Veileder for virksomheter som vil koble seg opp mot Folkeregisteret

For konsumenter som har behov for løpende oppdateringer av folkeregisteropplysninger tilbyr Skatteetaten direkte oppkobling mot Folkeregisterets test- og produksjonsmiljø.

Dette må du gjøre:

  1. Kartlegge virksomhetens behov for data fra Folkeregisteret

  2. Finne og vurdere riktig rettighetspakke

  3. Be om tilgang

  4. Etabler tilgang til Maskinporten

  5. Etabler tilgang til test- og produksjonsmiljø

Dersom du som konsument ønsker å benytte en systemleverandør som på vegne av din virksomhet skal koble seg mot Folkeregisteret, skal du følge stegene beskrevet på Skatteetatens nettside.

Slik går du fram:

1. Kartlegge virksomhetens behov for data fra Folkeregisteret
Du må kartlegge behovet til virksomheten din for å forstå hva du behøver av data. Virksomheten din må gjøre en del forberedelser før dere kan motta data fra Skatteetaten. Les mer på våre nettsider

2. Finne og vurdere riktig rettighetspakke
Når du søker tilgang til Folkeregisteret, blir du spurt om hvilken rettighetspakke du søker tilgang til. Du må derfor finne din rettighetspakke før du søker. Les mer om de ulike rettighetspakkene på våre nettsider.

3. Be om tilgang
Både offentlige og private virksomheter kan be om å få data fra Folkeregisterets delingstjenester. Du må fylle ut og sende inn søknadsskjema. Husk og lese og akseptere bruksvilkår. Når søknaden er behandlet og godkjent, vil din virksomhet motta en melding i Altinn om at søknaden er godkjent.

4. Etabler tilgang til Maskinporten
Tilgang til Maskinporten forutsetter at du har virksomhetssertifikat - et for test og et for produksjon.

Følg Digitaliseringsdirektoratets veiledning for å få tilgang til Maskinporten.

For å få tilgang til Freg, må det inngås en avtale med Digitaliseringsdirektoratet om bruk av Maskinporten (Er vederlagsfritt for konsumenter). https://samarbeid.digdir.no/digital-postkasse/bruksvilkar/69.

  • Etabler en tilgang til Maskinporten

  • Gjennomfører test av tilgang mot Maskinporten

Nærmere informasjon om hvordan du teknisk kan koble deg opp mot Maskinporten finner du her, https://docs.digdir.no/docs/Maskinporten/maskinporten_summary.html. Eventuelle spørsmål til hvordan du etablerer oppkobling til Maskinporten og/eller feil eller avviksmeldinger knyttet til oppkobling og bruk av Maskinporten skal rettes til servicedesk@digdir.no.

5. Etabler tilgang til test- og produksjonsmiljø
Følgende må utføres av konsumenten;

  1. Lese og sette seg inn i teknisk dokumentasjon og oppkobling mot Folkeregisteret

  2. Følge dokumentasjon for oppkobling og tilgang til test- og produksjonsmiljø.

  3. Utvikle og teste oppkobling og integrasjon

Informasjon for alle ovennevnte punkter a til c finner du på våre githubsider for konsumenter: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/konsumenttjenester/. Eventuelle spørsmål til hvordan du etablerer oppkobling til test- og produksjonsmiljø, feil eller avviksmeldinger knyttet til oppkobling og bruk av Folkeregisterets testmiljø skal sendes inn via kontaktskjema her: https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/.

Andre nyttige lenker

Generell informasjon om Maskinporten finner du her: https://www.digdir.no/felleslosninger/maskinporten/869

Driftsmeldinger fra Digdir finner du her: https://status.digdir.no/