Veileder for virksomheter som vil koble seg opp mot Freg

For konsumenter som har behov for løpende oppdateringer av folkeregisteropplysninger tilbyr Skatteetaten direkte oppkobling mot Fregs konsumenttest- og produksjonsmiljø.

Dette trenger du:

  1. Informasjon om Folkeregisteret (Freg) og valg av riktig rettighetspakke

  2. Tilgang til Altinn for å sende inn Søknad om tilgang til Folkeregisteret (RF-1514)

  3. Godkjent søknad om tilgang til Freg (Sendes til konsumenten dersom søknad blir godkjent)

  4. Tilgang til Maskinporten (forutsetter at du har virksomhetssertifikat - et for test og et for produksjon)

  5. Tilgang til Fregs konsumenttestmiljø og/eller produksjonsmiljø

Dersom du som konsument ønsker å benytte en systemleverandør som på vegne av din virksomhet skal koble seg mot Freg skal du benytte veileder for konsumenter - på vegne av: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/veileder-for-konsumenter-pa-vegne-av/

Slik går du fram:

1. Informasjon om Folkeregisteret (Freg) og valg av riktig rettighetspakke

Her finner du informasjon om Freg og valg av rettighetspakke: https://www.skatteetaten.no/deling/tilgang/folkeregisteret/rettighetspakker/

2. Tilgang til Altinn for å sende inn Søknad om tilgang til Folkeregisteret (RF-1514)

Du må Fylle ut og sende inn søknadsskjema i Altinn. Husk og lese og akseptere bruksvilkår (kryss av i det elektroniske søknadskjema). Eventuelle spørsmål om utfylling av søknadsskjema og/eller godkjenning av bruksvilkår skal rettes skriftlig via kontaktskjema her: https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/

3. Godkjent søknad om tilgang til Freg (Sendes til konsumenten dersom søknad blir godkjent)

Når søknaden er behandlet og godkjent, vil din virksomhet motta en melding i Altinn om at søknaden er godkjent.

4. Tilgang til Maskinporten (forutsetter at du har virksomhetssertifikat - et for test og et for produksjon)

Følg Digitaliseringsdirektoratets veiledning for å få tilgang til Maskinporten.

For å få tilgang til Freg så må inngås en avtale med Digitaliseringsdirektoratet om bruk av Maskinporten.

Gå inn på følgende lenke og følg de beskrevne stegene for å få tilgang til Maskinporten https://samarbeid.digdir.no/maskinporten/maskinporten/25.

Inngå avtale med Digitaliseringsdirektoratet om bruk av Maskinporten (Er vederlagsfritt for konsumenter). https://samarbeid.digdir.no/digital-postkasse/bruksvilkar/69.

• Etabler en tilgang til Maskinporten

• Gjennomfører test av tilgang mot Maskinporten

Nærmere informasjon om hvordan du teknisk kan koble deg opp mot Maskinporten finner du her, https://docs.digdir.no/docs/Maskinporten/maskinporten_summary.html.

Eventuelle spørsmål til hvordan du etablerer oppkobling til Maskinporten og/eller feil eller avviksmeldinger knyttet til oppkobling og bruk av Maskinporten skal rettes til servicedesk@digdir.no.

5. Tilgang til Fregs konsumenttestmiljø og/eller produksjonsmiljø

Følgende må utføres av konsumenten;

a) Lese og sette seg inn i teknisk dokumentasjon om Freg og oppkobling mot Freg

b) Følge Fregs dokumentasjon for oppkobling og tilgang til Fregs konsumenttestmiljø og eller produksjonsmiljø.

c) Utvikle og teste oppkobling og integrasjon

Informasjon for alle ovennevnte punkter a til c finner du på våre githubsider for konsumenter: https://skatteetaten.github.io/folkeregisteret-api-dokumentasjon/konsumenttjenester/.

Eventuelle spørsmål til hvordan du etablerer oppkobling til Fregs konsumenttest og/eller produksjonsmiljø, feil eller avviksmeldinger knyttet til oppkobling og bruk av Fregs konsumenttestmiljø skal sendes inn via kontaktskjema her: https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/

Andre nyttige lenker

Generell informasjon om Maskinporten finner du her: https://samarbeid.difi.no/felleslosninger/maskinporten

Driftsmeldinger fra Digdir finner du her: https://status.digdir.no/