Skatteetaten tilbyr en rekke api-er som kan benyttes av partnere. Dokumentasjon for API-ene er samlet på denne nettsiden.

Om tjenestene

Skatteetaten tilbyr en rekke standardiserte maskin-til-maskin tjenester (API’er) som kan benyttes av partnere for innsyn i data fra skatteetaten. Vi jobber fortløpende med å tilgjengeliggjøre flere datasett/APIer.

For å få tilgang til tjenestene må man søke. Dette gjøres fra Skatteetatens websider

Dataene som deles er taushetsbelagt. Hovedregel er derfor at tilgang til API’ene krever lovhjemmel. Etter avtale kan det også gis tilgang til å lese data med samtykke innhentet fra skattyter, se dokumentasjon av samtykkeløsning. Skatteetaten krever at samtykke innhentes via Altinn sin løsning for digitalt samtykke.

Datatjenester

Se Ordliste for forklaring av begreper brukt i tjenestene

Tjeneste Beskrivelse Dokumentasjon
Restanser Informasjon om fordringer Skatteetaten har mot skattyter API-referanse
Oppgaveinnlevering Informasjon om skattyters overholdelse av oppgaveplikten API-referanse
Innrapportert inntekt Informasjon om innrapportert inntekt API-referanse
Skattegrunnlag Detaljert informasjon om skattyters formue, inntekt, gjeld og fradrag API-referanse
Summertskattegrunnlag Summert informasjon om skattyters formue, inntekt, gjeld og fradrag API-referanse
Skattegrunnlag Detaljert informasjon om skattyters formue, inntekt, gjeld og fradrag API-referanse
Detaljertskattegrunnlag Detaljert informasjon om skattyters formue, inntekt, gjeld og fradrag API-referanse
Beregnet Skatt Informasjon om beregnet skatt og overordnet formue, inntekt, gjeld og fradrag som var grunnlag for beregningen. I versjon 1.0 leverer tjenesten bare grunnlag og ikke den beregnede skatten API-referanse
Pensjonsgivende inntekt Informasjon om pensjonsgivende inntekt beregnet av skatteetaten API-referanse
Boligsparing for ungdom   API-referanse

Dersom din organisasjon har behov for andre API’er, bruk skjema på datasamarbeid nettsiden

Protokoll og format

Tjenestene er tilgjengelige som REST-tjenester over HTTP, med data på formatene JSON (default) og XML.

En del eldre tjenester tilbys også over SOAP. For SOAP-tjenester benyttes SAML 2.0 assertion. SOAP tjenestene vil bli avviklet når alle brukere på eksisterende tjenester er flyttet over på REST.

Se sikkerhet for hvordan autentisering og autorisering gjøres.