Faser

test
Fasene man gjennomfører ved oppkobling mot tjenestene kan beskrives som:

  • Finne informasjon og muligheter
  • Søknad og inngå avtale
  • Påkoble delingstjenester
  • Benytte dataene i produksjon

Finne informasjon og muligheter

Fokus for fasen vil være å orientere seg om hvilken informasjon som er delt og hvordan den kan benyttes i egne forretningsprosesser.

Man kan finne mer informasjon under under om tjenestene

Søknad og inngå avtale

Bruk av delingstjenester krever at man søker og inngår avtale om bruk. Her inngår godkjennelse av deling- og bruksvilkår

Informasjon om hvordan man søker og inngår avtale finner du under skatteetaten.no

Påkoble delingstjenester

Skatteetaten tilbyr ulike former for påkobling til delingstjenestene. Her må virksomheten ta stilling til hvilken modell som velges. Grovt sett kan man velge mellom

  • Oppslag direkte via en nettleser via et sett med standard oppslag
  • Gjennom et segmentsamarbeid
  • Via en valg systemleverandør som databehandler
  • Direkte integrasjon der virksomheten selv er databehandler

    Mer informasjon finnes under påkobling

Benytte dataene i produksjon

Det tilbys et sett med standardiserte tjenester og videre vil neste fase være å etablere en hensiktsmessig bruk av tjenestene.

Mer informasjon finnes under benytte data i produksjon