Kommuner før 1988

Folkeregisteret deler historiske adresser f.eks. historisk Bostedsadresse. Vi deler da adressen med kommunenummeret og -navnet som var gjeldende for da personen bodde på adressen.

Siden dette er adresser som går langt tilbake i tid og vi ikke fant en kilde som strukturert kunne levere en slik oversikt, har vi manuelt opprettet en XML for kommuner før 1988. Dersom det er til hjelp kan dere laste ned oversikt over kommuner frem til 1988 her:
Historiske kommuner før 1988 benyttet i Folkeregisteret

For kommuner f.o.m. 1988 benytter Folkeregisteret SSB som kilde.