Tidligere varslet arbeid som skulle skje 27. september er utsatt til vedlikeholdsvinduet torsdag 29. september fra klokka 18:00.