(ref. Bruksvilkår for utlevering av folkeregisteropplysninger fra Freg tabell i pkt. 4.3)

I tabellen under er det inkludert en oversikt over responstid og ytelse per tjeneste (API). Videre er det dokumentert et sett med anbefalte bruksmønstre per tjeneste. Det er viktig at anbefalte bruksmønstre legges til grunn når det utvikles integrasjoner mot FREG. Dette gjelder blant annet ved bruk av hendelsesliste til ajourhold med etterfølgende behov for bulkoppslag.

PS! Ved behov for høyvolum og ekstraordinære kall til enkelttjenester, f.eks ved fullast, skal dette avtales med Freg forvaltning (avtales via kontaktskjema: https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/)

Responstider og bruksmønster i produksjon

Oppslag

Tjeneste (API) url Rettighetspakker Forventet responstid Bruksmønster
Hent person v1/personer/{personidentifikator} OffentligMedHjemmel
Finans
OffentligUtenHjemmel
PrivatUtenHjemmel
< 500 ms Benyttes for enkeltoppslag, eks direkte fra et fagsystem.
Hent person - bulkoppslag v1/personer/bulkoppslag OffentligMedHjemmel
Finans
OffentligUtenHjemmel
PrivatUtenHjemmel
< 10 s Benyttes dersom en skal slå opp på mer enn en person, eks relasjonene til en tidligere hentet person eller endrede personer på hendelsesliste.
Merk at responstiden øker sammen med antall oppslag i kallet.
Søk med treffliste v1/personer/soek OffentligMedHjemmel
Finans, OffentligUtenHjemmel
PrivatUtenHjemmel
< 2 s Søk med mer enn et treff. Etterfølges av bulkoppslag på identifikasjonsnummer i treffliste
Entydig søk v1/personer/entydigsoek OffentligMedHjemmel
Finans
OffentligUtenHjemmel
PrivatUtenHjemmel
Presse
Privat
< 2 s Dersom en ikke kjenner fnr/dnr eller ikke har tilgang til tjenesten personer/hent vil entydig søk være alternativet.
Online oppslag https://www.skatteetaten.no/deling/folkeregisteret/intro/oppslag/ OffentligMedHjemmel
Finans
OffentligUtenHjemmel
PrivatUtenHjemmel
Presse
Privat
ikke spesifisert Innlogget onlinetjeneste som erstatter dagens søk på personer via Infotorg
Personer xsd v1/personer/xsd < 500 ms Gir gjeldende XSD-dokument for personopplysninger.

Uttrekk

Tjeneste (API) url Rettighetspakker Forventet responstid Bruksmønster
Uttrekk komplett

Hent uttrekk
v1/uttrekk/komplett


1/uttrekk/{jobbid}/batch/{batchnr}
OffentligMedHjemmel Sammensatt:
-Hent, batch
-Bulkoppslag

< 10 s bulkoppslag
Bestilling av komplett uttrekk fra Folkeregisteret med angitt sekvensnummer (fra hendelseslisten).
Bestill tilpasset uttrekk

Hent uttrekk
v1/uttrekk/tilpasset


v1/uttrekk/{jobbid}/batch/{batchnr}
OffentligMedHjemmel
OffentligUtenHjemmel
PrivatUtenHjemmel
Sammensatt:
-Hent, batch
-Bulkoppslag

< 10 s bulkoppslag
Bestilling av uttrekk på personer som møter angitte kriterier (f.eks. bostedskommune, fødselsår, personstatus, statsborgerskap, sivilstand, o.l.).

Hendelser

Tjeneste (API) url Rettighetspakker Forventet responstid Bruksmønster
Hendelsesliste v1/hendelser/feed OffentligMedHjemmel
Finans
OffentligUtenHjemmel
PrivatUtenHjemmel
Presse
Privat
< 500 ms Lytte på nye hendelser som påfølges av bulkoppslag på Hendelsesdokument og Persondokument. Feks hvert minutt.
Siste sekvensnummer v1/hendelser/siste/sekvensnummer OffentligMedHjemmel
Finans
OffentligUtenHjemmel
PrivatUtenHjemmel
Presse
Privat
< 500 ms Gir siste sekvensnummer (nyeste hendelse) for hendelseslisten.
Hendelser xsd v1/hendelser/xsd < 500 ms Gir gjeldende XSD-dokument for hendelse
Hendelser feed xsd v1/hendelser/feedxsd < 500 ms Gir gjeldende XSD-dokument for feed

Ajourhold

Tjeneste (API) url Rettighetspakker Forventet responstid Bruksmønster
Hent hendelsesdokument v1/hendelser/{hendelsesidentifikator} OffentligMedHjemmel < 500 ms Gir hendelsesdokument med detaljerte opplysninger om registerendringene som følger av hendelsen.
Hent hendelsesdokument - bulkoppslag /v1/hendelser/bulkoppslag OffentligMedHjemmel < 10 s Tilhørende oppslag på hendelsesdokumenter etter lytting på hendelsesliste
Hent person - arkiv /v1/personer/arkiv/{dokumentidentifikator} OffentligMedHjemmel < 500 ms Gir oppdatert personopplysninger for person med fødsels-, eller d-nummer
Hent person - arkiv - bulkoppslag /v1/personer/bulkoppslag/arkiv OffentligMedHjemmel < 10 s Tilhørende oppslag på persondokumenter etter lytting på hendelsesliste