Tenor testdatasøk dokumentasjon

Komme i gang

Før man benytter søketjenesten

Bruk av søketjenesten er regulert gjennom bruksvilkår. Disse bruksvilkårene beskriver krav til kvalitet og tilgjengelighet, rutiner for endringer, feilhåndtering og administrasjon. Ved å ta i bruk søketjenesten aksepterer man innholdet i bruksvilkårene.

Les Bruksvilkår - Tenor testdatasøk.

Før man leser data inn Tenor

Eieren av et datasett som ønsker datasettet publisert i Tenor testdatasøk, må avklare avtalemessige og tekniske forhold i forkant av publisering. Disse er beskrevet her.

Avtalemessige forhold

  • Ta kontakt med forvaltende enhet for å avtale innledende møte. P.t. er forvaltende enhet Skatteetaten e-post: tenor@skatteetaten.no
  • I innledende møte:
    • Gå gjennom avtale "Vilkår for bruk av innsendingstjeneste for søkeløsning for syntetiske testdata".
    • Gjennomgang av data som ønskes lest inn.
    • Dataene som skal leses inn må være vurdert opp mot de personvernkravene som stilles i overnevnte avtale.
  • Avtale signeres.

Tekniske forhold

Maskinporten

Maskinporten benyttes i Tenor testdatasøk til autentisering av datakildeeiere.

Se dokumentasjon fra Digitaliseringsdirektoratet: