Innsending av informasjon til Folkeregisteret gjøres gjennom REST-tjenesten Mottak. Hvert dokument som kan sendes inn, er representert som en egen ressurs. For å sende inn et dokument brukes kommandoen POST mot riktig URL med dokumentet som body i innsendingen.

Etter vellykket innsending kan produsent bruke tjenesten Tilbakemelding for å følge opp Folkeregisterets behandling av innsendt informasjon.

For å kunne koble seg opp til tjenestene ovenfor, må sikkerhetskrav være ivaretatt i henhold til beskrivelse under Sikkerhet.