Skip to main content

One doc tagged with "Næringsspesifikasjon"

View All Tags

Næringsspesifikasjon API

Tjenesten leverer næringsopplysninger som enkeltpersonforetak og selskaper har innrapportert til Skatteetaten i forbindelse med skattemeldingen.