Alle virksomheter med behov for folkeregisterdata kan koble seg til folkeregisterets konsumenttjenester og oppdatere sine kundedata eller foreta søk og oppslag.

For å dekke ulike behov til tjenester og ulik tilgang til taushetsbelagt informasjon er det satt opp flere rettighetspakker som gir ulik tilgang til data og tjenester. Du kan lese mer om de ulike rettighetspakkene og søke om tilgang til folkeregisteret fra skatteetaten nettsider. Det er også laget en veileder for valg av rettighetspakke som finnes her.

Påkobling i utvalgte segmenter

Systemleverandører som leverer tjenester til Helse- og omsorgsektoren, kommuner, eller til Bank- og finanssektoren bes lese informasjon på segmentenes respektive sider før dere starter arbeidet med oppkobling og integrasjon mot modernisert folkeregister(FREG).

Informasjon fra folkeregisteret er tilgjengelig enten via konsumenttjenester eller via en onlineportal. Merk at https://www.infotorg.no/ kun kan benyttes frem til 31.12.2021.

Kom igang med maskin-til-maskin-integrasjon

For Autorisasjon og autentisering av konsumenter benyttes maskinporten. Dere kan lese mer om dette her.

De tjenestene som tilbys i de ulike rettighetspakkene er beskrevet på swaggerhub:. Her vil du også finne eksempler på hvordan tjenestene svarer.

Hvordan endepunkter skal bygges opp er dokumentert her.

Det anbefales å begynne å sette opp integrasjon mot de tjenestene med enklest grensesnitt. Gjerne xsd-tjenestene eller tjenesten siste/sekvensnummer.

FREG tjenester

Presentasjon av FREG tjenestene

Test og testdata

Informasjonsvideo om testing og testdata

Informasjonsvideo om Tenor

Mer informasjon

For å få informasjon om oppdateringer på våre githubsider følg gjerne denne RSS-feeden