Skip to main content

4 docs tagged with "MVA"

View All Tags

Mva meldingsopplysning API

Tjenesten leverer status på mva-melding og informasjon fra reskontro for en virksomhet for de siste tre terminene.

Mva-melding API

Tjenesten leverer fastsatte mva-meldinger. Fastsatt betyr at skattemeldingen er myndighetsfastsatt, manuelt innlevert, eller automatisk innlevert ved utløp av innleveringsfrist.

Restanser API

Tjenesten leverer informasjon om forfalte og ubetalte skatter og avgifter for en virksomhet.