Skip to main content

One doc tagged with "Tilleggsskatt"

View All Tags

Tilleggsskatt API

Tjenesten leverer informasjon om ilagt tilleggsskatt ved uriktig, eller manglende innlevering av skattemelding.