Skip to main content

30 docs tagged with "Skatteoppgjør"

View All Tags

Avregning API

Tjenesten leverer informasjon om forskuddstrekk og restskatt eller beløp til gode i skatteoppgjøret.

Beregnet skatt API

Tjenesten leverer informasjon om inntekt, fradrag, formue, gjeld og beregnet skatt.

Skatteplikt API

Tjenesten leverer informasjon om type skatteplikt og grunnlag for vurdering av skatteplikten for en person.

Skatteplikt upersonlig API

Tjenesten leverer informasjon om type skatteplikt og grunnlag for vurdering av skatteplikten for en virksomhet.

Spesifisert summert skattegrunnlag API

Tjenesten leverer en oppsummering av formue, gjeld, inntekt og fradrag for en person, inkludert spesifisering av hvilke opplysninger fra skattemeldingen som ligger til grunn.

Summert skattegrunnlag API

Tjenesten leverer en oppsummering av grunnlag for skatt for en person, inkludert spesifisering av hvilke opplysninger fra skattemeldingen som ligger til grunn.