Det er viktig å ha avklart virksomhetens behandlingsgrunnlag før du søker om tilgang til Skatteetatens delingstjenester.

Skatteetaten tilbyr en rekke standardiserte maskin-til-maskin tjenester (API-er) som kan benyttes av virksomheter for tilgang til opplysninger fra Skatteetaten. Dokumentasjon av API-ene er samlet på denne nettsiden. Vi jobber fortløpende med å tilgjengeliggjøre flere datasett/API-er.

For å få tilgang til tjenestene må virksomheten søke om tilgang. Før du søker om tilgang, er det viktig å avklare om din virksomhet har behandlingsgrunnlag for de aktuelle opplysningene. Les mer om hvordan du får tilgang til opplysninger fra Skatteetaten.

Hvis du allerede har fått innvilget søknad om tilgang, finner du teknisk informasjon om påkobling på disse sidene. Sentrale temaer er omhandlet i Sikkerhetsmekanismer.

Tjenestene er tilgjengelige som REST-tjenester over HTTP, med data på formatene JSON (default) og XML.