjon av FREG tjenestene

Test og testdata

Informasjonsvideo om testing og testdata

Informasjonsvideo om Tenor

Ytterligere informasjon

For å få informasjon om oppdateringer på våre githubsider følg gjerne denne RSS-feeden