Med ny lov og forskrift om folkeregistrering som trådte i kraft i oktober 2017, fikk vi en tydeligere kategorisering av opplysninger som enten taushetsbelagt eller ikke-taushetsbelagt. Flere opplysninger er nå ikke-taushetsbelagte:

Taushetsbelagte opplysninger

 • Foreldre
 • Ektefelle/registrert partner
 • Barn
 • Foreldreansvar
 • Adopsjon
 • Tilknytning til Sametingets valgmantall
 • Samisk språk
 • Oppholdsstatus
 • Utenlandsk identifikasjonsnummer
 • Utlendingsmyndighetenes identifikasjonsnummer
 • Falsk identitet
 • Bibehold av statsborgerskap
 • Familierelasjon
 • Registreringsstatus med unntak av statusene "bosatt", "utflyttet", "død", "opphørt" og "inaktiv" - som er untatt fra taushetsplikt i forskrift

Ikke-taushetsbelagte opplysninger

 • Fullt navn med historikk
 • Fødselsdato
 • Identitetsgrunnlag
 • Adresser inkludert historikk (gjelder ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert etter beskyttelsesinstruksen)
 • Kjønn
 • Fødsel
 • Statsborgerskap
 • Sivilstand
 • Vergemål
 • Stadfestet fremtidsfullmakt
 • Dødsfall
 • Kontaktopplysninger for dødsbo
 • Inn- og Utflytting
 • Rettslig Handleevne