Når kontaktpersonen for et dødsbo er en privatperson, så har privat virksomhet og presse i likhet med de andre rettighetspakkene mottatt fødselsnummer/d-nummer. Siden privat virksomhet og presse ikke har adgang til å gjøre oppslag med fnr/d-nummer, har denne informasjonen ikke vært tilstrekkelig for konsumenter av disse rettighetspakkene.

Vi har derfor gjort følgende endringer:
Dersom entiteten ‘KontaktinformasjonForDoedsbo’ inneholder elementet ‘PersonSomKontakt’ vil dette elementet nå kun ha verdiene ‘foedselsdato’ og ‘personnavn’:
<xsd:element name="foedselsdato" type="Dato" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="personnavn" type="Personnavn"/>

‘foedselsEllerDNummer’ blir ikke lenger utlevert for rettighetspakkene privat virksomhet og presse.

De andre rettighetspakkene er uendret.

Endringene trer ikraft iløpet av onsdag 5 januar. Endringene medfører ingen hendelser, men ved oppslag på personer med kontaktinformasjon for dødsbo vil ny informasjon utleveres.