Veileder for systemleverandører, oppkobling til FREG på vegne av en konsument

For systemleverandører som har behov for løpende å hente oppdateringer av folkeregisteropplysninger på vegne av sine kunder (konsument), tilbyr Skatteetaten generell tilgang til konsumenttjenestene i Folkeregisteret (FREG). FREG er basert på at systemleverandøren integrerer sine systemer mot delingstjenestene ved bruk av FREGs selvbetjeningsfunksjonalitet. I tillegg må systemleverandøren ha etablert en integrasjon mot Maskinporten for autorisasjon mot FREG. Tilganger til FREG tildeles ikke ved manuelle prosedyrer.

Dette trenger du:

  1. Avtale med konsument

  2. Bekreftelse på at konsumenten har fått tilgang til folkeregisteropplysninger

  3. Bekreftelse på at konsumenten har delegert rettighet i Altinn til din virksomhet

  4. Tilgang til Maskinporten

  5. Tilgang til Folkeregisteret

Slik går du fram:

1. Avtale med konsument

Det må inngås en avtale mellom konsumenten og systemleverandøren. Dersom konsumentens systemleverandør behandler personopplysninger på vegne av konsumenten, skal det i tillegg inngås databehandleravtale i tråd med gjeldende regler i personvernregelverket.

2. Bekreftelse på at konsumenten har fått tilgang til folkeregisteropplysninger

Systemleverandøren bør innhente bekreftelse på at konsument har søkt og fått innvilget tilgang til Folkeregisteret. Det inkluderer å vite hvilke rettighetspakker konsumenten har fått tilgang til.

3. Bekreftelse på at konsumenten har delegert rettighet i Altinn til din virksomhet

Systemleverandøren bør innhente bekreftelse på at konsumenten har delegert rettighet til systemleverandøren gjennom Altinn. Det er viktig at konsumenten delegerer rettighet til de rettighetspakkene som konsumenten har fått tilgang til.

4. Tilgang til Maskinporten

Følgende må utføres;

a) Følge DigDir veiledning for å få tilgang til Maskinporten. Gå inn på følgende lenke og følg stegene for å få tilgang til Maskinporten https://samarbeid.digdir.no/maskinporten/ta-i-bruk-maskinporten/97 og videre beskrivelse https://samarbeid.digdir.no/maskinporten/konsument-delegert-til-leverandor/120

b) Inngå avtale med DigDir om bruk av Maskinporten (Er vederlagsfritt for systemleverandøren)

c) Etabler en tilgang til Maskinporten

d) Gjennomfører test av tilgang mot Maskinporten.
Nærmere informasjon om hvordan du teknisk kan koble deg opp mot Maskinporten finner du her,https://docs.digdir.no/maskinporten_guide_apikonsument.html#registrering-via-samarbeidsportalen

Eventuelle spørsmål til hvordan du etablerer oppkobling til Maskinporten og/eller feil eller avviksmeldinger knyttet til oppkobling og bruk av Maskinporten skal rettes til servicedesk@digdir.no.

5. Tilgang til Folkeregisteret

Følgende må utføres av systemleverandøren;

a) Lese og sette seg inn i teknisk dokumentasjon og oppkobling mot Folkeregisteret

b) Følge dokumentasjon for oppkobling og tilgang til testmiljø

c) Utvikle og teste oppkobling og integrasjon

Informasjon for alle ovennevnte punkter a til c finner du under siden konsumenttjenester

Eventuelle spørsmål til hvordan du etablerer oppkobling til test- og produksjonsmiljø, feil eller avviksmeldinger knyttet til oppkobling og bruk av testmiljø skal sendes inn via kontaktskjema her: https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/.

Andre nyttige lenker

Generell informasjon om Maskinporten finner du her: https://samarbeid.difi.no/felleslosninger/maskinporten

Driftsmeldinger fra Digdir finner du her: https://samarbeid.difi.no/driftsmeldinger