Veileder for konsumenter som benytter systemleverandør (på vegne av)

For konsumenter som har behov for løpende oppdateringer av folkeregisteropplysninger tilbyr Skatteetaten generell mulighet for oppkobling mot Fregs konsumenttjenester. Konsumenten kan benytte systemleverandør (underleverandør) til å utføre oppgaver i forbindelse med bruk av og integrasjon mot tjenestene. Konsumenten og underleverandør må ha avtaler som regulerer forholdet mellom dem.

Dette trenger du:

  1. Informasjon om Folkeregisteret (Freg) og valg av riktig rettighetspakke

  2. Tilgang til Altinn for å sende inn Søknad om tilgang til Folkeregisteret (RF-1514)

  3. Godkjent søknad om tilgang til Freg (Sendes til konsumenten dersom søknad blir godkjent)

  4. Tilgang til Altinn for å delegere rettigheter til Freg videre til din systemleverandør

Slik går du fram:

1. Informasjon om Folkeregisteret (Freg) og valg av riktig rettighetspakke

Du finner nødvendig informasjon om Freg og valg av rettighetspakke her: https://www.skatteetaten.no/deling/tilgang/folkeregisteret/rettighetspakker/.

2. Tilgang til Altinn for å sende inn Søknad om tilgang til Folkeregisteret (RF-1514)

Gå inn i Altinn for å Fylle ut og sende inn søknadsskjema. Husk og lese og akseptere bruksvilkår (kryss av i det elektroniske søknadskjema) Eventuelle spørsmål om utfylling av søknadsskjema og/eller godkjenning av bruksvilkår skal rettes skriftlig via kontaktskjema her: https://www.skatteetaten.no/deling/kontakt/

3. Godkjent søknad om tilgang til Freg

Når søknaden er behandlet og godkjent, vil din virksomhet motta en melding i Altinn om at søknaden er godkjent.

4. Tilgang til Altinn for å delegere rettigheter til Freg videre til din systemleverandør

Konsument som bruker underleverandør/databehandler for å få tilgang til tjenester må delegere tilgang til underleverandøren/databehandleren gjennom Altinn Autorisasjon.

Guide til delegering

Delegere rettighet til Systemleverandør - På vegne av Offentlig med eller uten hjemmel

Delegere rettighet til Systemleverandør - På vegne av Privat virksomhet