Veileder for systemleverandører, oppkobling til Freg på vegne av en konsument

For systemleverandører som har behov for løpende å hente oppdateringer av folkeregisteropplysninger på vegne av sine kunder (konsument), tilbyr Skatteetaten generell tilgang til Konsumenttjenestene i Freg. Freg er basert på at systemleverandøren integrerer sine systemer mot delingstjenestene ved bruk av Fregs selvbetjeningsfunksjonalitet. I tillegg må systemleverandøren ha etablert en integrasjon mot Maskinporten for autorisasjon mot Freg. Tilganger til Freg tildeles ikke ved manuelle prosedyrer.

Dette trenger du:

  1. Avtale med Konsument

  2. Bekreftelse på at Konsumenten har søkt om og fått tilgang til Folkeregisteropplysninger (Freg)

  3. Bekreftelse på at Konsumenten har vært innen i Altinn og delegert rettigheter til Freg videre til din virksomhet

  4. Tilgang til Maskinporten

  5. Tilgang til Freg

Slik går du fram:

1. Avtale med konsument

Det må inngås en avtale mellom konsumenten og systemleverandøren. Dersom konsumentens systemleverandør behandler personopplysninger på vegne av konsumenten, skal det i tillegg inngås databehandleravtale i tråd med gjeldende regler i personvernregelverket.

2. Bekreftelse på at Konsumenten har søkt om og fått tilgang til Folkeregisteropplysninger (Freg)

Systemleverandøren bør innhente bekreftelse på at Konsument har søkt om tilgang ved bruk av Søknadsskjema for tilgang for å sikre seg at konsumenten har fått tilgang til Freg.

3. Bekreftelse på at Konsumenten har vært innen i Altinn og delegert rettigheter til Freg videre til din virksomhet

Systemleverandøren bør innhente bekreftelse på at konsumenten har vært inne i Altinn og delegert tilgang til systemleverandøren gjennom Altinn Autorisasjon.

4. Tilgang til Maskinporten

Følgende må utføres;

a) Følge DigDir veiledning for å få tilgang til Maskinporten For å få tilgang til FREG så må leverandør gjøre avtale med DigDir om bruk av Maskinporten. Gå inn på følgende lenke og følg de beskrevne stegene for å få tilgang til Maskinporten https://samarbeid.digdir.no/maskinporten/ta-i-bruk-maskinporten/97 og videre beskrivelse https://samarbeid.digdir.no/maskinporten/konsument-delegert-til-leverandor/120

b) Inngå avtale med DigDir om bruk av Maskinporten (Er vederlagsfritt for systemleverandøren)

c) Etabler en tilgang til Maskinporten

d) Gjennomfører test av tilgang mot Maskinporten
Nærmere informasjon om hvordan du teknisk kan koble deg opp mot Maskinporten finner du her,https://docs.digdir.no/maskinporten_guide_apikonsument.html#registrering-via-samarbeidsportalen

Eventuelle spørsmål til hvordan du etablerer oppkobling til Maskinporten og/eller feil eller avviksmeldinger knyttet til oppkobling og bruk av Maskinporten skal rettes til servicedesk@digdir.no.

5. Tilgang til Freg

Følgende må utføres av systemleverandøren;

a) Lese og sette seg inn i teknisk dokumentasjon om Freg og oppkobling mot Freg

b) Følge Fregs dokumentasjon for oppkobling og tilgang til Fregs konsumenttestmiljø

c) Utvikle og teste oppkobling og integrasjon

Informasjon for alle ovennevnte punkter a til c finner du på våre githubsider for konsumenter: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/konsumenttjenester/

Eventuelle spørsmål til hvordan du etablerer oppkobling til Fregs konsumenttest og/eller produksjonsmiljø, feil eller avviksmeldinger knyttet til oppkobling og bruk av Fregs konsumenttestmiljø skal sendes inn via kontaktskjema her: https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/.

Andre nyttige lenker

Generell informasjon om Maskinporten finner du her: https://samarbeid.difi.no/felleslosninger/maskinporten

Driftsmeldinger fra Digdir finner du her: https://samarbeid.difi.no/driftsmeldinger